OBRAĆENJE SV. PAVLA

sij 24 2019 Miriam

25.1.2019.

Prvo čitanje: Dj 22, 3-16 (ili: Dj 9, 1-22)
Ustani, krsti se i operi grijehe svoje prizivajući Ime Isusovo!

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Reče Pavao narodu: »Ja sam Židov, rođen u Tarzu cilicijskom, ali odrastao u ovom gradu, do nogu Gamalielovih odgojen točno po otačkom Zakonu; bijah revnitelj Božji kao što ste svi vi još danas. Ovaj sam Put na smrt progonio, u okove bacao i predavao u tamnice muževe i žene, kako mi to može posvjedočiti i veliki svećenik i sve starješinstvo. Od njih sam i pisma dobio za braću u Damasku pa se zaputio da i one ondje okovane dovedem u Jeruzalem da se kazne.«

»Dok sam tako putovao i približavao se Damasku, s neba me oko podneva iznenada obasja svjetlost velika. Sruših se na tlo i začuh glas što mi govoraše: 'Savle, Savle, zašto me progoniš?' Ja odgovorih: 'Tko si, Gospodine?' Reče mi: 'Ja sam Isus Nazarećanin koga ti progoniš.' Oni koji bijahu sa mnom svjetlost doduše primijetiše, ali ne čuše glasa Onoga koji mi govoraše. Rekoh nato: 'Što mi je činiti, Gospodine?' Gospodin će mi: 'Ustani, pođi u Damask i ondje će ti se reći što ti je određeno učiniti.' Kako od sjaja one svjetlosti obnevidjeh, pratioci me povedoše za ruku te stigoh u Damask.«

»Neki Ananija, čovjek po Zakonu pobožan i na dobru glasu u Židova ondje nastanjenih, dođe k meni, pristupi mi i reče: 'Savle, brate, pogledaj!' I ja se u taj čas zagledah u nj. A on će: 'Bog otaca naših predodredi te da upoznaš volju njegovu, da vidiš Pravednika i čuješ glas iz usta njegovih jer bit ćeš mu pred svim ljudima svjedokom onoga što si vidio i čuo. I što sad oklijevaš? Ustani, krsti se i operi grijehe svoje prizivajući ime njegovo!'«

Riječ Gospodnja.

ili: Dj 9, 1-22

Gospodine, što mi je činiti?

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Savao sveudilj zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima Gospodnjim, pođe k velikom svećeniku, zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem. Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba. Sruši se na zemlju i začu glas što mu govoraše: »Savle, Savle, zašto me progoniš?« On upita: »Tko si, Gospodine?« A on će: »Ja sam Isus kojega ti progoniš! Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti.«

Njegovi suputnici ostadoše bez riječi: čuli su doduše glas, ali ne vidješe nikoga. Savao usta sa zemlje. Otvorenih očiju nije ništa vidio pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask. Tri dana nije vidio, ni jeo ni pio. U Damasku bijaše neki učenik imenom Ananija. Njemu u viđenju reče Gospodin: »Ananija!« On se odazva: »Evo me, Gospodine!« A Gospodin će mu: »Ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i u kući Judinoj potraži Taržanina imenom Savla. Eno, moli se; i u viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje ulazi i polaže na nj ruke da bi progledao.« Ananija odgovori: »Gospodine, od mnogih sam čuo o tom čovjeku kolika je zla tvojim svetima učinio u Jeruzalemu. On ima od velikih svećenika i punomoć okovati sve koji prizivlju ime tvoje.« Gospodin mu odvrati: »Pođi, jer on mi je otuđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti.« Ananija ode, uđe u kuću, položi na nj ruke i reče: »Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga.«

I odmah mu s očiju spade nešto kao ljuske te on progleda pa usta, krsti se i uzevši hrane, okrijepi se. Nekoliko dana provede s učenicima u Damasku te odmah stade po sinagogama propovijedati Isusa, da je on Sin Božji. Koji ga god slušahu, izvan sebe govorahu: »Nije li ovo onaj koji je u Jeruzalemu istrebljivao sve koji Ime ovo prizivlju, pa i ovamo zato došao da ih okovane odvede pred velike svećenike?« Savao pak, sve silniji, zbunjivaše Židove koji prebivahu u Damsku dokazujući: »Ovo je Krist!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 117, 1-2

Pripjev: Idite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga svi narodi!
Silna je prema nama ljubav njegova 
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Evanđelje: Mk 16,15-18
Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Josip Serđo Ćavar

