DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU C

sij 18 2019 Miriam

20. siječnja 2019.

Ulazna pjesma
Sva zemlja, Bože, nek ti se klanja i nek ti pjeva, neka pjeva tvom imenu! (Ps 66, 4)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi: usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, daj da ovim otajstvima pristupamo s doličnim poštovanjem. Kad god se slavi spomen Kristove žrtve, vrši se u nama djelo otkupljenja. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama i povjerovali joj!   (Iv 4, 16)

Popričesna molitva
Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi. Nahranio si nas jednim kruhom s neba, daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi. Po Kristu.

Prvo čitanje   Iz 62, 1-5
Radovat će se ženik nevjesti.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost i spasenje njegovo ne plane ko zublja. I puci će tvoju vidjeti pravednost i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te ­novim imenom što će ga odrediti usta ­Gospodnja. U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati ­Moja milina, a zemlju tvoju Udata jer ti si milje ­Gospodnje i zemlja će tvoja biti udata. Jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 96, 1-3.7-8a.9-10a.c

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!

Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima:
»Gospodin kraljuje!« – Narodima pravedno upravlja.

Drugo čitanje   1Kor 12, 4-11
Jedan te isti Duh dijeli svakome napose kako hoće.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   2Sol 12, 14
Bog nas pozva po evanđelju na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.

Evanđelje   Iv 2, 1-12
Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilej­skoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne učinite!« A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im ­reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.« Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše ­nekoliko dana. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Stanko Mabić

Kana Galilejska. Danas se povjesničari i arheolozi razilaze u jasnoći gdje se nalazi ta Kana Galilejska. Pošteno govoreći malo tko zna. U Bibliji Kana se spominje samo u Evanđelju po Ivanu. Kaže se da je Kana u Galileji. Većina misli da je to u blizini Nazareta gdje je Isus odrastao. Ali nitko ne zna zasigurno. Toliko je bila mala i beznačajna da joj se ne zna ni mjesto gdje se nalazi. Mjesto usred ničega. Isus je mogao izabrati Rim, Jeruzalem, Antiohiju ili neko drugo veliko i poznato mjesto i tu učiniti svoje prvo čudo. Ali on bira maleno i nepoznato. Upravo je na taj način i naznačio gdje se on želi nalaziti. Kod malenih, nepoznatih, siromašnih… Upravo se s takvima i družio, ozdravljao je one pokraj puta, a ne one u kraljevskim palačama, hranio je gladne, propovijedao siromašnima. Ako želimo Isusa pronaći upravo ćemo ga pronaći na tim mjestima i s tim ljudima.

Najveći dio čuda koja je Isus izveo bila su čudo koja su se ticala ljudske patnje: ozdravljenja i izgonjenje zloduha. Međutim, prvo čudo koje Isus izvodi jest čudo koje se tiče ljudske radosti. Isus nije tražio ljudsku patnju već radost da bi učinio svoje prvo čudo, da bi ljudima pomogao do radosti. Zato se Isusova poruka naziva radosna vijest. Kasnije će Isus kazati svojim učenicima da je razlog njegova dolaska radost: „da vaša radost bude potpuna“ (Iv 15,11). Biti s Isusom znači osjećati radost i mir u srcu. Možemo izvana i trpjeti ali ako živimo s Isusom i to trpljenje s njim dijelimo, onda će uvijek radost biti prisutna u našoj duši i srcu. Ako toga nema onda nešto krivo radimo. Naš odnos s Isusom ide u krivo.

Kada Isus čini čudo, uvijek to čini u izobilju. Ovdje je pretvorio oko 600-700 litara vode u vino, što nadmašuje potrebe uzvanika. To izobilje se očituje i kod ulova ribe, umnažanja kruhova, ozdravljenja i tijela i duše…

Što trebamo činiti pa da zadobijemo to izobilje što dolazi od Isusa? Ugledajmo se u Mariju. Marija prva primjećuje da svatovi nemaju više vina. I nije pasivna niti će kazati: „Baš me briga, to nije moja stvara niti moja briga“. Stalo joj je da pomogne u nevolji jer bi to bila velika sramota za mladoženju da nema više vina. Očito je bio siromašan dok nije mogao pripraviti dovoljno vina.

Nemojmo čekati da nam se ljudi požale u nekoj svojoj potrebi i na taj način se ponize nego primijetimo prije njihovu potrebu i nevolju i pomozimo kako najbolje znamo.

Budimo s Marijom! Provodimo svoje dane s njom i nećemo joj morati govoriti jer ona će prva primijetiti što nije u redu kod nas, u čemu oskudijevamo, što nam nedostaje i to će nositi i govoriti Isusu. I čudo će se događati i u našem životu. I to u izobilju. 

