Svi sveti, svetkovina

lis 29 2019 Miriam

1. studenoga 2019.

Ulazna pjesma
Radujmo se svi u Gospodinu! Svetkujmo blagdan u čast svih svetih: njihovu se blagdanu raduju anđeli i zajedno s njima slave Sina Božjega.

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, danas zajedno slavimo zasluge svih svetih. Molimo te: što je više zagovornika, udijeli nam i veće obilje svoga milosrđa. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, neka ti budu mili ovi prinosi na čast svih svetih: oni su već postigli besmrtnost, daj da se zauzmu za naše spasenje. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Blago čistima u srcu: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: Njihovo je kraljevstvo nebesko! (Mt 5, 8-10)

Popričesna molitva
Bože, ti si jedini svet i u svim svecima častimo tvoja čudesna djela. Molimo te: posveti nas da te ljubimo iznad sve­ga te nas, zemaljske putnike, od ovog stola privedi na gozbu u nebeskoj do­movini. Po Gospodinu.

Prvo čitanje   Otk 7, 2-4.9-14
Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga plemena i jezika.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih. Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa: »Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!« I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: »Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.« I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 24, 1-4b.5-6

Pripjev:  Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine!

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Drugo čitanje   1Iv 3, 1-3
Vidjet ćemo ga kao što jest.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Predragi! Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A zato nas svijet ne poznaje što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   Mt 11, 28
Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin.

Evanđelje   Mt 5, 1-12a
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Josip Serđo Ćavar

Nebo strpljive voli

Slavimo danas grad. Neobičan grad. Nije to neka ovosvjetska metropola. Riječ je o nebeskom Jeruzalemu. U njemu su okupljeni svi sveti koji stoje pred Božjim licem i daju mu slavu. Čvrsto se nadamo da su negdje među njima i naši dragi i mili pokojni kojih se također ovih dana sjećamo i za koje molimo. Vjerujemo da su i oni među onima koji „dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj“, kako nam svjedoči prvo čitanje.

Danas stoje ujedinjene nebeska i zemaljska crkva, vojska svetih u nebu i mi putnici kroz ovu zemaljsku dolinu. Danas Crkva na putu života slavi onu Crkvu koja se nalazi u trijumfu. U središtu ove svetkovine nije smrt nego život. Sveci ne stoje između Boga i nas kao zapreka za naš odnos prema Bogu, nego kao ohrabrenje. Oni su uzori za uspio život. Riječ je o onom beskrajnom mnoštvu običnih ljudi, mnoštvu koje nam svjedoči da svetost ne znači nenormalnost, besprijekornost, nego znači puninu ljudskosti. Stoga su na svetost pozvani svi kršćani, svih razdoblja i svih životnih okolnosti. Kao što je lijepo rekao papa Benedikt XVI., da bi mogli biti sveti, nije potrebno činiti izvanredne pothvate i djela niti posjedovati posebne karizme, već jednostavno služiti Kristu, slušati ga i slijediti bez obeshrabrenja u teškim trenutcima. Samo s njegovom pomoći možemo postati svetima.

Danas na Svi Svete dobro si je posvjestiti kako je svaki od nas pozvan na svetost. Nije to privilegija odabranih. Svetost je obveza svih. Osobito nas krštenih. Je li ostalo još imalo traga bjeline na onoj našoj krsnoj haljinici koja simbolizira dar svetosti? Stvoreni smo za svetost. Stvoreni smo za nebo. Jer Bog ne prestaje pozivati da pođemo za njim, bez obzira na naš status, godine ili položaj. I drugo nam čitanje potvrđuje ovaj poziv i poslanje, jer „djeca se Božja zovemo, i jesmo.“

Isus nam u evanđelju opisuje duh Božjeg Kraljevstva. Opisuje kako Bog gleda na čovjeka. Mi zovemo “blaženima“ one koji su u životu imali puno sreće ili one koji su uvijek hodali laganim putem, koji su dobro zaradili, uspjeli i koji imaju priznanja. No Isus to vidi potpuno drukčije. Blaženi su oni koji su siromašni, gladni, milosrdni, čistoga srca. Blaženstva nam opisuju program svetosti. U svakoj osobi koja proživljava trenutke gladi, žeđi, siromaštva i tuge pozvan sam prepoznati dijete Božje, svoga brata i sestru. Onda njihovi problemi postaju moji, dijelim i umanjujem njihovu tugu i prihvaćam duh blaženstva. Blaženstva su za one koji su skormni i otvorena srca. Ali to nije lako. Blaženstva stoga izokreću našu logiku. Blaženici su, na koncu, oni koji su ustrajali. I to najčešće u teškoćama i patnjama. Kaže jedna naša prelijepa pjesma: „Hodaj, nebo strpljive voli!“ To je poruka Svih svetih. Sveci su oni koji su hodili do kraja i nisu se umorili. Unatoč udaraca i boli. I tako su nam osvijetlili put. Sveci su svjetiljke postavljene uz put koji vodi u nebo.