O. fra Andrija Knezović Prlić

Preminuo:
stu 23 1908
U mjestu:
Humac
Ukratko:

Iz Sovića, župa Gorica, u 69. god. života i 52. god. redovništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i samostanskog vikara. Sagradio je novu župnu kuću u Rošku Polju, a u Tihaljini je dovršio prvu župnu kuću, kao i kapelicu sv. Ilije, koja je služila kao jedina “crkva” sve do izgradnje prve župne crkve. Pokopan je na Novom groblju na Humcu.

Sjećanje na

tra 25 2013
Mostar
tra 25 1979
Konjic
tra 25 1894
Mostar
tra 25 1894
Mostar
tra 25 1876
Široki Brijeg