KRŠTENJE GOSPODINOVO

sij 12 2019 Miriam

13. siječnja 2019.

Ulazna pjesma
Nakon krštenja Gospodinova otvoriše se nebesa, a Duh siđe na nj kao golub. I glas s neba zaori: Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! (Usp. Mt 3, 16-17)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, kod krštenja u Jordanu Duh Sveti je sišao na Isusa Krista, a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim Sinom. I nas si iz vode i Duha Svetoga nanovo rodio za svoju djecu: daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, danas slavimo dan kad si Isusa objavio kao svoga ljubljenoga Sina. Primi naše darove i daj da postanu Kristova žrtva, kojom si oprao grijehe svega svijeta. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Evo onoga za koga Ivan posvjedoči: Ja sam to vidio i svjedočim: On je Sin Božji! (Iv 1, 32.34)

Popričesna molitva
Gospodine, nahranio si nas svetim darom. Molimo te da vjerno slušamo tvoga Jedino­rođenca te se zovemo i budemo tvoji sinovi i kćeri. Po Kristu.

Prvo čitanje    Iz 40, 1-5.9-11

Čitanje Knjige proroka Izaije
Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada Slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 104, 1b-4.24-25.27-30

Pripjev: Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom,
svjetlošću ogrnut kao plaštem!
Nebo si razapeo kao šator,
na vodama sagradio dvorove svoje.

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Sve si to mudro učinio:
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Eno mora, velika i široka,
u njemu vrve gmazovi bez broja,
životinje male i velike.

I sva ova bića željno čekaju
da ih nahraniš na vrijeme.
Daješ li im, tada sabiru:
otvaraš li ruku, nasite se dobrima.

Sakriješ li lice svoje, od straha umiru;
ako dah im oduzmeš, ugibaju
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju
i tako obnavljaš lice zemlje.

Drugo čitanje    Tit 2, 11-14; 3, 4-7

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu
Ljubljeni: Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas ­otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani ­koji revnuje oko dobrih djela. Ali kad se ­pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja naše­ga, Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po ­svojem milosrđu: kupelji novo­ga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Usp. Lk 3, 16
Dolazi jači od mene, rekao je Ivan: On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Evanđelje   Lk 3, 15-16.21-22

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina! Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Antonio Šakota

Čudo krštenja

Draga braćo i sestre! Danas slavimo svetkovinu krštenja Gospodinova kojom se završava božićno vrijeme liturgijske godine. Samo smještanje ove svetkovine u božićno vrijeme već nam ponešto govori o simbolici samoga slavlja, kojemu je kontekst, očito, tema rođenja bez obzira na veliki vremenski razmak između Isusova rođenja i krštenja. A kad se dotičemo samog krštenja Gospodinova, znamo se upitati o njegovoj nužnosti. Znajući da se njime brišu grijesi, i istočni a i osobni kod odraslih krštenika, pitamo se zašto je ono Isusu trebalo. Sveti Maksim Torinski u jednom govoru sjajno uočava smisao i svrhu krštenja Gospodinova. Stoga ga ovdje i prenosim:

Postojao je razlog da poslije dana Gospodnjeg rođenja – doduše mnogo godina kasnije, ali nekako u isto vrijeme – prispije i ova svečanost, za koju mislim da se isto tako može zvati rođenje.

Tada je, naime, rođen za ljude, a danas je po sakramentima ponovno rođen. Tada nam je došao od Djevice, a danas po otajstvu. Budući da je ondje rođen kao čovjek, majka ga je Marija u svoj naručaj primila. Budući da je ovdje po otajstvu rođen, Bog Otac je svojim glasom izrazio da ga grli: „ Ovo je sin moj koji mi je omilio, slušajte ga.“ Majka je svoj Porod na nježnom krilu njegovala, Otac je Sina značajnim svjedočanstvima počastio. Majka ga je pokazala Mudracima da mu se poklone, Otac ga je objavio svim narodima da ga štuju.

Gospodin Isus je došao na krštenje i htio je da njegovo sveto tijelo vodom bude oprano.

Možda će netko reći: „Zašto se htio krstiti kad je bio svet?“ Evo zašto: Krstio se Krist ne zato da se posveti vodom, nego da on vodu posveti i da svojim pranjem opere rijeku koju je dodirnuo. To je bilo posvećenje Kristovo, ali još je više bilo posvećenje prirode.

