fra Ivan Ivić

Preminuo:
lis 27 1771
U mjestu:
Kreševo
Ukratko:

Iz Mandina Sela u Duvnu, u 70. god. života i 48. god. redovništva. Obnašao je službe kapelana, žunika, samostanskog vikara, gvardijana i definitora Provincije. U nekoliko navrata podnio je teške patnje od turskih silnika. Pokopan je u kreševskoj crkvi, u fratarski grob pod velikim oltarom.

Sjećanje na

lis 15 1995
Tomislavgrad
lis 15 1985
Humac
lis 15 1843
Zaslivlje