Devetnaesta nedjelja kroz godinu A

kol 09 2020 Miriam

9. kolovoza 2020.

Prvo čitanje: 1Kr 19, 9a.11-13
Stani u gori pred Gospodinom.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu reče: »Iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi.« Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu; a poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 85, 9ab.10-14

Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

Drugo čitanje: Rim 9, 1-5
Htio bih ja sâm proklet biti za braću svoju.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom: silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bih ja sâm proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i slava, i savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja; njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen. Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 14, 22-33
Zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Jozo Grbeš

Šapat

Gdje to čovjek susreće svoga Tvorca. Ilija ga pronalazi u nježnom lahoru, šapatu prirode.

Pavao u progonima i svjedočanstvima života.

Petar u trenutku sumnje.

Isus na brdima osame i objave.

Gdje je to mjesto gdje se čovjek i Bog nalaze? Kako komunicirati ono što je važno? Kako prenijeti stvarnost koja je veća od jezika?

Verbalna komunikacija ima dva načina, izbora, puta.

Prva koja je glasna i oštra. To je skoro vikanje. Često se koristi u davanju zapovijedi. Zapovjednici viču! Ali doista vika, galama ima tendenciju zatvaranja naših očiju. Nitko ne voli kad se viče na njega. Osjećamo se ugroženi. Imamo potrebu braniti se.

Druga je mekana, blaga, tiha. Ona gotovo šapuće. I doista vrlo često u životu taj šapat je jači od vike i buke. Šaptanje je vrlo osobno, intimno, individualno. Ako želite pridobiti nečiju pozornost šapnite im nešto na uho. Kada nam netko šapće mi moramo nakloniti naše uši! Šapat nas razoružava, ne osjećamo se ugroženi. Šapat poštuje našu slobodu. Osoba koja nam šapće svojom nježnošću, znamo da nam želi dobro. Neprijatelji ne šapću!

Kako drugačije prenijeti poruku mira i ljubavi? Ne možemo to vikom!

Ali šapat je vrlo krhka stvarnost. Moramo se zaista koncentrirati da bismo ga čuli. Slušamo danas Iliju proroka. On je Božji glas pronašao u šapatu. Nije se pojavio u potresu, niti oluji, niti u snazi vjetra, nego u blagosti lahora, šapata. Bog nam govori u naintimnijim dijelovima našeg bića.

Da, Ljubav ima samo jedan jezik: Nježnost!

Mnogi se danas otimaju za našu pozornost. Mnogi danas traže našu naklonost, od reklama, do novinara, političara, prodajnih centara, text poruka, web informacija, portala, svi se bore za slušatelje i potrošače. Kome darujemo svoju pozornost? Čiji glas slušamo? Odgovor na to pitanje znači kome darujemo život!

Strah i moć

Isus hoda po vodi. Ulazi u njihov život koji je u strahu. Boje se prirode, valova, mora, vode. Strah uvijek dolazi od nepoznatoga. Dio je neizvjesnosti. Strah uvijek ulazi u vlastitu nesigurnost i tu vlada. Petar ide u susret Kristu na vodi. Dok vjeruje i ima povjerenja, on nadvladava more i strah. Kada gubi povjerenje, onda tone. Strah i povjerenje nisu nikada u istim posudama. Strah je stvarnost koja ima moć u životima ljudi koji vlastitom nesigurnošću hrane nepoznate prostore svoga života.

Krist nudi ruku koja spašava i prostore mira koji donose sigurnost.

Kako je dobro biti s onima koji nam nude mir, s kojima se osjećamo sigurno!