PEPELNICA – godina C

ožu 04 2019 Miriam

6. ožujka 2019.

Ulazna pjesma
Ti, Gospodine, ljubiš sva bića, i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Blago kažnjavaš prestupnike, koriš ih i opominješ za grijehe njihove, da se ostave zloće, jer ti si Bog naš. (Mudr 11,24–25.27)

Zborna molitva
Gospodine, započinjemo korizmu posta, molitve i bratske ljubavi. Udijeli nam jakost protiv navala duha zloće i ustrajnost u dobrim djelima. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, na početku korizme prinosimo ti ovu žrtvu. Molimo te da nam djela pokore i ljubavi ukrote zle požude te čisti od grijeha proslavimo muku tvoga Sina. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Onaj što o Zakonu Gospodnjem misli dan i noć u svoje vrijeme plod donosi. (Ps, 1,2-3)

Popričesna molitva
Gospodine, primljena otajstva nek nam pomognu u korizmenom zalaganju da naši postovi budu tebi mili a nama ljekoviti. Po Kristu.

Prvo čitanje   Jl 2,12-18
Razderite srca, a ne halje svoje!

Čitanje Knjige proroka Joela
»Sada, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć.« Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali. Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Gospodinu, Bogu našemu! Trubite u trublju na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite ­starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. ­Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Gospodnje. Neka mole: »Smiluj se, Gospodine, svojem narodu! Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?« Tad Gospodin, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 51,3-6a.12-14 i 17

Pripjev: Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Drugo čitanje   2Kor 5,20–6,2
Pomirite se s Bogom… Evo, sad je vrijeme spasa!

Čitanje Druge poslanice svetog Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Kristovi smo poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli: »U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti«. Evo, sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Ez 33,11
Nije meni do smrti bezbožnikove, govori Gospodin, nego da se obrati i živi.

Evanđelje   Mt 6,1-6.16-18
Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti, naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovito­sti, uzvratit će ti! Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Marinko Šakota

PEPELNICA I PUSTINJA

Korizma je vrijeme priprave za Uskrs, a dolazi od latinske riječi quadragesima što znači četrdesetnica (četrdeset dana). Riječ Četrdesetnica duboko je ukorijenjena u biblijskom govoru. Nalazi se kako u Starom tako i u Novom zavjetu. Opći potop trajao je 40 dana i noći (Post 7, 4), Mojsije je boravio na Sinaju 40 dana i noći (Izl 24, 18), izraelski narod 40 je godina hodio kroz pustinju (Jš 5, 6), Ilija je 40 dana i noći išao do svetog brda Horeba (1 Kr 19, 8), stanovnici Ninive 40 dana su činili pokoru (Jona 3). O Isusovu boravku u pustinji Marko piše: «I odmah ga (Isusa) Duh nagna u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.» (Mk 1, 12-13)

Korizma ima mnogo aspekata koje znamo i koji su važni, no ostanimo kod jednog, a to je pustinja. Korizma je poziv da i mi kao i Isus pođemo u pustinju. Naravno, ne trebamo ići u pustinju poput Sahare. Ovdje pod pustinjom mislimo na trenutke povlačenja u osamu, u tišinu kao i na post i odricanje.

I Pepelnica, prvi dan korizme, na svoj način govori o pustinji u nama. Zašto nam je potrebno ići u pustinju? Zašto odmah na početku korizme pepeo? Zašto se odricati? Zar Isusova misija na ovoj Zemlji nije ono što je i sam rekao: «Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju» (Iv 10, 10)? Zar pepeo i odricanje nisu protivljenje životu?

Odricanje ima Ne i Da. Ono najprije služi oslobađanju od navezanosti koje nas udaljavaju od Boga i od ljudi, ali tu nije kraj. Cilj prema kojemu nas želi voditi odricanje je približavanje Bogu i ljudima.

Post i drugi oblici odricanja uče nas da odricanje nije mrtvljenje nego oživljavanje. Mrtvljenje, doduše, postoji i jako je važno. Odricanjem naime umrtvljujemo sve što guši život u nama, ali tu nije kraj, jer cilj je oživljavanje života.

Time je odricanje usko vezano uz križ. Pitanje križa i trpljenja za Isusa spada među najvažnija u njegovu životu, zbog čega od onih koji ga slijede zahtijeva odricanje: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.“ (Mt 16, 24)  Bez obzira što je Isusov stav o trpljenju za mnoge bio neprihvatljiv („Tvrd je to govor“) i što ga čak ni prvak među njegovim učenicima, Petar, nije mogao razumjeti, Isus je jasan da se križ mora prihvatiti, jer prihvaćeni križ vodi do uskrsnuća i prihvaćeno odricanje i umiranje vode do života („Pšenično zrno mora umrijeti“).

Korizma je pred nama. Vjerujem da su mnogi od nas za korizmenu zadaću uzeli neki oblik odricanja. Odričemo li se u korizmi, trebamo pred očima uvijek imati cilj, a to je buđenje života u nama. Smisao korizme i odlaska u pustinju nije pustinja nego novi život. Odričemo se svega što nas umrtvljuje kako bi u nama i oko nas procvjetao život.

Smisao Pepelnice nije pepeo, nije sagorijevanje života nego njegovo buđenje. Istina, najprije treba u nama sagorijeti sve što je trulo, usahlo, umrtvljeno, ali korizma nas vodi prema Uskrsu. Smisao Pepelnice i njegovo ostvarenje je Uskrs, novi život u nama, vatra, toplina, ljubav.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, povjeravajući milosrdnomu Ocu nemoć svoje vjere i svojih životnih nastojanja, uputimo mu svoje molitve, zajedno govoreći:

Smiluj nam se, Gospodine.

 1. Pogledaj Gospodine svoju Crkvu na putu obraćenja: nadahni ju za istinski život evanđelja i za djelotvornu ljubav prema svakom čovjeku, molimo te. 
   
 2. Razbudi u srcima svojih vjernika milost iskrenoga obraćenja; daj da u svim životnim dvojbama i kušnjama budu poslušni tvojoj riječi te uvijek pronalaze put nasljedovanja tvoga Sina, molimo te. 
   
 3. Otvori nam oči vjere da te umijemo prepoznati u siromasima, osamljenima i svim potrebitima te im po djelima ljubavi posvjedočimo snagu tvoga milosrđa, molimo te. 
   
 4. Iskaži svoju dobrotu braći i sestrama kojima smo svojim životom bili sablazan i svima koje smo ranili svojom grješnošću; vrati im radost života, molimo te.
   
 5. Očisti naše korizmene odluke od svega što nije istinski život vjere i daj da po djelima pokore rastemo u spoznanju tvoga milosrđa, molimo te. 

Bože, Oče milosrđa, usliši nam smjerne prošnje i daj da iskrena molitva nadahnjuje i preobražava naše misli, riječi i djela. 

Po Kristu Gospodinu našemu.