Druga nedjelja kroz godinu A

sij 20 2020 Miriam

19. siječnja 2020.

Ulazna pjesma
Sva zemlja, Bože, nek ti se klanja i nek ti pjeva, neka pjeva tvom imenu!   (Ps 66, 4)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi: usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, daj da ovim otajstvima pristupamo s doličnim poštovanjem. Kad god se slavi spomen Kristove žrtve, vrši se u nama djelo otkupljenja. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama i povjerovali joj.   (Iv 4, 16)

Popričesna molitva
Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi. Nahranio si nas jednim kruhom s neba, daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi. Po Kristu.

Prvo čitanje   Iz 49, 3.5-6
Postavit ću te za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.

Čitanje knjige proroka Izaije
Gospodin mi reče: »Ti si sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!« A sad govori Gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: »Premalo je da mi budeš sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 40, 2.4.7-10

Pripjev:   Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«
Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Drugo čitanje    1Kor 1, 1-3
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu – posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo Kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   Iv 1,14a.12b
Riječ tijelom postade i nastani se među nama; onima koji Njega primiše podade moć da postanu djeca Božja.

Evanđelje   Iv 1, 29-34
Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: »Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.« I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ‘Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Jozo Grbeš

“On je preda mnom jer bijaše prije mene… ja svjedočim!”

Ivan je svjedok. On govori Istinu. Zato što govori istinu on postaje svjedok. Iskustvo prvih svjedoka je iskustvo istine. Ako svjedocima ne vjerujemo kome ćemo vjerovati?

Romanopisac William Faulkner svojim čitateljima koji nisu mogli razumjeti njegovu knjigu savjetovao je: "Pročitaj tri puta." To se može primijeniti i na nas dok čitamo ove tekstove. Čitaj! Još jednom, pa još jednom… “Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene…Ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji!”

Svatko od nas mora napraviti prijelaz iz stanja koje nazivamo pasivnim kršćanima, te postati aktivni kršćani. Moramo napraviti prijelaz iz ljudi navike u ljude svjedoke! Svjedok je vidio, čuo i iskusio događaje o kojima svjedoči. Svjedok govori s autoritetom jer govori istinu. Istina je autoritet. To je sigurno razlog zašto su apostoli bili tako djelotvorni.

Život iz svjedočanstva i vjerovanja jest najsnažniji život čovjeka. Vjerovati znači vidjeti. Vrlo važan je to korak ljudskog duha koji kaže da vjerovanje vodi viđenju, susretu. Vjerovati svjedocima u svim kontekstima ljudskog i božanskog znači vidjeti i voljeti istinu. Vjerovanje tako postaje božanska terapija.

Na samom smo početku života ove kalendarske godine. Naše nakane, odluke, riječi postat će naš život, naš karakter i konačno naš put. Stoga: stani, pročitaj još jednom! Što želiš učiniti? Biti na strani Isusa znači ići putem Istine. Ona nosi sa sobom nezamislu cijene, neshvatljive žrtve, velika progonstva, borbe s velikim lažima, ali na kraju ona jedina vlada. Zašto je tako? Jer je ona Božje ime. Krist kaže da je on Istina. Biti svjedok znači s njom putovati. Biti Kristov brat i prijatelj, učenik i sljedbenik, znači Istini darovati svoj život!