Hercegovina Franciscana

lip 26 2015 Herc. franj. provincija

Autor: Herc. franj. provincija

(Fra R. Jolić) – Hercegovina franciscana. Časopis za duhovnost, znanost i umjetnost, br. 9 (2013.), Mostar, 2014., str. 316. Nakladnik: Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar.

Iz tiska je izišao 9. broj znanstvenog časopisa koji uređuju hercegovački franjevci Hercegovina franciscana.

Bogat je vrijednim i raznovrsnim sadržajem te u određenoj mjeri posvećen nekim obljetnicama.

U rubrici „Članci – rasprave – studije“ objavljeno je sedam članaka. Prva dva su iz pera dr. fra Ivana Dugandžića iz područja pavlovske teologije: „Jeruzamel i Atena. Biblijska misao u susretu s helenističkom filozofijom“ (str. 7-26) i „Pavao i Izrael. Apostol poganâ između evanđelja i izabranog naroda“ (str. 27-44).

Potom slijede tri teksta dr. fra Tomislava Pervana, sva tri vezana za pape našega vremena, osobito za teologiju pape Ratzingera: „Božji odgovori na potrebe i izazove vremena. Sažeti pogled na pape minulih sedamdeset godina“ (str. 45-65), u kojem se govori o papama Piju XII., Ivanu XXIII., Pavlu VI., Ivanu Pavlu II. i Benediktu XVI.; „Izložiti vjeru našim suvremenicima. Ishodišta i naglasci u teologiji Josepha Ratzingera“ (str. 66-80) te „Temeljni naglasci u pontifikatu Benedikta XVI.“ (str. 81-95).

Dr. fra Ivan Ivanda piše zanimljiv tekst iz područja franciskanologije: „Franjo i Klara: obrisi duhovnoga prijateljstva“ (str. 96-104), a fra Ante Bekavac obrađuje utjecaj suvremenih medija na čovjeka: „Između ljudskosti i virtualnosti – Zaboravljena istina“ (str. 105-119).

U rubrici „Iz franjevačke baštine“ objavljena su dva rada. Fra Irenej Petričak, jedan od prvih hrvatskih franjevaca koji je djelovao među odseljenim Hrvatima u Americi (a kasnije preminuo u dubokoj starosti, u 107. godini života u Chicagu) ostavio je veoma zanimljiv rukopis o prvim godinama franjevačke prisutnosti među američkim Hrvatima. Taj je tekst pronašao pretprošle godine R. Jolić u Chicagu te ga priredio i objavio pod naslovom „Povijesne bilješke Hrvatskoga franjevačkoga komisarijata Sv. Obitelji u Sjedinjenim Američkim Državama“ (str. 123-135). Dr. fra Tomislav Pervan u povodu desete obljetnice njegove smrti piše rad „Dr. fra Ljudevit Rupčić: život – djelo – baština“ (str. 136-145).

Potom slijede četiri prijevoda s njemačkog jezika, a prevoditelj je dr. fra Ivan Ivanda. Uz 25. obljetnicu smrti jednoga od najvećih katoličkih teologa 20. stoljeća H. U. von Balthasara su tekstovi Josepha Ratzingera „Čovjek Crkve u svijetu“ (str. 149-152) i Petera Henricija „Hans Urs von Balthasar (1905.-1988.) – život i djelo“ (str. 153-187). Slijedi prijevod teksta H. B. Gerl-Falkovitza o estetici kršćanstva „Urešena kao zaručnica“ (str. 188-209) te odličnoga teksta Arnolda Angenendta „Aktualnost duhovne žrtve“ (str. 210-220).

U rubrici „Osvrti“ donesena su dva teksta, a tiču se neznanstvenih i zlonamjernih tekstova nizozemskoga antroploga prof. dr. Marta Baxa vezanih za Međugorje. Prvi je dr. fra Roberta Jolića „Bolesne izmišljotine o Međugorju“ (str. 223-242), u kojem se raskrinkavaju laži iz Baxove knjige na engleskom jeziku Međugorje: religija, politika i nasilje u ruralnoj Bosni iz 1995. godine. Drugi je prijevod opširnoga novinskoga teksta Richarda de Boera s nizozemskoga na hrvatski jezik „Kula od karata profesora Baxa (ili Baxovo antropološko političarenje)“ (str. 243-253). Upravo je na temelju navedenih, kao i nekih drugih, tekstova Baxovo matično Slobodno sveučilište iz Amsterdama pokrenulo istragu protiv njega te ustanovilo brojne netočnosti i zlonamjerne interpretacije u njegovim radovima, a sada se već i neki ugledni znanstveni časopisi ograđuju od Baxa i povlače njegove radove iz svojih publikacija.

Nakon „Ljetopisa Hercegovačke franjevačke provincije“ (str. 257-280), koji je na temelji Vijesti Mira i dobra priredio R. Jolić, slijede prikazi osam knjiga: Zbornika o Petru Bakuli (R. Jolić, str. 283-286), prijevoda doktorata Rufina Šilića Krist i Crkve. Njihov odnos prema nauku sv. Bonaventure iz 1938. godine (R. Jolić, str. 286-290), Die Bibelfälscher. Wie wir um die Wahrheit betrogen werden Klausa Bergera (I. Dugandžić, str. 291-295), Tvoja Riječ svjetlo je mojoj stazi. Dnevna promišljanja u vremenu kroz godinu T. Pervana (I. Dugandžić, str. 295-299), Kultura selektivnog sjećanja (Hrvati Hercegovine i Nezavisna Država Hrvatska) I. Šarca (R. Jolić, str. 299-302), Duvanjskog žrtvoslova (I. Lučić, str. 302-308), Apokaliptičnih dana Janka Bubala (M. Stojić, str. 308-311) te monografije Župa Međugorje R. Jolića (I. Šarac, str. 311-313).

Dosta vrijednog i ugodnog štiva za čitanje!

Propovijedi

tra 04 2021
tra 03 2021
tra 03 2021

Duhovnost

POTVRĐENO PRAVILO FRANJEVAČKOG REDA

GENERALNE KONSTITUCIJE REDA MANJE BRAĆE

GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE

Bazilije S. Pandžić, HERCEGOVAČKI FRANJEVCI – sedam stoljeća s narodom