DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU A

Ulazna pjesma
Gospodin je jakost narodu svome, tvrđava spasa svom Pomazaniku. Spasi narod svoj, Gospodine, i blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi dovijeka!     (Ps 28, 8-9)

Zborna molitva
Daj, Gospodine, da ti uvijek služimo sa strahopoštovanjem i ljubavlju. Ti nikad ne kratiš svoga vodstva vjernima koje si utemeljio u svojoj ljubavi. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, primi žrtvu pomirenja i hvale: po njoj nas očisti od grijeha da ti se svidi ljubav naših duša. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Oči sviju u tebe su uprte, Gospodine, ti im hranu daješ u pravo vrijeme.    (Ps 145, 15)

Popričesna molitva
Gospodine, pričest svetog tijela i predragocjene krvi obnavlja nam božanski život. Molimo te da svako slavljenje otajstva učvrsti jamstvo našeg spasenja. Po Kristu.

Prvo čitanje     Jr 20, 10-13

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih: »Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti, vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam    Ps 69, 8-10.14.17.33-35

Pripjev: Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.
Jer me izjela revnost za dom tvoj
i poruge onih koji se rugaju tebi
padoše na me.

No tebi se molim, Gospodine,
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,
po svojoj vjernoj pomoći!
Usliši me, Gospodine,
jer je dobrostiva milost tvoja,
po velikom milosrđu obazri se na me!

Gledajte, ubogi, i radujte se,
nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
Jer siromahe Gospodin čuje,
on ne prezire sužanja svojih.
Neka ga hvale nebesa i zemlja,
mora i sve što se u njima miče.

Drugo čitanje     Rim 5,12-15
S darom nije kao s grijehom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima ­koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja     Iv 15,26b.27a
Duh istine svjedočit će za mene, govori Gospodin, i vi ćete svjedočiti.

Evanđelje     Mt 10,26-33
Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Ne bojte se!

U vrlo kratkom razmaku Isus je tri puta ponovio: „Ne bojte se!“ Taj tekst dio je veće govorne cjeline u koju je Matej smjestio tekstove što govore o ustanovljenju dvanaestorice i o njihovu poslanju u svijet. Kao i u mnogim drugim stvarima, Isus se i tu razlikuje od uobičajenoga ljudskog ponašanja. Naime kad ljudi žele nekoga osloboditi straha, redovito ne traže od njega puno, pogotovo ne traže ništa opasno. Katkada i protiv svoga vlastitog uvjerenja ljudi jedan drugoga uvjeravaju kako se nemaju čega bojati.

Isus ne poznaje tu taktiku. On ništa ne prešućuje i ne umanjuje. Prethodno im je posve otvoreno rekao da ih šalje „kao ovce među vukove“, da će ih ljudi „predavati vijećima i po svojim sinagogama bičevati“ (Mt 10,16sl), da će ih „svi zamrziti zbog imena“ njegova (10,22), a ipak im kaže da se ne trebaju bojati. Učenici moraju znati da to što ih očekuje nije ništa neobično. Trpeći sve to, oni će samo proživljavati sudbinu svoga Učitelja, koji je sve to prošao prije njih. I tu je Isus posve jasan: „Nije učenik nad učiteljem niti sluga nad gospodarom svojim…ako su domaćina Beelezbulom nazvali, koliko li će više njegove ukućane?“ (10,24sl). To je visoka cijena svjedočenja koju su  učenici morali plaćati za vjernost Učitelju. No to je ujedno i cijena širenja Evanđelja.

Javno svjedočiti

Prvi Isusov zahtjev u ovom evanđelju jest javno se priznati njegovim i javno svjedočiti za njega. Iz naše ne tako daleke prošlosti znademo kako to nije uvijek lako. U državi koja je zastupala ateističku ideologiju i isticala je kao jedini znanstveni pogled na svijet religija je bila proglašena privatnom stvari koja se ne smije javno ispovijedati. Kršćani su i tada znali da je to nespojivo sa životom vjere koja se uvijek želi utjeloviti u zajednici vjernika i mnogi su bili spremni za svoje uvjerenje i trpjeti. Zato se to vrijeme može podičiti brojnim svjedocima. No bilo je nažalost puno i onih koji su svoje vjersko uvjerenje, ako je o njemu uopće moguće govoriti, vješto skrivali.

