Iz Brotnja.
Umro u  68. god. života.
Bio je dva puta provincijal.