O. fra Andrija Knezović Prlić

Preminuo:
stu 23 1908
U mjestu:
Humac
Ukratko:

Iz Sovića, župa Gorica, u 69. god. života i 52. god. redovništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i samostanskog vikara. Sagradio je novu župnu kuću u Rošku Polju, a u Tihaljini je dovršio prvu župnu kuću, kao i kapelicu sv. Ilije, koja je služila kao jedina “crkva” sve do izgradnje prve župne crkve. Pokopan je na Novom groblju na Humcu.