Što Isus podrazumijeva kad kaže: „Što vam govori u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima“ (10,27)? On se koristio mnogim slikama kako bi istaknuo dinamiku rasta kraljevstva Božjega. Iz sitnoga gorušičinog zrna razvije se veliko stablo, malo kvasca ukvasi veliku količinu tijesta, pšenično zrno bačeno u zemlju donosi stostruk rod. Nadalje, Isus se sam nije trudio da stigne što dalje i da svojom propovijedi obuhvati što veći broj ljudi. Najviše vremena posvetio je poučavanju svojih učenika kako bi oni mogli dalje naviještati što su „na uho čuli“. I doista, svi su oni svjedočili sve do prolijevanja vlastite krvi. A ta krv rađala je nove svjedoke i vjera je prenošena s naraštaja na naraštaj. I mi svoju vjeru zahvaljujemo ne samo učenju, već puno više svjedočenju onih koji su nas učili.

Nova evangelizacija danas

Već više od dvadeset godina u Crkvi se vrlo ozbiljno govori o potrebi nove evangelizacije Europe na prijelazu u treće tisućljeće. Izvanredna sinoda europskih biskupa koja je trebala pripremiti tu evangelizaciju održana je pod znakovitim geslom „Da budemo svjedoci Kristovi“. Bilo je puno onih koji su naivno mislili da će s II. Vatikanskim saborom samo po sebi započeti novo, bujno razdoblje Crkve. Danas su razočarani, jer se to nije dogodilo i žive u strahu da bi se Crkva mogla vratiti na neke preživjele oblike života prije Koncila. Drugi misle da je Crkva, zahvaljujući baš Koncila, u svom otvaranju svijetu otišla predaleko i u velikoj mjeri poprimila duh svijeta, pa je zato sve krenulo loše. Takvi redovito upiru prstom u opadanje broja svećeničkih i redovničkih zvanja, u razvodnjavanje morala i crkvene discipline. Oni vide spas u povratku na staro. U mnogim zemljama te dvije suprotnosti ozbiljno dovode u pitanje jedinstvo Crkve. Gdje je rješenje? U svjedocima koje traži Isus, ali i spomenuta biskupska sinoda. Samo svjedoci, u kojim život i riječ tvore skladnu cjelinu, mogu biti nositelji uspješne evangelizacije

Znakovi vremena

Današnje vrijeme već je dugo snažno obilježeno procesom sekularizacije. Pod tim se ne misli samo na sekularizaciju društvenoga života, koji je prije bio jako pod utjecajem Crkve, niti na osamostaljenje nekih područja života od utjecaja religije. Pojava je puno ozbiljnija. Riječ je o gubljenju religioznih sadržaja u mišljenju i osjećanju ljudi. Nekad kršćanski usmjerena europska misao sve više se pretvara u pogansku. Nije danas toliko problem borbeni već praktični ateizam. Sve više je ljudi koji o Bogu uopće ne govore već žive kao da Boga nema. Kad su njemački novinari, začuđeni što je negdašnji kancelar G. Schröder prilikom polaganja zakletve ispustio uobičajeni završetak „Tako mi pomogao Bog“, postavili pitanje, znači li to da će njegova vlast biti usmjerena protiv Crkve, on je cinički odgovorio: „Mi se nećemo boriti protiv Crkve, ali ćemo učiniti sve da ona postane suvišna.“

U takvom svijetu Crkva se ne smije baviti sama sobom, planiranjem i organiziranjem, sjednicama i raspravama, rješavanjem svojih problema koje nepotrebno stvara. Umjesto toga, ona mora tražiti načina kako probuditi živu vjeru, nadu i ljubav u svojih članova. Ako će biti svjedoci u ateizmom zahvaćenom svijetu, kršćani danas moraju u sebi utjeloviti žar i strast za Bogom te ljubav i razumijevanje za ljude kojima su poslani.

Molitva vjernika

Svemogućemu Ocu, koji je poslao svoga Sina da nam svojom riječju i životom bude put spasenja, uputimo svoje molitve, proseći snagu vjernoga nasljedovanja:

 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika: vodi ju svojim Duhom i pomozi da pred teškoćama i protivljenjima svijeta nikad ne posustane svjedočiti radost evanđelja, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: čuvaj ih u svetosti života da budu vrijedni predvodnici i mudri učitelji tvoga naroda na hodočašću prema vječnoj domovini, molimo te.
   
 3. Za mlade koji se nalaze pred izazovom radostî što ih nudi svijet: ne dopusti da ih zamamnost svijeta odvrati od radosti koju ti daruješ, molimo te.
   
 4. Sve koji su zauzeti u skrbi za siromašne, potrebite i nemoćne okrijepi nesebičnošću i radošću služenja, molimo te.
   
 5. Za nas ovdje sabrane: okrijepi nam vjeru da Kristov život prihvatimo kao svoj put, molimo te.

Svemogući Bože, usliši nam smjerne molitve i čuvaj nas postojane i vjerne u svim iskušenjima života. Daj nam vjerno ići za tvojim Sinom te jednom zavrijedimo biti dionici tvoje slave. Po Kristu Gospodinu našemu.