ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU C

srp 21 2019 Miriam

Ulazna pjesma
Evo, Bog mi pomaže, Gospodin krijepi život moj. Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ime tvoje, Gospodine, jer je dobrostivo. (Ps 54, 6.8)

Zborna molitva
Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv. Produbi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo u budnosti i vršenju tvoga zakona. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog Saveza. Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov: što svaki od nas prikazuje tebi na čast nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Evo, na vratima stojim i kucam, govori Gospodin: posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom.   (Otk 3, 20)

Popričesna molitva
Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio si nas nebeskim otajstvima: daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život. Po Kristu.

Prvo čitanje   Post 18,1-10a
Gospodine, nemoj mimoići svoga sluge!

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Gospodin se ukaza Abrahamu kod hrasta u Mamri dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege. Podiže oči, kad gle: tri čovjeka stoje pred njim. Čim ih spazi, potrča im s ulaza šatora u susret. Pade ničice na zemlju pa reče: »Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim očima, nemoj mimoići svoga sluge! Nek se donese malo vode: operite noge i pod stablom otpočinite. Donijet ću krišku kruha da se okrijepite prije nego pođete dalje. Ta k svome ste sluzi navratili.« Oni odgovore: »Dobro, učini kako si rekao!« Abraham se požuri u šator k Sari pa joj reče: »Brzo! Tri mjerice najboljeg brašna! Zamijesi i prevrtu ispeci!« Zatim Abraham otrča govedima, uhvati junca, mlada i ugojena, i dade ga momku da brže zgotovi. Poslije uzme masla, mlijeka i zgotovljenog junca pa stavi pred njih, a sam stajaše pred njima pod stablom dok su blagovali. Zapitaju ga: »Gdje ti je žena Sara?« On odgovori: »Eno je pod šatorom.« Nato će mu: »Dogodine u ovo doba vratit ću se k tebi i tvoja će žena Sara imati sina.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 15,2-4ab.5ab

Pripjev: Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome?

Onaj samo tko živi čestito,
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori,
i ne kleveće jezikom.
…………… 

Koji bližnjem zla ne nanosi
i ne sramoti susjeda svoga;
koji zlikovca prezire,
a poštuje one što se Gospodina boje.
……………. 

Koji se zaklinje prijatelju,
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu,
i ne prima mita protiv nedužna.

Drugo čitanje   Kol 1,24-28
Otajstvo pred vjekovima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo: Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu. Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem riječ Božju – otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim. Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave! Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   usp. Lk 8,15
Blago onima koji riječ Božju zadrže u dobru i plemenitu srcu i donose rod u ustrajnosti!

Evanđelje    Lk 10,38-42
Marta ga primi u kuću. Marija je izabrala bolji dio.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus uđe u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u kuću. ­Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: »Gospodine, zar ne ­mariš što me sestra samu ostavila posluži­vati? Reci joj dakle da mi pomogne.«  Odgovori joj Gospodin: »Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.« Riječ Gospodnja.

HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE

Fra Ivan Dugandžić: SLUŠATI I(LI) DJELOVATI

Napast aktivizma

Može li današnje evanđelje ponuditi nekakav odgovor na pitanje, kako bi trebao izgledati život u duhu Isusova učenja? Isus je u gostima u kući dviju sestara, Marije i Marte. Njihov brat Lazar ovaj put nije spomenut zato što dvije sestre u različitim ulogama stoje u središtu pozornosti evanđelista. Marta se ponaša poput svake domaćice u takvim prilikama: ona želi na najbolji mogući način ugostiti Isusa i njegove učenike, a za to je potrebno puno truda. Zato ona ne razumije ponašanje svoje sestre Marije koja poput prave učenice upija svaku Isusovu riječ. Rečenica: «Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu» (Lk 10,39) točno odražava tadašnji odnos: učitelj-učenik. Tako će Pavao, osvrćući se u svojoj obrani na tijek svoga života i na svoje školovanje, reći da je «do nogu Gamalielovih odgojen točno po otačkom Zakonu» (Dj 22,3).

Očito podcjenjujući ulogu koju je izabrala Marija i precjenjujući svoju vlastitu ulogu, Marta u jednom trenutku želi Isusa pridobiti na svoju stranu, a protiv ponašanja svoje sestre koja ju je, kako je ona uvjerena, nepravedno ostavila samu u poslu. Zanimljivo je da Isus do tada nije reagirao na Martinu zauzetost, što znači da je nije ni obezvrijedio, ali je poštivao njezinu slobodu. No sama Marta ga je prisilila da kaže što misli o ponašanju dviju sestara: «Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti» (10,41s). «Bolji dio» jest slušanje riječi od velikog truda, makar taj bio usmjeren i na samog Isusa i njegove tjelesne potrebe. U ponavljanju imena «Marta, Marta» treba više gledati oblik blagog sažaljenja nego li nekakav oštar ukor.

Jedno je potrebno

Govoreći o tome kako se treba pouzdavati u providnost i osloboditi se nepotrebnih briga, Isus u jednoj drugoj pouci kaže: «Ne tražite što ćete jesti, što piti. Ne uznemirujte se! Ta sve to traže pogani ovoga svijeta. Otac vaš zna da vam je sve to potrebno. Nego, tražite kraljevstvo njegovo, a to će vam se nadodati» (Lk 12,29-31). Isus nije živio nekakvim asketskim životom, niti je prezirao jelo i piće. On je prihvaćao pozive na različite gozbe, a učenicima je rekao da slobodno jedu i piju što im se ponudi (usp. 10,7), ali sve je to bilo u službi onog «jedino potrebnog», navještaja kraljevstva Božjeg.

Poruka današnjeg evanđelja potrebna je i korisna i našem današnjem vremenu. Štoviše, svijet ispunjen «mnogim brigama» danas je puno naglašeniji nego u Isusovo i Martino vrijeme. Takozvanu višu «kvalitetu života» mnogi suvremenici misle ostvariti povećavajući i proširujući svoj svijet «mnogih briga». No «mnoge stvari» koje bogati ljudi mogu sebi priuštiti ni izdaleka ne znače cijelu stvarnost života niti mogu nadomjestiti ono «jedino potrebno». Mnogi ljudi su podijeljeni u sebi baš zato što im nedostaje to «jedno» kao temelj na kojem sve počiva i koji sve nosi.

U tom svjetlu kršćanin treba gledati i svoj odnos prema nedjelji kao danu Gospodnjem. U raspravi koja se o tom pitanju vodi u hrvatskom društvu dobro je što se ističu prava radnika na slobodan dan u tjednu i da im prekovremeni rad bude pošteno plaćen, ali kršćanin se ne smije zaustaviti na tom. Bez obzira na to, je li u ulozi poslodavca ili radnika, kršćanin uvijek mora polaziti od dubljeg smisla nedjelje. Biblija naglašava da u odnosu na «mnoge» radne dane nedjelja od početka ima poseban karakter. Ona je «jedna» i služi samo «jednomu», štovanju Stvoritelja. Kršćanin ne smije zaboraviti da na početku nije bilo djelo, nego riječ, da mu je stvorenje do Boga povjereno i da je on samo suradnik Božji. Zato uvijek ostaje «jedno potrebno», slušanje riječi Božje u kojoj će čovjek naći svjetlo za svoje djelovanje.