Pozdravni govor predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića papi Franji

Na početku susreta s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine Svetog Oca je pozdravio u ime sve trojice članova, predsjedavajući Mladen Ivanić sljedećim riječima:

 Vaša Svetosti,

Dobro došli u Bosnu i Hercegovinu, zemlju susreta različitih civilizacija, zemlju kontrasta gdje je eho svake riječi daleko jači i trajniji nego bilo gdje drugo, zemlju јаkih emocija, kako ljubavi i milosrđa, tako i onih drugih, manje lijepih.

Ovo je mjesto spajanja i razdvajanja Evrope i Azije, Istoka i Zapada, mjesto susreta duhovnih struja od važnog uticaja na duh Evrope, mjesto koje se kroz istoriju oblikovalo u raznovrsnosti civilizacijskih, kulturnih i političkih uticaja i krupnih istorijskih previranja. Ovo je mjesto gdje je etno-konfesionalna homogenost znatno manja nego u drugim dijelovima Evrope. No bez obzira na to, Bosna i Hercegovina čini jedinstven evropski prostor u kojem je kultura multikonfesionalnosti i multietničnosti ostavila dubok trag, u kojem su ljudi vjekovima živjeli zajedno u svim različitostima vjerskih tradicija: katoličanstva, pravoslavlja, islama, judeizma i drugih manjinskih tradicija.

Vаšа Svеtоsti, dоbrо dоšli kао pоglаvаr Rimоkаtоličkе crkvе, kоја zајеdnо sа Srpskоm prаvоslаvnоm crkvоm, Islаmskоm zајеdnicоm i Јеvrејskоm zајеdnicоm u BiH imа svоје duboke istоriјskе kоriјеnе. Želimo graditi Bosnu i Hercegovinu kao društvo po mjeri čovjeka i po mjeri svih religija. Ostvarenje takvog cilja nije jednostavno i predstavlja vеlikо iskušеnjе kako za političke i religijske vođe, tako i za svakog građanina. Iskušеnjе u kојеm svаkој žrtvi iz prоšlоsti, а i pоžrtvоvаnju nаs živih dаnаs, mоrаmо dаti smisао u uzајаmnоm služеnju u cilјu mirа, tolerancije, slоbоdе i dоstојаnstvа.

Bosna i Hercegovina je bila simbol istinskog razumijevanja i ljubavi različitih nacija i religija, ali i simbol duboke podijeljenosti, međusobnih sukoba i patnje. Vjerujemo da je vrijeme nerazumijevanja, netolerancije i podijeljenosti zauvijek iza nas, da smo naučili lekciju iz skore prošlosti i da je pred nama novo vrijeme, vrijeme razuma i pomirenja, vrijeme saradnje. Postignut je veliki napredak, ali se ne smije zanemariti činjenica, da još uvijek nije ostvarena puna ravnopravnost svih građana u svakom dijelu ove zemlje i na tome svi zajedno moramo predano raditi.

Posvećeni smo izgradnji dobrih odnosa sa našim susjedima i drugim državama regiona. Zajedno sa njima, spremni smo raditi na ublažavanju pojedinačnih nacionalizama, većoj upućenosti jednih na druge i funkcionalnijoj međusobnoj saradnji, a sve u cilju ostvarivanje zajedničkih interesa i ekonomskog napretka cijelog regiona. Ideje zajedništva, solidarnosti i tolerancije temelj su Evropske unije, a Evropa kuća spokoja za svakog njenog građanina. Nadamo da su vrata Evropske unije otvorena za sve zemlje jugoistoka Evrope, koje kroz suštinske reforme u procesu integracija, žele postati njeni ravnopravni članovi. U tome, Vaša Svetosti, očekujemo Vašu iskrenu i punu podršku.

Vašu posjetu Bosni i Hercegovini doživljavamo kao snažnu podršku ljubavi, toleranciji, skromnosti i međusobnom razumijevanju, jer Vas ljudi širom svijeta doživljavaju kao vjerskog poglavara bliskog običnom čovjeku, kao poglavara koji promoviše skromnost, ali i toleranciju prema drugom i drugačijem, čovjeku koji poziva na ljubav među ljudima.

Vaša svetosti, Vaše prisustvo danas u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, veliki je događaj za sve nas, a Vaše poruke mira nas istinski ohrabruju. Svojom posjetom omogućavate da Bosna i Hercegovina ponovo bude globalni medijski događaj, ali ovaj put, za razliku od ranijih godina, događaj sa veoma pozitivnim porukama. Ovim narodima treba podsticaj da se probude i okrenu budućnosti, da sve loše iz prošlosti stave na stranu, da probude nadu i da se uvjere da mogu bolje. Vaša posjeta jeste jedan od najsnažnijih podsticaja koje smo mogli dobiti i na tome Vam, Vaša svetosti, najiskrenije hvala.

Bоsnа i Hеrcеgоvinа je mеđu prvim držаvаmа u rеgiоnu dоniјеlа Zаkоn о slоbоdi crkаvа i vјеrskih zајеdnicа, i ovdje svаkа crkvа i vјеrskа zајеdnicа imа prаvо nа rеgulisаnjе svоg stаtusа krоz sklаpаnjе mеđunаrоdnih ugоvоrа. Dо sаdа imamo pоtpisаne ugоvоre Bosne i Hercegovine sа Vаtikаnоm i Pаtriјаršiјоm Srpskе prаvоslаvnе crkvе u Bеоgrаdu. Ovo je dobra osnova za djelovanje na polju slobode vjere. No osnova za djelovanje srca i duše svakog čovjeka u istinskom osjećanju bližnjeg je nešto drugo, nešto što nijedan zakon ne može pokrenuti i uokviriti, i nešto što zavisi od svakog čovjeka pojedinačno. Uvjeren sam da će Vaša posjeta doprinijeti da se ljudi u Bosni i Hercegovini bolje razumiju, da više međusobno sarađuju i na tome sam Vam u ime svih zahvalan.

Treba poslušati Vas i Vaše riječi i slijediti ih uz nadu da će ljubav i razumijevanje između različitih nacija i religija biti veća i bolja. Duboko smo uvjereni da Vaša posjeta predstavlja ohrabrenje za daljnji dijalog u rješavanju ne samo međureligijskih, već i praktičnih životnih pitanja. Vaš boravak u Sarajevu karakterističan po živom, dobrom i odlučnom stavu o sadašnjosti i budućnosti,će podstaći našu međusobnu saradnju i to predstavlja ogromnu korist za sve građane Bosne i Hercegovine.

U tom smislu, još jednom Vas pozivamo da svoju poruku mira, nade i zajedništva prenesete duboko u svakog čovjeka, ne samo u Bosni i Hercegovini,već širom svijeta do kojeg ona može doprijeti.

Vaša Svetosti dobro došli !