O. fra Pavo Tomasović

Preminuo:
ožu 24 1799
U mjestu:
Travnik
Ukratko:

Iz Duvna (Eminova Sela), u 74. god. života i 53. god. redovništva. Obnašao je službe vikara i gvardijana, tajnika, kustoda i generalnog vizitatora provincije Bosne Srebrene te tajnika generalnog ministra franjevačkog reda u Rimu. Pokopan je vjerojatno na dolačkom groblju.