O. fra Mijo Slišković

Preminuo:
srp 24 1851
U mjestu:
Široki Brijeg
Ukratko:

Iz Mokrog, u 63. god. života i 47. god. redovništva. Obnašao je službe kapelana, župnika, samostanskog vikara i gvardijana te definitora provincije Bosne Srebrene. Kao župnik u Brotnju “mnogo je pretrpio od tadanjih silovitih muhamedanaca”, osobito od Ali-age Dadića i Ali-age Voljevice. Pokopan je na Širokom Brijegu.

Sjećanje na

srp 12 1846
Sarajevo