Druga korizmena nedjelja kroz godinu A

ožu 07 2020 Miriam

8. ožujka 2020.

Ulazna pjesma 
Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Koji se u tebe uzdaju postidjet se neće. Izbavi, Bože, Izraela iz svih tjeskoba njegovih. (Ps 25, 6.3.22)

Zborna molitva
Bože, ti nam zapovijedaš da slušamo tvoga ljubljenog Sina. Krijepi nas svojom riječi i čisti nam pogled duha, da se radujemo s gledanja tvoje slave. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Molimo te, Gospodine, da ova žrtva izbriše naše krivice, te nam dušu i tijelo posveti za slavlje vazmenih blagdana. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina. (Mt 17, 5)

Popričesna molitva
Gospodine, primili smo otajstva proslave tvoga Sina. Primi našu hvalu što nam već na zemlji daješ dijela s nebesnicima. Po Kristu.

Prvo čitanje   Post 12, 1-4a
Poziv Abrahama, oca naroda Božjega.

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Gospodin reče Abramu: »Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u zemlju koju ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti blagoslov. Blagosli­vljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati.« Abram se zaputi kako mu je Gospodin rekao. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 33, 4-5.18-20.22

Pripjev:  Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

Prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima
koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine,
bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

Drugo čitanje    2Tim 1, 8b-10
Bog nas zove i prosvjetljuje.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Ljubljeni: Zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremenâ vjekovječnih, a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost – po evanđelju. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja
Iz sjajnog oblaka začu se Očev glas: Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!

Evanđelje   Mt 17, 1-9
Lice mu zasja kao sunce.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih ­povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu posta­doše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Go­spodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«  Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k ­njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga ­doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, ­zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Jozo Grbeš

Korizma - doticaj

Brda su mjesta susreta, objava, doticanja nebeskoga. Izdignuta mjesta za izdignuta iskustva!

RIJEČ

Pred njim se preobrazio! Kaže nam tekst na hrvatskom, izmijenilo mu se lice. "Preobraženje" dolazi od latinske riječi "transfigurare". Prvi dio latinske riječi, "trans" znači "promjena;" a latinska riječ "figura" znači "lik" ili "izgled". Ove riječi nam opisuju što se s Isusom dogodilo na onom brdu: Isusov se izgled (lik) promijenio. Grčki tekst koristi riječ metamorphosis, što znači "promijeniti oblik, formu ili izgled", kako bi opisao promjenu ili transformaciju koja se dogodila  Gospodinu na brdu susreta.

DOGAĐAJ

Lice mu je postalo kao sunce, a haljine kao svjetlo,.  Isus je povezan izričio sa svjetlom. On je svjetlo. Iskustvo s njim je svjetlo. Iskustvo preobrazbe, uskrsnuća, umiranja, odlazaka je događaj svjetlosti, događaj preobrazbe. Učenici, njegovi prijatelji, doživljavaju ovaj jedinstveni događaj ne shvaćajući vjerojatno veliku dimenziju onoga što vide. Isus im govori da nikome ne kazuju. Ovo je iskustvo za njih. Jednostavan razlog za objasniti: Postoje iskustva koja su drugačija o svih ostalih i jača od svih ostalih. Služe jednoj svrsi: da nam daruju snagu, ne samo za sada nego za vrijeme koje dolazi. Kada upadnemo u napast, u sumnju da se sjetimo takvog iskustva koje nam postaje svjetlo.

PORUKA

Svakome je potrebno to iskustvo planine, iskustvo svjetlosti, iskustvo snage, iskustvo koje nas mijenja, koje nam daruje snagu. Krist sa sobom vodi trojicu, Petra, Ivana i Jakova. Ta trojica su stalni svjedoci:  na brdu Preobraženja, u Getsemaniju, u muci i u uskrsnuću. Njima je potrebno jako iskustvo poznavanja Krista kako bi razumjeli ono što dolazi.

Postoje iskustva koja upravo tome služe: darovati snagu za ono što dolazi. Postoje susreti koji imaju upravo to za cilj: darovati snagu za dane tjeskobe. Postoje ljudi koji su nam poslani upravo zbog toga: da bi s nama dijelili naše mučne dane!

Mnogi ljudi danas troše ogromne novce kako bi imali sjajna, uglađena lica. Jedan od najpoznatijih američkih plastičnih kirurga, pisac najprodavanijih knjiga (best sellers) govoreći o svome iskustvu napisa: “Moj posao je podizati ljudska lica, učiniti ih lijepima. Iako sam postigao ogromne rezultate, moji pacijenti su često bili nesretni. I onda sam konačno došao do spoznaje da je unutrašnje ožiljke puno teže odstraniti nego vanjske.”

Transformacija iznutra je snaga koja pokreće sve. Ta transformacija vlastitog bića od točke A do točke B, od statusa quo do statusa promjene, od lošeg prema dobrom, od dobrog prema svetom, jest obrat Duha koji razumije!

Korizma je upravo savršeno vrijeme poziva. Vrijeme kada se mržnja pretvara u ljubav, sukob u mir, prazan govor u šutnju, sebičnost u darivanje, bolest u zdravlje, smrt u vječni život.