Da nisam trčao uzalud

„Triput sam bio šiban, jednom kamenovan, triput doživio brodolom, jednu noć i dan proveo sam u bezdanu. Česta putovanja, pogibli od rijeka, pogibli od razbojnika, pogibli od sunarodnjaka, pogibli od pogana, pogibli u gradu, pogibli u pustinji, pogibli na moru, pogibli od lažne braće; u trudu i naporu, često u nespavanju, u gladu i žeđi, često u postovima, u studeni i golotinji!“

Ne, nije predložak akcijske drame s elementima trilera. Riječ je o svetome Pavlu. Mnogo toga je preživio kako bi Božja riječ, radosna vijest, stigla do naslovnika. Zvao se najprije Savao, što odgovara hebrejskom imenu Šaul. Latinsko ime Pavao uzeo je vjerojatno za boravka na Cipru (Dj 13,9). Bio je židovski student Talmuda, izučio je zanat za izrađivača šatora kao Akvila i Priscila. Bio je prisutan kod ubojstva i kamenovanja svetoga Stjepana. Mnogi duhovni pisci predviđaju kako je već tu Bog položio sjeme obraćenja u njegovo srce. Da nije Stjepan molio i krvario, ne bi se Savao obratio.

Na putu za Damask obasjava ga svjetlo. Savao se bio osilio. Bio je pun svojih planova i krvoločnih želja spram kršćana, krivovjeraca. Sve dok Bog nije rekao: „Dosta!“ Savao se obraća u onome trenutku kada Božji glas počinje rasti u njemu, a umanjivati se ego s pridruženim željama i prohtjevima. Slušati Božji glas je stoga bitna poruka današnjega dana. I tako započinje Savlovo obraćenje, zaokret baš u onome biblijskom smislu. Bila je to promjena pameti. Potpuno ispražnjenje za Božju poruku i vijest.

Kao što to biva i danas, prema obraćenicima se odnosi sumnjičavo. Tako i prema Pavlu u Jeruzalemu. Pavla to ne smeta u misijskom naumu i proglasu evanđeoske poruke. On se odsada shvaća kao sluga, rob evanđelja. Kaže da je rob u odnosu na Isusa Krista (Rim 1,1), Pomazanika, mesijanske figure. Pavao se želi povezati uz povijesnu osobu Isusa Krista, a svoju je slobodu podredio, zamijenio, za ropstvo, ali samo u odnosu na Krista. Stoga je jedna od velikih i važnih Pavlovih tema „sloboda Kristova“.

Pavao ne poznaje sporih koraka. Obgrlio je Europu svojom misijom i proglasom. Eh da nam je danas makar malo njegove proročke snage i kondicije u davno uspavanoj i bezidentiteskoj Evropi... Evropi koja se stidi svojih istinskih velikana i divova duha na čijim ramenima počiva. Pavlova pisana baština donosi sukus kršćanskog vjerovanja u kojima postavlja teološke temelje nove zajednice - Crkve odgovarajući i na brojne teškoće pojedinih mjesnih crkvi. Ustvari Pavao izvodi Crkvu na svjetlo dana – riječju, mišlju, djelom, primjerom. Za izlazak kršćanstva iz geta najzaslužniji je upravo on. Zato se ne štedi u svojoj argumentacije, iznoseći istinu različitu od one židovske. Naime, „ako je opravdanje po Zakonu, onda je Krist uzalud umro“ (Gal 2, 21). To je istina evanđelja na kojoj Pavao inzistira. Ovaj lom koji se događa nije lagan jer se ruši cijeli jedan religijski sustav, a sada nastupa osobni Bog. Zakon, iako je zamišljen na dobro, čovjeka stalno prikazuje kao prijestupnika, jer ga čovjek prije ili poslije prekrši i zloupotrebljava. Zakon se ne može eliminirati iz spasenjskog plana, ali sada na njegovo mjesto dolazi Isus Krist, odnosno naša vjera kao čin pristajanja uz Krista. Zato je potreban novi Zakon, Zakon Duha kao novi pokretač života. To je tematika osmog poglavlja poslanice Rimljanima. Duh je novi princip kršćanstva i stupa na mjesto starog Zakona.

Sveti Pavle, hvala ti za jasnoću i snagu koju si utkao u svoje djelo! Pomozi nam da umijemo sve podrediti Isusovoj poruci spasenja. Moli za nas!