PETA VAZMENA NEDJELJA GODINE A

Ulazna pjesma   
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna, pred poganima pravednost objavi, aleluja!  (Ps 98, 1-2)

Zborna molitva
Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Bože, ova je žrtva časna razmjena darova, kojom nas činiš dionicima božanske naravi: daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ja sam pravi trs, vi loze, govori Gospodin: tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda, aleluja!   (Iv 15, 1.5)

Popričesna molitva
Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio si nas nebeskim otajstvima: daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.
Po Kristu.

Prvo čitanje   Dj 6, 1-7
Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati ­protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služe­nju zanemaruju njihove udovice. Dvanae­sto­rica nato sazvaše mnoštvo učenika i ­­rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na ­dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo ­po­­staviti nad ovom službom, a mi ćemo se po­svetiti molitvi i posluživanju riječi.« Prijed­log se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stje­pana, muža puna vjere i Duha ­Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog ­pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 33, 1-2.4-5.18-19
Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodina na harfi,
na liri od deset žica veličajte njega!
………
Jer prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.
……….
Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Drugo čitanje   1Pt 2, 4-9
Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Pristupite Gospodinu, kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u Pismu: Evo posta­vljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete – čast!
A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   Iv 14, 6
Ja sam put i istina i život, govori Gospodin; nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

Evanđelje   Iv 14,1-12
Ja sam put i istina i život.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.«
Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?« Odgovori mu Isus: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.
Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!« Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?« »Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.«
Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

fra Ivan Dugandžić

Vjera nadvladava nemir

Tekst današnjeg evanđelja početak je Isusova prvog oproštajnog govora sa svojim učenicima.  U dva oproštajna govora i u takozvanu velikosvećeničku molitvu evanđelist je utkao Isusove riječi koje otkrivaju tajnu njegove osobe i njegova odnosa s Ocem, ali i smisao života učenika u povezanosti s njime. Pažljivi čitatelj četiriju evanđelja lako će zapaziti da se govor ovog evanđelja poprilično razlikuje od onog ostalih evanđelja. Nijedan evanđelist ne donosi protokolarno riječi iz Isusova zemaljskog života, već ih u svjetlu njegova uskrsnuća istodobno tumači za potrebe svoje kršćanske zajednice, a Ivan to čini u daleko najvećoj mjeri. To se prepoznaje već u prvoj rečenici današnjeg evanđelja: „Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! (Iv 14,1). Tu je anđelova riječ ženama na Isusovu grobu „vi se ne bojte!“ (Mt 28,5) poprimila dublje značenje što dolazi iz usta samog Isusa i što je vjera istaknuta kao sredstvo kojim se nadvladava svaki strah i nemir.

Dobro je rečeno da je strah uvijek loš savjetnik. Zato je dobro od vremena posvijestiti sebi različite oblike straha koje nosimo u sebi. Poznati duhovni pisac Paul Tournier u jednoj svojoj knjizi govori o čovjeku koji je polazeći na godišnji odmor uzeo bilježnicu i odlučio u nju zabilježiti svaki strah s kojim se tih dana susretne. Bilježnica je uskoro bila puna, a on je na kraju priznao: „To mi je bio vrlo plodan oblik meditacije i u isto vrijeme vrlo opuštajući odmor. Nikakvo čudo, jer ništa nas tako ne sapinje i opterećuje kao strah, a ništa nas ne oslobađa kao nadvladani strah.

Isus kao izvor sigurnosti

Na razini primitivne religiozne svijesti čovjek se je bojao i svojih okrutnih božanstava kojima je prinosio različite žrtve kako bi ublažio njihov bijes. To je sigurno jedan od razloga što u Bibliji često susrećemo riječ u Božje ime: „Ne boj se!“. Nebeski glasnik, kadgod čovjeku donosi neku vijest ili ga poziva na neku posebnu službu, prvo mu želi zasvjedočiti da se Boga ne treba ropski bojati, već se u njega poudati. Tako se čovjekov strah u Bibliji pretvara u strahopoštovanje pred Bogom, pri čemu poštovanje nadvisuje puki strah. Nitko nije ljudima tako približio Boga i otkrio im njegovo očinsko lice kao Isus. Zato Isusovi učenici koji vjeruju kako ih je on naučio nemaju nikakva razloga da se uznemiruju ni onda kad ostanu u svijetu sami bez Isusa, jer su i s njim i Ocem povezani u vjeri.

