O. Fra Urban Barišić

Iz Rakitna. Preminuo u 51. god. života, 31. god. redovništva i 25. god. svećeništva. Bio je lektor crkvenog prava i moralne teologije. Obnašao je službe župnika, direktora tiskare i kustosa Provincije. Pokopan je na groblju Šoinovac u Mostaru.

Nastavi čitati

O. Fra Mile Leko

Iz Tihaljine. Preminuo u 70. god. života, 51. god. redovništva i 41. god. svećeništva. Obnašao je službu provincijala, a umro ja kao aktualni meštar novaka. Pokopan je na Novom groblju na Humcu

Nastavi čitati

O. Fra Krešo Jukić

Iz Osoja (Posušje). Preminuo u 52. god. života, 34. god. redovništva i 28. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i gvardijana. Pokopan je na groblju Šoinovac u Mostaru.

Nastavi čitati

O. Fra Andrija Šoljić

Iz Gornjeg Crnča. Preminuo u 91. god. života, 72. god. redovništva i 66. god. svećeništva. Obnašao je službu župnog pomoćnika, župnika i samostanskog vikara. U komunističkim zatvorima u dva navrata proveo više od dvije godine. Pokopan je na groblju Gomilica u Grudama.

Nastavi čitati

O. Fra Jerko Karačić

Iz Crnča. Preminuo u 76. god. života, 56. god. redovništva i 49. god. svećeništva. Obnašao je službu župnika, gvardijana i definitora. Pokopan je na groblju Mekovac na Širokom Brijegu.

Nastavi čitati