Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu A

kol 25 2020 Miriam

30. kolovoza 2020.

Ulazna pjesma
Smiluj mi se, Gospodine, jer povazdan vapijem k tebi. Jer ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. (Ps 86, 3.5)

Zborna molitva
Silni Bože, što god je dobro, od tebe je. Usadi nam u srce ljubav prema tebi, umnoži nam vjeru, odgoji u nama što je dobro i budnim okom čuvaj što si odgojio. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, nek nam ova žrtva uvijek donosi blagoslov. Što nam vanjski znakovi kažu, nek ostvari snaga tvoga Duha. Po Kristu.

Pričesna pjesma
O kako je velika, Gospode, tvoja dobrota, koju čuvaš za one koji te se boje. (Ps 31, 20)

Popričesna molitva
Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola. Molimo te, po ovoj gozbi ljubavi potakni nam srce da ti služimo u svojoj braći. Po Kristu.

Prvo čitanje    Jr 20, 7-9
Riječ mi Gospodnja postade na ruglo.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, naviještati moram: »Nasilje! Propast!« Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi: neću više na nj misliti niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi u srcu bî kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim: uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 63, 2-6.8-9

Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.

Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.

Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži.

Drugo čitanje   Rim 12, 1-2
Prikažite svoja tijela za žrtvu živu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja    (usp. Ef 1, 17-18)
Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!

Evanđelje   Mt 16, 21-27
Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!« Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Jozo Grbeš

Ne stati na put

Evanđelja nam kažu da je ljeto bilo dosta teško za Petra. Prije nekoliko tjedana susreli smo ga kako se iskrao iz čamca tijekom oluje, pokušavajući hodati po vodi. Izgubio je vjeru i počeo tonuti. Prošli tjedan Isus mu je dao ključeve kraljevstva i nazvao ga svojom stijenom. Petar se tek naviknuo na tu ideju kad je, dok su te riječi još odzvanjale u njegovim ušima, čuo Isusa kako ga naziva sotonom.

Petar kao da nema odmora. Sve se vrti oko njega. Apostol se sigurno u ovom trenutku zapitao, dok su mu obrazi gorjeli od sramote: "Što u Božje ime želi od mene?" To je dobro pitanje, koje mnogi od nas pitaju: Tko je Krist i što želi od mene? Što je volja Božja? Možete provesti cijeli život pokušavajući odgovoriti na to pitanje! Prije nekoliko godina Papa Benedikt zatražio je od okupljenih svećenika da mole na njegovu posebnu nakanu. Jedan ga je svećenik pitao koja je to nakana. A Papa Benedikt mu je odgovorio: „Molite da nikada ne stanem Isusu na put!“ Da mu ne bude smetnja!  Ne stati Isusu na put! Ne stati na put milosti! Ne zatvoriti vrata spasenju. Ne sablazniti malene! Ne postati sebi promocija u Njegovo ime!

U sebi nema svrhe

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi?”  Mt 16,24-25

Pitanje je to svih pitanja: Na što potrošiti jedan jedini život? Kristova preporuka je altruistična, sebedarujuća koja nesebičnost stavlja na pijedestal života, a ljubav prema drugome na pijedestal vječnosti. Život se očito isplati jedino potrošiti na ono što je trajnije od života samoga, ono što ostaje i kada mi ne budemo. Život vrijedi samo onda kad postoji ono za što smo ga spremni žrtvovati. Ako prođemo ovim prašnjavostima zemaljskim, a nikome ne postanemo inspiracija, uzalud putovasmo. Ako zbog nas nitko ne zastane, ne razmisli, ne čini dobro, ne iziđe iz svoje ograničenosti, onda smo uzalud hodali samo svojom stazom. U protivnome sve u sebi i za svoj interes gubi smisao postojanja. Vrijednost Isusovih riječi je u božanskom izvoru koji su narav trajnoga, nadvremenskoga, koje govore istinu vječnoga. Stoga je mudro ga poslušati kako bismo razumjeli i darivanje i spasenje. Svijet sebičnoga doživljava svoj vrhunac u našim danima. Misao samo na sebe čini se da je glavna filozofija života generacije X. Ne samo u materijalnoj sebičnosti nego i u sebičnosti misli i presuda. Sadašnje vrijeme je nemilosrdni sudac prošlosti i beskrajni tražitelj ispunjenja vlastitih emocija. Ali kao da su mu prolaznost i praznina posljedica te svrhe same sebe. Ali bez trajnosti! Riječi Kristove odzanjaju poviješću svojom istinom. Valja ih slijediti.