O. fra Ivan Bradvica

Preminuo:
stu 04 2000
U mjestu:
Camoglij
Ukratko:

Iz Veljaka, u 56. god. života, 37. god. redovništva i 30. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnik ai gvardijana. Dvadeset godina djelovao je među Hrvatima u Americi i Kanadi. U Montrealu je sagradio novo župno središte i novu župnu crkvu. Pokopan je na Novom groblju na Humcu.