PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

stu 29 2018 Miriam

2. prosinca 2018.

Ulazna pjesma
K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! Koji se u tebe uzdaju, postidjeti se neće. (Ps 25, 1-3)

Zborna molitva
Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak. Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas, kad dođe, postavi sebi s desne i uvedi u kraljevstvo nebesko. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote. U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina: daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Gospodin će dati sreću, i zemlja naša urod svoj. (Ps 85, 13)

Popričesna molitva
Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava: po njima nas u prolazu zemaljskim životom naučiti ljubiti vječna nebeska dobra. Po Kristu.

Prvo čitanje   Jr 33, 14-16
Učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
»Evo, dolaze dani – govori Gospodin – kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: U one dane i u vrijeme ono učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni; on će činiti pravo i pravicu u zemlji. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: Gospodin – Pravda naša.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam    Ps 25, 4b-5.8-10.14

Pripjev:  K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj:
u tebe se pouzdajem svagda.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina
za onog koji čuva savez njegov i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i savez svoj objavljuje njima.

Drugo čitanje   1Sol 3, 12 – 4, 2
Učvrstio vam Gospodin srca za dolazak Kristov.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo: Dao vam Gospodin te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime. Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja    Ps 85, 8
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

Evanđelje   Lk 21, 25-28.34-36
Približuje se vaše otkupljenje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u obla­ku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje. Pazite na se da vam srca ne otežaju u pro­ždr­ljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj dan jer će kao zam­ka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Josip Serđo Ćavar

Dobro jutro kršćani

Evo nas u novoj crkvenoj godini. Sretno nam bilo! Došašće je. Vrijeme je to zajedništva, nježnosti, blagosti. Razdbolje ispunjeno posebnim čarom. No čini mi se kako nas ta slika zavarava i nije ispravna. Naime, slušajući Isusove riječi iz današnjeg evanđelja čovjeka lako obuzmu jeza i strah.

Evanđelje govori o kataklizmi, kolapsu, urušavanju svakoga reda i kraju vremena i prostora. Pojavit će se znakovi na suncu i mjesecu. Ljudi će izdisati pred tim prizorom. Uslijediti će kraj svega što čovjek može zamisliti, a pojavit će se Sin Čovječji na oblacima. Tada će moć i slava biti na njegovoj strani, dok je slava svijeta i kozmosa uzdrmana.

Upravo nas ovaj tekst na početku Došašća želi podsjetiti kako ovi dani nisu samo vrijeme priprave za slavlje milog i dragog betlehemskog događaja kada je Sin Božji kao dijete stupio u našu povijest. Došašće nas, osobito u svome prvom dijelu, želi pripraviti i na konačni Isusov dolazak, na koncu vremena.

Evanđelje je posvećeno onoj temi koju mi, smrtnici, najčešće izbjegavamo. To je kraj, smrt i konac svijeta. Svijet ima svoj kraj, koji je određen drugim Kristovim dolaskom i ustvari Isus je taj kraj, Omega svijeta. Kraj svijeta znači da svijet pripada Njemu.

Ovakvi biblijski apokaliptični prizori ne žele samo poticati strah, nego nas probuditi i pokrenuti na obraćenje. Tko vjeruje i ljubi, tko se trudi ispuniti Božje zapovijedi, ne treba se bojati toga dana kao 'dana straha' i 'dana srdžbe'. Naglasak je na činjenci kako će oni vjerni na kraju vremena ponovno uspostaviti zajedništvo s Isusom. Samo to je istinski važno. Nije odlučujuće to što će proći nebo i zemlja, nego Isusovo obećanje da ćemo biti s njim. To obećanje sve nadmašuje. Zato nas evanđelje opominje da ne izgubimo cilj pred očima – Isusa. Onaj tko se bude držao evanđelja taj će pripadati Isusu i na koncu vremena.

Kako izliječiti strah pred krajem vlastitoga života? Kako izliječiti strahove uopće? Budnošću. „Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.“ Eto recepta za uspješan hod do Božića. Danas se Advent nudi na svakom koraku. Advent u Zagrebu, Advent na našim ulicama, trgovinama, trpezama. Ima li međutim Adventa u čovjekovom srcu. Božić je tiha poruka života koju se ne može čuti u gužvi i vrevi svijeta. Zato želim pripaziti da mi srce ne bude otežano životnim brigama i proždrljivošću. Bit ću budan. Budan za Božje poticaje i trijezan u odbijanju zla. Jer svaki grijeh me približava rubu i propasti. Budni budite! Dobro jutro kršćani!

Molitva vjernika

Braćo i sestre, radosno iščekujući Kristov slavni dolazak, iskrenom se molitvom utecimo nebeskomu Ocu da naš životni hod upravi na put spasenja. Recimo zajedno:

Učvrsti nas u nadi, Gospodine.

 1. Vodi, Gospodine, svoju Crkvu snagom Duha Svetoga da narodima kojima si je poslao bude svjetlo spasenja i znak tvoje trajne ljubavi i blizine, molimo te.
   
 2. Rasvijetli svjetlom svoje mudrosti papu našega Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: pomozi im da, poučljivi tvojoj riječi, umiju u svim izazovima svijeta uvijek razabirati put spasenja i u tvome narodu buditi radosnu nadu u dar vječnoga života, molimo te.
   
 3. Podari svim svojim krštenicima snagu da, iščekujući Kristov ponovni dolazak, očituju svakom čovjeku ljepotu tvoje ljubavi i tako ostvaruju svetost na koju si ih pozvao, molimo te.
   
 4. Pohodi svojim mirom naše obitelji: daj nam iskusiti radost tvoje blizine te ovo vrijeme došašća bude vrijeme našega izručenja tebi kako bismo bili dostojni dara spasenja, molimo te.
   
 5. Milostivo pogledaj našu pokojnu braću i sestre: iskaži im svoje milosrđe i obdari ih zajedništvom s tvojim odabranicima i svetima, molimo te.

Gospodine Bože, začetniče i dovršitelju svakoga dobra. Hod vjere što ga danas započinjemo prati svjetlom svoje milosti da brige i iskušenja života ne ugase u nama nadu u vječno zajedništvo s tobom. Po Kristu Gospodinu našemu.