O. fra Didak Burić

Preminuo:
srp 10 1974
U mjestu:
Konjic
Ukratko:

Iz Turije, župa Konjic, u 77. god. života, 59. god. redovništva i 52. god. svećeništva. Doktorirao je slavistiku. Obnašao je službe profesora na Širokom Brijegu, duhovnika časnih sestara, samostanskog vikara i gvardijana, vikara Provincije koji je upravljao Provincijom od 1946. do 1949. (jer je provincijal bio u zatvoru). I sam je pet godina proveo u komunisitčkom zatvoru. Pokopan je na groblju Musala u Konjicu.

Sjećanje na

srp 12 1846
Sarajevo