Marija dolazi Isusu i samo mu kaže: vina nemaju. Samo mu imenuje problem i ništa više. Niti mu govori zašto ni kako ni što će on činiti ni kako će to učiniti ni što bi bilo bolje… ništa od toga. Samo imenuje problem i donosi ga pred Isusa jer zna da je on Sin Božji i da može čudo učiniti.

Kad smo mi u problemu ili nama dragi ljudi, samo donesimo taj problem pred Isusa s punom vjerom da je on Sin Božji i da može učiniti čudo. Nemojmo mu još govoriti što bi on treba učiniti ni kako ni kada jer bi to onda bila naša volja a ne njegova. Jednostavno s punim povjerenjem i s punim pouzdanjem donesimo svoju potrebu i nevolju pred njega.

Kako je Isus Mariji odgovorio? Na prvi pogled izgleda grubo: „Ženo, što ja imam s tobom! Nije došao moj čas!“ Na te riječi Marija se nije ni smela niti uzrujala a još manje povrijedila. Nego s punim povjerenjem i pouzdanjem u dobrotu njegova srca kaže slugama: „Učiniti sve što vam kaže on!“

I nama se često Isusov govor na početku, kad ga zamolimo, čini grubim i neuslišanim. Čini nam se, ne samo da nas ne uslišava, nego da nam je još i gore. Međutim, pogledajmo Mariju. Jednostavno nastavlja raditi ono što kaže on. I to savjetuje i slugama. Kad nastavimo raditi ono što on od nas traži i njegova Riječ onda će se početi i kod nas događati čudo. Živjeti s Isusom i činiti ono što on kaže, izvor je radosti i čuda koja će se u našem životu događati. I uvijek će nam dati više nego što ga zaištemo.

Kad je Isus rekao slugama da naliju vodu u kamene posude (oko 600 litara vode) mogli su oni mrmljati i govoriti da je to uzalud, zašto se mučiti pa nitko nije uspio pretvoriti vodu u vino. Mogli su ga prvo iskušati da pretvori jednu litru pa će onda nalijevati 600 litara itd. Kad su nalili pune posude, Isus im kaže da zagrabe i odnesu ravnatelju stole. Kako zagrabiti vodu i odnijeti je ravnatelju! Ravnatelj će sigurno kazati: što će mi voda! Međutim, sluge upravo čine što im Isus kaže iako je suprotno našoj logici. Kad su zagrabili i učinili nešto što je suprotno našoj logici ali se slaže s Isusovom riječju, događa se čudo.

„Napunite posude vodom“, govori nam Gospodin. Isus je mogao čudo učiniti i s praznim posudama, ali htio je da ljudi surađuju svojim trudom i sredstvima koja su im na raspolaganju. Nakon toga čini čudo na zahtjev svoje Majke.

Da bi se čudo dogodilo u mome životu, trebam prvo učiniti sve ono što je u mojoj moći, sve ono što je moguće učiniti. Ono nemoguće prepuštam Gospodinu.

Ovo nam današnje evanđelje govori da ljudi i bez Boga poznaju radost. I u stanju su tu radost prenijeti i na druge ljude. No, bez Boga ona brzo presahne. Ovaj tekst kao da želi dati odgovor na pitanje: što činiti kada nestane radosti s kojom je sve započelo?

Molitva vjernika

Braćo i sestre, poniznom molitvom zazovimo nebeskoga Oca za njegovu Crkvu i s pouzdanjem mu povjerimo svoje živote.  

 1. Svoju Crkvu svakodnevno okupljaš na svadbenu gozbu da kuša radost spasenja: prati ju svojim Duhom da raste u vjeri te svakom čovjeku nosi tvoj dar spasenja, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: prodahni ih Kristovim Duhom da uvijek umiju prepoznati potrebe ljudi i biti radosni nositelji tvoje blizine svima koje susreću, molimo te.
   
 3. Za sve kršćane: ujedini ih u ispovijedanju vjere i u zajedništvu koje će svima svjedočiti ljepotu življenja evanđelja, molimo te.
   
 4. Za naše obitelji: oslobodi ih od svakoga nepovjerenja i straha pred budućnošću; obnovi u njima ljubav kojom si ih ujedinio i daj im trajno otkrivati ljepotu zajedništva s tobom, molimo te.
   
 5. Za pokojnu braću i sestre: iskaži im svoju dobrotu i uvedi ih u radost svoje vječnosti, molimo te.

Bože, izvore života, po svome Sinu svladao si moć grijeha i otvorio nam vrata spasenja. Usliši nam smjerne molitve i okrijepi nas da s pouzdanjem prihvaćamo svaku riječ
tvoga Sina Isusa Krista.Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Propovijedi