Sedma nedjelja kroz godinu A

velj 21 2020 Miriam

23. veljače 2020.

Ulazna pjesma
Ja se u tvoju dobrotu, Gospodine, uzdam, nek mi se srce raduje spasenju tvome! Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro. (Ps 13, 6)

Zborna molitva
Svemogući Bože, daj da budno osluškujemo poticaje tvoga Duha: da ti čujemo glas te ga riječju i životom slijedimo. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, ovim darovima iskazujemo ti dužnu počast. Daj da naše služenje bude tebi na slavu a Crkvi na spasenje. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ispovijedam sva čudesna djela tvoja, radujem se i kličem tebi, pjevam imenu tvome, Svevišnji. (Ps 9, 2-3)

Popričesna molitva
Svemogući Bože, daj da uberemoplodove spasenja kojima su ova otajstva obećanje i zalog. Po Kristu.

Prvo čitanje   Lev 19, 1-2.17-18
Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!

Čitanje Knjige Levitskog zakonika
Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: ‘Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš! Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!‘« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 103, 1-4.8.10.12-13

Pripjev:  Milosrdan je i milostiv Gospodin.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i ne zaboravi dobročinstva njegovih!

On ti otpušta sve grijehe tvoje,
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti izbavlja život,
kruni te dobrotom i nježnošću.

Milosrdan je i milostiv Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.

Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.
Kako je otac nježan prema sinovima,
tako je Gospodin nježan
prema onima što ga se boje.

Drugo čitanje    1Kor 3, 16-23
Sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi. Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Tâ pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu. I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne. Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše. Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   1Iv 2, 5
Tko čuva riječ Kristovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

Evanđelje   Mt 5, 38-48
Ljubite neprijatelje!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce ­njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Antonio Šakota

Ljubiti cjelovito

Draga braćo i sestre! I ove nedjelje smo na „gori“, slušajući Isusovu besjedu. S tumačenjem ovog pomalo neobičnog i prilično izazovnog govora krenuo bih od zadnje rečenice: „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!“ Isusova pouka očito ima za cilj savršenstvo vršitelja. No, o kakvom savršenstvu je ovdje riječ? Valja pitati jer nije nam svejedno. Onaj čisto moralistički koncept savršenstva odavno nas je prestao zadovoljavati. Dalek je od naših stvarnosti i traži nešto što mi ne možemo dati. Svijetu bi zgodnije bilo čuti riječi: „budite uspješni kao što je uspješan otac vaš nebeski!“ Međutim, i taj pojam daleko je od Isusove poruke. U skladu s izvornikom, tumačenje grčkog pridjeva „teleios“ valja tražiti u kontekstu potpunosti, ispunjenja, cjelovitosti.

Potpunost odnosno cjelovitost pri iskazivanju ljubavi koju Isus od nas traži vodi nas do srca. Božja zapovijed Izabranom narodu glasi: „Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim!“ (Pnz 6,5). Rabini su kod starozavjetnog korištenja riječi „srce“, hebrejski „lev“, uočili da se na citiranom mjestu kod Božje zapovijedi udvostručuje slovo „bet“. Tako srce u tom slučaju nije „lev“ nego „levav“ (ili bolje „lbb“). Zbog takve promjene riječi zaključili bi da je i biblijska morfologija nadahnuta! Tako, već sami oblik riječi čitatelju sugerira da, kao što riječ ima dva ista slova jedno uz drugu, i u ljudskom srcu njegova dobra i loša strana prebivaju jedna uz drugu. Ljubav koju iskazuje čovjek, čitav čovjek, ljubav je i vrline i mane. Ljubav čitavoga čovjeka sastoji se prije svega u prihvaćanju vlastitoga srca, i dobrih i loših strana, vrlina i mana koje susreće svakoga dana od 0 do 24. Svjestan vlastitoga stanja lako će znati prihvatiti stanje svoga bližnjega. Zato Božja zapovijed koju smo čuli u prvom čitanju glasi: „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!“ Kao što prihvaćam cjelinu vlastite osobnosti, s njome se nosim, borim, upravljam njome privodeći je punini, tako sam pozvan ophoditi se i sa svojim bližnjim. U svakom slučaju, zahvalna tema za supružnike… i za mnoge druge.

Sada nam je, vjerujem, jasniji današnji Isusov „teški“ govor. Tko su ti zli, onaj koji me pljuska, parniči se sa mnom i prisiljava me? Tko je moj neprijatelj, progonitelj i nepravednik? Da nisam to prije svega ja? Mnoge frustracije rađaju se u čovjeku koji nije svjestan i(li) nije prihvatio vlastitu cjelovitost ili potpunost. Ona se, vidjeli smo, sastoji ne samo od naših želja nego uključuje i one stvarnosti koje ne želimo, kojih se plašimo, sramimo i od kojih bježimo. Zamislimo situaciju kada nas obuzima tuga ili žalost, određeni „trn“ koji se zna protegnuti na dane i tjedne neprospavanih noći, pitanja i neizvjesnosti koje izmiču kontroli. A mi umjesto da susretnemo osobu koja će nam kazati da je sasvim normalno što se život sastoji i od takvih, prolaznih, trenutaka; da je ljudski nekad i plakati a ne samo se smijati; mi otvorimo društvene mreže i vidimo mnoštvo ljudi na „selfie“ fotografijama gdje se bezbrižno smiju i konačno zaključimo da baš s nama nešto nije u redu.

Dragi brate i sestro! Svjestan sebe, suočavaj se sa svijetom i ljudima u njemu! Nije svaki „neprijatelj“ koji ti se nađe na putu motiv za žalopojke. Ako želim poslušati Gospodina i biti savršen ili potpun, onda trebam prihvatiti da su i protivštine života put ka postizanju iste. Nikoga protivština nije mimoišla. Ako je, onda je prestao i živjeti. A možemo mi itekako i umrijeti prije smrti. Zato, ne boj se! Ako želiš promjenu znaj da je prihvaćanje početak svake promjene! Prvo to učini kod sebe. Kasnije ćeš kroz iskustvo nasljedovanja Krista znati kako to učiniti i sa stvarnostima oko sebe. Kad kreneš potpuno ljubiti, narast ćeš kao jablan! Amen.