O. fra Andrija Knezović Prlić

Preminuo:
stu 23 1908
U mjestu:
Humac
Ukratko:

Iz Sovića, župa Gorica, u 69. god. života i 52. god. redovništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i samostanskog vikara. Sagradio je novu župnu kuću u Rošku Polju, a u Tihaljini je dovršio prvu župnu kuću, kao i kapelicu sv. Ilije, koja je služila kao jedina “crkva” sve do izgradnje prve župne crkve. Pokopan je na Novom groblju na Humcu.

Sjećanje na

stu 13 1992
Humac
stu 13 1992
Humac