Ovo je odgovor svima onima koji su Isusa iz Nazareta i njegovo učenje reducirali na razinu humanizma i etičnosti, pa o njemu govore samo kao o religioznom uzoru ili učitelju uspjela života. A on je daleko više od toga. On je: „Put, i Istina i Život“ (14,6). Budući da njegov Bog nije nekakvo bezlično biće koje upravlja svemirom ili najdublja tajna čovjekova Ja, već Otac, to je onda i Isus jedini put k Ocu. On ne kaže da se jedino po njemu dolazi k Bogu, jer Boga ljudi zamišljaju na različite načine. Isus kaže da je jedini put k Ocu, jer on je jedini ljudima Boga objavio kao Oca i zato je Otac prepoznatljiv samo po njemu. 

Kako Isusa slijediti?

Isusova rečenica „Tko je vidio mene, vidio je i Oca“ vrlo je jasna, ali ona ostavlja prostor za mnoga pitanja. Isus se pojavio u ljudskom tijelu i objavio ljudima Oca. U tom smislu Isus misli da su svi koji su njega vidjeli mogli vidjeti i Oca. No znademo da su i njegovi suvremenici na Isusa gledali različito i da su se dijelili s obzirom na pitanje, tko je on ustvari. To pogotovo vrijedi za današnje vrijeme. Na Isusa su se pozivali i hipiji opravdavajući svoj stil života, kao i oni koji su njegovim učenjem željeli pravdati nasilnu promjenu društva. Od njega su napravili „superzvijezdu“ u modernoj rok operi. Na njega se pozivaju uvijek iznova razni kritičari društvenih pojava koje im ne odgovaraju, suprotstavljajući im uvijek nekakvo svoje vlastito viđenje Isusa i njegova učenja.

Kršćani danas imaju priliku puno čitati o Isusu i zasigurno mnogi znaju puno o njemu. No unatoč tome ostaje i danas Isusov prigovor učenicima: „Da ste upoznali mene…“ (14,7). Kako se danas i gdje može Isusa upoznati? U Crkvi, zajednici vjernika, u kojoj nas njegov Duh Branitelj trajno sve dublje uvodi u njegovu istinu (14,26l; 16,13). Samo Duh Sveti nam može otkriti što Znači njegova riječ „Put i Istina i Život“. U Duhu ćemo spoznati da Isus nikad nije birao lakši put, već je bio dosljedan u vršenju volje Očeve. On može za svoje biti Istina, jer je uvijek stajao uz istinu, ljubav i blagost, iako je znao da će ga to dovesti na križ. Pred Pilatom je pokazao kako je najveća istina o čovjeku u činjenici da je istina često nemoćna pred silom. Spremnim prihvaćanjem smrti iz ruke Očeve, Isus je nadvladao i onaj zadnji čovjekov strah te svojim uskrsnućem ušao u Očevu slavu. Zato je on svojima i obećanje vječnoga života, Život u osobi. Amen

Molitva vjernika

Braćo i sestre, uputimo svoje molitve Bogu Ocu, koji nas je u Kristu pozvao da se životom ugrađujemo u živi hram,
zajednicu njegova svetog naroda. Molimo zajedno:

Čuvaj nas u svojoj istini, Gospodine.

 1. Za tvoju Crkvu: da, vjerno živeći put Kristove ljubavi, sve svoje služenje i djelovanje podloži izgradnji tvoga Kraljevstva među ljudima, molimo te.
   
 2. Za papu Franju i sve pastire Crkve: prati ih svojim svjetlom i obdari mudrošću svoje ljubavi te uzmognu
  Crkvu uvijek voditi putem koji tebe proslavlja i k tebi vodi, molimo te.
   
 3. Za našu domovinu: obnovi u svima odgovornost i brigu za opće dobro, a duh evanđelja neka prodahne i oplemeni sva naša nastojanja i sve želje, molimo te.
   
 4. Za nas sabrane oko tvoga stola: potakni nam srca da budemo uvijek otvoreni tvojoj riječi te nam ona bude put života, molimo te.
   
 5. Za sve koje si pozvao iz ovoga života: učini ih dionicima tvoga nebeskog Doma i vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.

Bože, vrelo istine i mudrosti, ti si nam u svome Sinu objavio svoje lice i pokazao puninu svoje ljubavi. Usliši nam molitve i daj da, slijedeći Kristov put, jednom prispijemo gledanju tvoga lica. Po Kristu Gospodinu našemu.