JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU A

Ulazna pjesma
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me! Ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svoga!  (Ps 27,7.9 )

Zborna molitva
Bože, jakosti onih što se u te ufaju, nago slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovijedi i voljom ti i djelom omilimo. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Bože, ovim darovima ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim: da živim u Domu Gospodnjem u sve dane života svoga.  (Ps 27,4 )

Popričesna molitva
Gospodine, sveta pričest što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom. Daj da urodi jedinstvom u tvojoj Crkvi. Po Kristu.

Prvo čitanje      Izl 19,2-6a
Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: ’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.’« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam     Ps 100,2-3.5

Pripjev: Njegov smo narod i ovce paše njegove.

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Drugo čitanje     Rim 5,6-11
Ako se s Bogom pomirismo smrću Sina njegova, mnogo ćemo se više spasiti životom njegovim.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju jegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu na­šemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja    Mk 1,15
Približilo se kraljevstvo Božje: Obratite se i vjerujte evanđelju!

Evanđelje     Mt 9,36-10,8
Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.« Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Božje sažaljenje s čovjekom

Današnje evanđelje započinje vrlo osobno i emotivno: „Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira“ (Mt 9,36). Isus je znao i sam izraziti svoje osjećaje zbog naroda koji ga je okruživao, kao primjerice kad je trebalo nahraniti gladno mnoštvo koje je došlo slušati njegovu riječ: „Žao mi je naroda jer su već tri dana uza me, a nemaju što jesti“ (Mt 15,32). To sažaljenje urodilo je čudesnim umnoženjem kruha i ribe, pa je mnoštvo bilo nahranjeno. Ovaj put evanđelist kaže za Isusa da se „sažalio“, ali ne zato što okupljeno mnoštvo nema što jesti, već je razlog puno dublji i ozbiljniji, „jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira“.

Ovaj put Isus gleda dalje od okupljenog mnoštva. Već u Starom zavjetu slika pastira i stada označava intimnu povezanost Boga i njegova naroda. Polazeći od te slike, Isus vidi svoju ulogu u tome da kao dobri pastir okupi sve i dovede u jedan ovčinjak pa da bude „jedno stado i jedan pastir“ (Iv 10,16). On u duhu vidi druga još brojnija mnoštva koja čekaju da ih on nahrani hranom svoje riječi. Četvrti evanđelist je to plastično izrazio u razgovoru između Isusa i učenika u trenutku kad je Samarijanka otišla da svojima javi da je našla Mesiju i da ih dovede k njemu: „Podignite oči svoje i pogledajte polja: već se bjelasaju za žetvu“ (Iv 4,35).

Bog treba čovjeka kao suradnika

Već nam Sveto pismo Staroga zavjeta nudi dosta primjera kako Bog i čovjek ne mogu jedan bez drugoga, bez obzira na to što je taj odnos često bio opterećen nesporazumima, prkosima, pa i pravim otpadom. Bog sa svoje strane čini sve da čovjeka pridobije za svoj savez prijateljstva. Čovjek nosi u sebi duboku potrebu za Božjom blizinom i naklonošću, ali i sklonost na prkos i nevjernost. Međutim, i onda kad luta bez Boga, čovjek ostaje predmet Božje ljubavi. Božje srce uvijek je meko za čovjeka. Ako se Isus u jednom trenutku sažalio nad nevoljama naroda, Bog se davno prije sažalio nad nevoljama svoga naroda u egipatskom ropstvu i poslao mu Mojsija. Čuo je njegove vapaje za pomoć i nije se mogao na njih oglušiti.

Ta Božja sućut prema svome narodu našla je svoj najjači izraz u Isusu iz Nazareta. U njegovo vrijeme narod Božji već dugo nema ni kralja, ni proroka. Sličan je stadu bez pastira koje ne nalazi pravu pašu i koje je izloženo različitim opasnostima. Zato Isus sebe vidi u ulozi dobrog pastira koji će okupiti raspršeni narod Božji. U tu svrhu on poziva i priprema učenike, između kojih u jednom trenutku bira posebnu skupinu – Dvanaestoricu.