Kod Spasiteljeva krštenja sva je voda posvećena za naše krštenje, izvori su očišćeni za narode kojima će prinositi milost krštenja. Prvi je u vodu ušao Krist, da ga pouzdano mogu slijediti kršćanski narodi.

Ovdje se može uočiti otajstvo: tako je isto najprije ognjeni stup prešao preko Crvenog mora da ga bez straha mogu slijediti Izraelovi sinovi; stup je išao prvi preko vode da pripravi put ljudima koji su išli za njim. To je, kako tumači Apostol, predoznačilo otajstvo krštenja. Slika krštenja bio je taj prijelaz, kod kojeg je ljude oblak pokrivao a voda prenosila.

Sve je to, jedno i drugo, ostvario Krist Gospodin. Nekoć je u ognjenom stupu predvodio Izraelove sinove preko Crvenoga mora, a sada u stupu svoga tijela po krštenju predvodi kršćane. Isti je stup koji je nekoć pružao svjetlost očima, a sada svijetli u srcima vjernika; nekoć je pripravio čvrsti put kroz morske valove, a sada putovanje u vjeri osigurava kroz vodu krštenja.

Draga braćo i sestre! Iz svega navedenog uočljivo je nekoliko važnih detalja. Prije svega značenje sakramenta. Jesmo li svjesni da je primanje sakramenta svojevrsno novo rađanje? Po krštenju smo oprani od ljage grijeha, ali i zaštićeni Božjom prisutnošću koji nas svojim glasom zove, grli i postavlja na uzvišeno sinovsko dostojanstvo. Ljubeći svoga Sina u krštenju nama je dao brata, a iznad svega Boga koji s nama hodi da ga na svom životnom putu uvijek slavimo i častimo. Nadalje, On je kršten ne da se s Njega nešto opere nego da On opere. Ne da se On posveti nego da On posveti. U tome se Njegovo krštenje razlikuje od našega. Stoga smo Isusu neizmjerno zahvalni. Zahvalni smo Mu što nam je otvorio put vječnosti. Prvi je krenuo onim stazama kojima nam je i samima ići. A bez Isusa ne bismo imali predvodnika koji nam je pokazao da krst kojim se imamo krstiti predstavlja prihvaćanje kršćanskoga poziva koji možemo prihvatiti bez straha jer nam je On prokrčio put k Ocu po svojoj žrtvi na križu kojoj je krštenje početak. Konačno, po krštenju smo dobili i dar vjere. Neka nam ona bude trajna suputnica na našem životnom hodu kako bismo uvijek puni pouzdanja bili zahvalni na Kristovoj prisutnosti i vodstvu u našem životu znajući, poput sv. Pavla, da On na dobro okreće sve onima koji Ga ljube.

Molitva vjernika

Nebeskomu Ocu, koji nam je po svome Sinu darovao spasenje i učinio nas svojom ljubljenom djecom, izrecimo svoje molitve.

Molimo zajedno: Obnovi nas, Gospodine, u milosti krštenja.

 1. Za Crkvu, zajednicu krštenika: da uvijek bude vjerna poslanju koje si joj udijelio te svim ljudima navijesti i donese dar spasenja, molimo te.
   
 2. Za pastire Crkve i sve kojima si povjerio brigu za svoj narod: prodahni ih mudrošću svoga Duha da ustrajno promiču snagu zajedništva Crkve te svi kršćani očituju ljepotu svoga krsnoga preporođenja, molimo te.
   
 3. Za sve katekumene koji se pripravljaju za sakrament krštenja i za život u zajedništvu Crkve: prosvijetli ih svojim Duhom da životom prihvate mudrost evanđelja te trajno rastu u daru vjere, molimo te.
   
 4. Za braću i sestre koji se životom udaljiše od tebe i od tvoje Crkve: otvori im srca da umiju ponovno čuti tvoj glas i prigrliti put evanđelja, molimo te.
   
 5. Za ovu zajednicu tvojih krštenika: vodi nas svjetlom svoga Duha da budemo radosni svjedoci kršćanskoga imena i ustrajni graditelji zajedništva koje nam daruješ u svojoj Crkvi, molimo te.

Svemogući Bože, ti nas po svojoj neizmjernoj ljubavi izbavljaš iz tame grijeha. Smjerno te molimo, izliječi u nama sve slabo i grješno i obnovi sve dobro i plemenito, kako bismo mogli ponovno živjeti kao djeca svjetla. Po Kristu Gospodinu našemu.