SVI SVETI – GODINA B

lis 29 2018 Miriam

1. studenoga 2018.

Ulazna pjesma
Radujmo se svi u Gospodinu! Svetkujmo blagdan u čast svih svetih: njihovu se blagdanu raduju anđeli i zajedno s njima slave Sina Božjega.

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, danas zajedno slavimo zasluge svih svetih. Molimo te: što je više zagovornika, udijeli nam i veće obilje svoga milosrđa. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, neka ti budu mili ovi prinosi na čast svih svetih: oni su već postigli besmrtnost, daj da se zauzmu za naše spasenje. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Blago čistima u srcu: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! (Mt 5, 8-10)

Popričesna molitva
Bože, ti si jedini svet i u svim svecima častimo tvoja čudesna djela. Molimo te: posveti nas da te ljubimo iznad svega te nas, zemaljske putnike, od ovog stola privedi na gozbu u nebeskoj domovini. Po Kristu.

Prvo čitanje   Otk 7, 2-4.9-14
Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena…

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih. Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa:»Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!« I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: »Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.« I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 24, 1-4b.5-6

Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Drugo čitanje   1Iv 3, 1-3
Vidjet ćemo ga kao što jest.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Predragi! Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A zato nas svijet ne poznaje što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   Mt 11, 28
Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin.

Evanđelje   Mt 5, 1-12a
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Obećanje i poticaj

             Zasluženo priznanje za već učinjeno i obećanje nagrade za ono što tek treba učiniti za čovjeka su uvijek jači poticaji od strogih zapovijedi i propisa. Isus ljude nikad ne suočava s teškim moralnim zahtjevima, a da im prije nije zajamčio Božju dobrotu i ljubav. Evanđelist Matej je to dobro shvatio i zato je na početak velikog Govora na gori, prije vrlo zahtjevnih Isusovih riječi, stavio Blaženstva (Mt 5,1-12) kao veliko priznanje i obećanje, koje onda samo po sebi postaje i snažan poticaj i nadahnuće da bude ostvareno u životu. Blaženstva su u isto vrijeme i veliko priznanje onima koji su se odlučili slijediti Isusa i još veće obećanje, ako ustraju u kušnjama koje će doći. Upravo zato Blaženstva su i najbolje nadahnuće za predan kršćanski život.

            Taj Isusov deveterostruki «Blago vama…» mogli bismo s pravom proširiti: blago svima vama na kojima su se obistinile ove riječi: vlago vama koji ste znali i u najvećem siromaštvu više cijeniti kraljevstvo Božje nego sve bogatstvo ovoga svijeta; blago vama koji ste u nemir i razdor među ljudima znali unositi mir i sigurnost; blago vama koji ste u nemoralu ovoga svijeta znali sačuvati čisto srce; blago vama koji ste izdržali i progonstvo zbog kraljevstva Božjeg; blago svima vama kojih se Crkva danas spominje zajedničkom svetkovinom i stavlja za uzor svojim vjernicima.    

            Današnja svetkovina ne stavlja u prvi plan svece koje ionako slavimo kroz cijelu crkvenu godinu, već svetost kao odrednicu kršćanskog života. Crkva nas ne želi danas povesti ni u prošlost koju su sveci obilježili svojim životom, niti naš pogled usmjeriti samo prema nebu gdje se oni nalaze u slavi, već nas želi suočiti s našim vlastitim životom i pozivom na svetost. Želi nam reći da je svaki kršćanin pozvan da bude svet i da mu je to omogućeno. Svetost nije nikakav višak kršćanskog života koji ostvaruju samo rijetki pojedinci, ona je zadatak svakog tko je kršten u Kristovo ime. Svetost nije ništa drugo nego punina života ostvarena prema Isusovu evanđelju. Ona je istodobno njegov dar i zadatak.