Poslanje Dvanaestorice

Isus se nije slučajno opredijelio za Dvanaestoricu. Taj broj ima duboko simboličko značenje. Kao što je na početku bilo dvanaest plemena, koja su se s vremenom pretopila u jedan narod Izrael, tako sada pozivajući Dvanaestoricu i šaljući ih u svoje ime Isus želi znakovito reći da želi okupiti narod Božji posljednjih vremena. To neće više biti samo Izrael, već će taj narod tvoriti i obraćeni pogani, kako su već u Starom zavjetu predvidjeli njegovi proroci. Ali temelj tog novog naroda Božjeg jest i ostaje Izrael.

Samo je Isus znao po kojem je ključu birao svoje učenike. Ljudi za svoje potrebe uvijek biraju najbolje, one koji najviše obećavaju, koje preporučaju njihove sposobnosti, njihova financijska moć, odvažnost i okretnost. Ništa od toga nema u Isusovih učenika. Naprotiv, oni ili pripadaju siromašnom staležu ribara, ili kao Matej dolaze iz kruga carinika, koje su smatrali izdajicama svoga naroda, ili poput Šimuna Revnitelja, dolaze između takozvanih zelota, koji su zagovarali mržnju prema Rimljanima i pravo na oružani otpor. Što može Isus, koji propovijeda ljubav prema svima i koji blagoslivlja mirotvorce, započeti s takvim ljudima? Odgovor znade samo on, ali je očito da u krugu Dvanaestorice ima mjesta za sve vrste ljudi.

Škola života

Pozvani učenici stupili su u svojevrsnu školu života u Učiteljevoj blizini. Cilj te škole nije da svladaju ljudsku mudrost, već da upoznaju Božju mudrost. Putujući s njime kroz mjesta Galileje, oni će sve više shvaćati što znači njegova riječ koja ih je pokrenula: „Pođi za mnom!“. Bit će tu i otpora, poput onog Petrova kad je čuo Isusovu najavu muke i smrti. Neće izostati ni prava izdaja, ali na kraju pobijedit će njihova vjernost. U traženju punine života otkrit će im se njegova tajna: vidjet će da je on ta punina, i to baš po spremnosti da svoj život dade za druge. To će ostati njegova poruka i njima: „Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga“ (Mt 10,39).

Sve što su učenici trebali živjeti i navijestiti drugima, primili su i naučili od njega. Zato on nije ni tražio sposobne, već one koji će znati biti vjerni. Nije od njih tražio velike pothvate, već ponizno i vjerno služenje. Tražio je svjedoke za sebe i svoje evanđelje. I današnji svijet je vrijedan Isusova sažaljenja, jer i danas su mase ljudi poput ovaca koje nemaju pastira. I danas je žetva velika, a radnika malo. Ali narod Božji mora sam zavapiti za pomoć. Današnji svijet treba svećenika, ali ne bilo kakvih. Treba svećenika koji će biti vjerni Kristu i njega, koji su svjesni da su badava primili i da badava moraju dijeliti. Na pitanje, kakav nam svećenik danas treba, jedan duhovni pisac je mudro odgovorio: „Takav koji ljubi Isusa.“ Tu je tajna uspjeha onih koji su poslani u njegovo ime.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bogu, milosrdnom Ocu, koji nas je po Kristu pozvao da budemo vrijedni graditelji njegova kraljevstva, uputimo svoje smjerne prošnje.

 1. Gospodine Bože, pohodi svojim smilovanjem Crkvu koja okuplja tvoje vjerne: ti joj budi svjetlo i putokaz u naviještanju evanđelja i u zauzimanju za dobrobit svih ljudi, molimo te.
   
 2. Gospodine Bože, zbliži istinskim povjerenjem i ljubavlju pastire Crkve i povjerene im zajednice vjernika kako bi ljepota zajedništva zasjala na licu Crkve, molimo te.
   
 3. Gospodine Bože, ohrabri svojim Duhom ljude do kojih dopire riječ evanđelja: pomozi im da odlučno nasljeduju Krista Učitelja, molimo te.
   
 4. Gospodine Bože, svakodnevno susrećemo ljude koji se odupiru tvomu daru spasenja: pomozi nam da im svojim življenjem evanđelja budemo svjedoci tvoje blizine i smilovanja, molimo te.
   
 5. Gospodine Bože, obdari nas istinskim pouzdanjem u tvoju riječ i snagom za djela na koja nas pozivaš, molimo te.

Bože, Oče milosrđa, usliši naše molitve i po svojoj dobroti oslobodi nas od slabosti i grijeha kako bismo uvijek mogli rasti u životnom odazivu na tvoju riječ. Po Kristu Gospodinu našemu.