Božić

pro 24 2019 Miriam

Prvo čitanje

Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 9, 1-6): Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku: onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer, teški jaram njegov, batinu pleća njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski. Jer, dijete nam se rodilo, sin nam je darovan; na plećima njegovim vlast je, i nazvan je imenom: »Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira« — da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa dovijeka. Pri­vržena ljubav Gospodina nad Vojskama to će učiniti!

Psalam

Pripjev: Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! 

Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite Ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.

Raduj se, nebo, i klici, zemljo! Neka huči more i što je u njemu!
Nek se raduje polje i sve što je na njemu, neka klikće šumsko drveće!

Neka klikće pred Gospodinom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu po pravdi i narodima po istini svojoj.

Drugo čitanje

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu (Tit 2, 11-14)

Očitovala se Ljubav Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i Očitovanje slave velikoga Boga i Spasitelja Isusa Krista. On sebe dade za nas, da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

Evanđelje

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 2, 1-14)

U one dane izađe naredba Cezara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kviri-nijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davi-dove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju — u grad Davidov, koji se zove Betlehem — da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bi­jaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih ne bijaše mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim nebom čuvahu noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spa­sitelj, Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novo­rođenče povijeno gdje leži u jaslama.« I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: »Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, mi­ljenicima njegovim!« Riječ Gospodnja!

Homiletsko razmišljanje

Fra Franjo Vidović

„Dijete nam se rodilo! Sina dobismo!“ (Iz 9,5)

Tako obznanjuje svoju radost prorok Izaija u prvom čitanju polnoćne mise.

Večeras slavimo rođendan djeteta. Netko reče, svako dijete koje se rodi dokaz je kako Bog nije napustio ovaj svijet, kako se nije u njemu potpuno razočarao. U svojoj ljubavi prema svijetu koji je stvorio, ali koji je postao drugačiji nego što ga je zamislio Bog (usp. Post 1.2), Bog započinje u božićnoj noći novo poglavlje ljudske povijesti.

Cijelo Sveto Pismo govori kako Bog traži čovjeka, traži svoje stvorenje. Bez Boga čovjek ne može ostvariti svoj životni cilj, postići ono zbog čega je stvoren ili drugim riječima kazano ostvariti svoju sreću. Bog traži čovjeka kaže Biblija od prvog Adama i tražit će ga do posljednjeg. Prvi Adam čitamo u Knjizi postanka sakrio se od svoga Boga (usp. Post 3,8). On želi ostvariti potpunu autonomiju svoga djelovanja, želi ostvariti svoj život bez svoga Stvoritelja. No, Bog ne napušta „Adama“ ni nakon što je „Adam“ morao napustiti raj, nego ga prati kroz njegovu povijest. Bog se objavljuje čovjeku, „hoda“ s njime na njegovim putevima. Ponekad je Božji poziv za čovjeka teško razumljiv, ali onaj koji mu povjeruje i pođe na put s njime biva nagrađen savezom i potomstvom (usp. Post 15). Onaj koji povjeruje poput Abrahama doživjet će, da za Boga ništa nije nemoguće.

Pa ako se čovjek i izgubi i dopusti da bude okovan u ropstvo, Bog ga neće zaboravit. Bog je osloboditelj čovjeka (usp. Izl 12). On ne dopušta da čovjek robuje drugom čovjeku. Oslobođenom čovjeku Bog daje smjernice za život kako bi mogao sačuvati darovanu mu slobodu (usp. Izl 20).

Ali čovjek ostaje uvijek samo slab čovjek i tako postaje ponovno robom svoje samodostatnosti, robom drugoga čovjeka, robom vlasti. Zato će Bog u svom traženju „Adama“  poslati proroke koji pozivaju na povratak izvoru života, na povratak slobodi. Kada se „ispuni vrijeme“(Gal 4,4), navješćuju proroci, Bog će na poseban način zahvatiti u ljudsku povijest, osloboditi čovjeka i povesti ga potpuno novim putem.

Starozavjetni narod Božji, oslanjajući se na proročku riječ očekuje moćnog Mesiju. Mesiju koji će ih u prvom redu osloboditi tuđinske vlastiti. Mesiju koji će uspostaviti mir, ostvariti raj na Zemlji. Bog ima drugačiji plan. Bog je uvijek spreman na iznenađenje. On je dovoljno maštovit da nadiđe svaku predodžbu ljudskoga uma.

Bog čini ono što je po ljudskom poimanju nemoguće. Bog postaje čovjekom, postaje jednim od nas. „Nama u svemu jednak“ (Hebr. 4,15), osim u ljudskoj odvojenosti od Boga. Bog dolazi tiho u božićnoj noći, neprimjetno, bez buke. On dolazi kao malo dijete, koje nema nikakve snage osim snage ljubavi. U nemoći toga djeteta očituje se svemoć Božja. Ljudskom umu nedokučivo, neshvatljivo, neuvjerljivo. Bog je postao tijelo, materija, meso, naglasit će Prolog Ivanovog evanđelja (usp. Iv 1,14). Sablazan, ludost (usp. 1Kor 1,19) za sve one koji se nisu spremni odreći svoje logike uma i prihvatiti novu logiku srca, ljubavi.

Ljudska povijest započinje iznova. Bog na božanstven način, samo njemu svojstven, stvara novi svijet. Božanska Riječ, koja je postala tijelom stvara novu zajednicu koja ima budućnost. Dijete rođeno u ovoj noći zalog je boljeg svijeta. Taj svijet započinje s onima koji su spremni ustati, poći, uputit se prema staji s Djetetom u jaslicama.

Ove noći započinje čudna karijera koja će božansku Riječ voditi od jaslica do križa. U ovoj noći započinje novi svijet, novo stvaranje, nova zajednica sastavljena od onih koji su spremni prihvatit tu Riječ i pretočiti je u svoj život.

„Dijete nam se rodilo! Sina dobismo!“