Svakidašnji zadatak

             Kršćanin svoju svetost ostvaruje svakidašnjom vjernošću svome poslanju u Crkvi i svijetu. Svetkovina Svih svetih želi nas podsjetiti kako je to moguće u svakom staležu i u svakoj životnoj dobi, i to usred konkretnog života u kojem se svaki pojedinac nalazi. Netko je kršćanima uputio zgodan savjet: «Budite svaki dan ono što jeste – djeca Božja – postajući svaki dan ono što također jeste – braća s drugom braćom!» Kršćanin je po svome krštenju dijete Božje, ali on to mora očitovati u svom životu, i to baš na taj način što će svaki dan nastojati u što većoj mjeri biti ono što je već po ljudskoj naravi, a posebno po svom kršćanskom poslanju, brat s braćom ljudima.

            Temeljna odrednica kršćanskog poslanja i kršćanske svetosti jest duh služenja drugima. Isus je sam za sebe izabrao put služenja (usp. Mk 10,45; Iv 13,1-20), a učenicima je rekao da samo služenje donosi prva mjesta u njegovu kraljevstvu (usp. Mk 10,41-45). Taj duh služenja moguće je ostvariti u svakom zanimanju koje ljude obnašaju i zato služenje ima stotine lica i naličja. U jednoj židovskoj hasidskoj priči pripovijeda se o rabinu koji je rado išao na tržnicu i promatrao ponašanje ljudi. Jednoga dana ukaže mu se prorok Ilija, a rabin ga upita, hoće li itko od onih što trguju na tržnici doći u nebo. Ilija mu odgovori: «Neće ni jedan jedini!» U to ugledaju kako se izdaleka približavaju dva čovjeka, a prorok Ilija upre prstom u njih i kaže: «Ona dvojica će sigurno u nebo». Na to rabin, sav znatiželjan, potrča im u susret da čuje što su po zanimanju, misleći da možda o tome ovisi nebo. Oni mu odgovore: «»Mi smo cirkusanti, putujemo svijetom i uveseljavamo ljude».

            To je samo priča, ali ona sadrži mudru poruku: ako može doći u nebo obični cirkusant koji svojim zanimanjem služi ljudima i čini njihov život ljepšim, zar ima neko drugo zanimanje u kojem ne bi bilo moguće postići svetost? I doista, kalendar crkvene godine nam svjedoči kako među svecima ima i očeva i majki obitelji, jednako kao Bogu posvećenih djevica, onih koji su umrli u cvijetu mladosti kao i onih koji su doživjeli duboku starost, učenih glava kao i priprostih osoba. No svi su oni jednako ostvarili puninu kršćanskog života.

Molitva vjernika

Bogu Ocu, koji je izvor svetosti i vječna nagrada svim svojim vjernima, uputimo iskrene prošnje, zajedno moleći:

Vodi nas putem svetosti, Gospodine.

 1. Za Crkvu, zajednicu pozvanih na svetost: čuvaj ju u čistoći i snazi vjere i pomozi da po životima svojih vjernika svjedoči tvoju blizinu i tvoj dar spasenja svim ljudima, molimo te. 
   
 2. Za pastire Crkve: okrijepi ih proročkom hrabrošću da u svim životnim okolnostima i u svim protivljenjima svijeta vjerno naviještaju istinu evanđelja, molimo te. 
   
 3. Za sve kršćane: da se, okrijepljeni nadom u vječnost, svakodnevno suobličuju slici tvoga Sina, molimo te. 
   
 4. Za braću i sestre koji su pritisnuti životnim nedaćama: daruj im snagu evanđeoske nade koja bol i tjeskobu pretvara u blaženstvo tvojih izabranika, molimo te. 
   
 5. Za nas koje si sabrao na ovaj sveti susret: okrijepi nas svojim Duhom za radosnije služenje u tvojoj Crkvi te u tom služenju prepoznamo put osobnoga posvećenja, molimo te. 
   
 6. Za sve one koji su nam prethodili na putu u vječnost: ti ih, Gospodine, pridruži mnoštvu onih što te u nebu bez prestanka slave, molimo te.

Nebeski Oče, po svome Sinu Isusu Kristu ti si paloga čovjeka podigao iz grijeha i pozvao ga na evanđeosko blaženstvo. Obnovi nas svojim Duhom da umijemo svakodnevno rasti na putu svetosti i tako biti svjedoci novoga neba i nove zemlje. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

Propovijedi