BLAGOVIJEST

ožu 25 2019 Miriam

Prvo čitanje: Iz 7, 10-14
Djevica će začeti.

Čitanje Knjige proroka Izaije
U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskuša¬vati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov: Zar vam je malo dodijavati ljudima pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel, S nama Bog!« Riječ je Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 40, 7-11

Pripjev: Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje,
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

Drugo čitanje: Heb 10, 4-10
U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo! Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. Zato Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: »Evo dolazim!« U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!« Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice – koje se po Zakonu prinose – ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek. Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 1, 26-38
Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetoga evanđelja po Luki
U ono vrijeme: posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Antonio Šakota

Raduj se, Marijo, milosti puna

Draga braćo i sestre! Danas slavimo svetkovinu Navještenja Marijina ili Blagovijest. Srcem i mislima odlazimo u Nazaret. U tom prije 2000 godina potpuno nepoznatom i beznačajnom galilejskom selu Bog je u Isusu Kristu odlučio postati čovjekom da bi sa svojim ljubljenim stvorenjem započeo jednu posve novu priču. U središtu te priče stoji jedna mlada djevojka, Marija, kojoj je Gospodin povjerio biti svetohraništem Božjim na zemlji.

Osvrnimo se sada na evanđeoski odlomak koji slušamo, to jest na dijalog anđela Gabrijela i Marije koji nam donosi evanđelist Luka. Ili bolje, usredotočimo se na pozdrav koji je anđeo uputio Gospi, što je ujedno i početak nama drage i neizostavne molitve – „Zdravo, Marijo, milosti puna“. Luka u svom evanđelju, to jest u onome što nazivamo „evanđelje Isusovog djetinjstva“, koristi paralelizam kako bi usporedio priče dviju obitelji i dvaju likova, Zaharije i Elizabete s Marijom i Josipom, Ivana Krstitelja i Isusa Krista. U tim izvješćima vidljivo je da se anđeo na sličan način ukazao i Zahariji. Uz mnoge sličnosti, osobito vezanih uz obećanje potomstva, postoje i određene razlike pomoću kojih uočavamo i razliku između spomenutih likova.

Jedna od razlika tiče se samog početnog anđelovog pozdrava. Dok Zahariju samo naziva imenom, Marija prima poseban pozdrav. Zapravo, prva razlika ili novost stoji u činjenici da ju je anđeo u obličju muškarca uopće pozdravio jer u židovstvu muškarci ne upućuju pozdrave ženama. Očito, Bog nam izborom Nazareta a ne Jeruzalema, žene a ne muškarca, djevice a ne oženjenog čovjeka želi pokazati da se ovim izborom radi o potpunoj novosti, nečemu što Gospodin čini svojom svemoćnom rukom pokazujući tako čovjeku da njemu uistinu ništa nije nemoguće.

Ta veličina Božja otkriva se osobito u sadržaju ovoga početnoga pozdrava. Ovih dana svjedoci smo pokušaja promjena jednog zaziva u Očenašu i različitih komentara na isti – ne uvedi nas u napast. Ovo navodim zbog osobne želje da se u najmanju ruku razmisli o pokušaju izmjene prve riječi anđelovog pozdrava Mariji. Grčki izričaj „haire“ bilo bi ispravno prevesti s „raduj se“. Tako bi došli do zaključka da uopće nije riječ o pozdravu nego o pozivu upućenom Mariji. Ovom promjenom u prijevodu jasnije bi došla do izražaja Marijina uloga koju će odigrati u povijesti spasenja. Poziv na radost! Božja prisutnost potiče radost u cijelom biću! Kada je Bog u nečijem srcu ono jednostavno mora biti ispunjeno radošću. Marija, kao kćer Sionska, sada postaje ona na kojoj se ispunjavaju proročke riječi kojima bijaše izrečena radost zbog spasenja Izabranoga naroda. Konačno, dionici te radosti postajemo i mi, svaki onaj tko prima Gospodina u vlastito srce. To primanje postaje životni poziv koji se očituje radošću zbog spasenja koje Bog u nama izvršuje.

Drugi dio pozdrava, onaj „milosti puna“, teško je prevesti. Naš prijevod može dobro stajati ali ga je potrebno produbiti, to jest potpunije razumjeti grčki izričaj „kekaritomene“. On u sebi nosi značenja blagonaklonosti, dobrohotnosti, ljepote. Marija je puna milosti zato što ju Gospodin gleda blagonaklono. Ona je „ljubljena od Gospodina“! Nadalje, spomenuti izričaj označuje i promjenu u objektu kojeg se gleda na takav način. Drugim riječima, Božja blagonaklonost u objektu izaziva preobražaj zbog takvoga pogleda. Konačno, izričaj označava i stanje koje ostaje trajno takvom promjenom. To znači da Marija, zamilovana od Gospodina prima milost koja je ispunjava i preobražava i ta milost i punina u Mariji ostaje trajno prisutna. Takvo je Božje milovanje! Zasigurno, u Mariji drugačije prisutno nego u nas zbog specifične uloge koju je odigrala u povijesti spasenja. No, od toga pogleda možemo primiti i mi, milost na milost. Draga braćo i sestre, dopustimo i mi danas da nas Gospodin zamiluje! Radujmo se Božjoj prisutnost u našem životu i neka to bude naš poziv, širiti radost zbog Božje prisutnosti u nama! Neka i mi budemo ljubljeni od Gospodina! Neka i nas ta Božja blagonaklonost preobrazi da postanemo novi stvorovi! I neka trajno ostane u nama! I sve po Marijinom zagovoru! Amen!

 

Propovijedi