fra Anđeo Kraljević

Preminuo:
srp 27 1879
U mjestu:
Konjic
Ukratko:

Naslovni biskup metelopolitanski i apostolski vikar u Hercegovini, u 72. god. života, 56. god. redovništva, 48. god. svećeništva i 15. god. biskupstva. Obnašao je službe kapelana, župnika, gvardijana, tajnika Kustodije i kustoda. Bio je jedan od najzaslužnijih Hercegovaca za osnutak samostalne zajednice hercegovačkih franjevaca. Zaslužan je za izgradnju samostana i crkava u Hercegovini, otvaranje narodnih učionica, nabavku tiskare, materijalni i kulturni napredak puka, dovođenje sestara milosrdnica u Hercegovinu. Sastavio je prvi šematizam hercegovačke kustodije (1853.) te izdao još nekoliko nabožnih i obrazovnih knjiga. Pokopan je u Konjicu na groblju Musala, a kasnije mu je tijelo preneseno u župnu i samostansku crkvu.

Sjećanje na

srp 12 1846
Sarajevo