TREĆA VAZMENA NEDJELJA KROZ GODINU B

tra 17 2018 Miriam

15. travnja 2018.

Ulazna pjesma
Kliči Bogu sva zemljo, opjevaj slavu imena njegova, podaj mu hvalu dostojnu, aleluja. (Ps 66, 1-2)

Zborna molitva
Bože, nek se tvoj narod vazda raduje što si mu obnovio mladost duha. Vratio si mu dostojanstvo svojih sinova i kćeri: utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Primi, Gospodine, darove svoje raspjevane Crkve. Ti si uzrok tolikom veselju: daj da nam prijeđe u vječnu radost. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Trebalo je da Krist trpi i treći dan ustane od mrtvih, i da se u njego­vo ime propovi­jeda obraćenje i otpu­štenje grijeha svim narodima, aleluja. (Lk 24, 46-47)

Popričesna molitva
Pogledaj, Gospodine, svoj narod. Ti si ga obnovio otajstvima vječnoga života: daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti u uskrsnuću tijela. Po Kristu.

Prvo čitanje   Dj 3, 13-15.17-19
Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Reče Petar narodu: »Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred ­Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci. I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što unaprijed ­navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 4, 2.4.7.9

Pripjev:  Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!

Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja,
ti što me u tjeskobi izbavi:
smiluj mi se, usliši moju molitvu!

Znajte: Gospodin čudesno
uzvisuje prijatelja svoga;
Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.

Mnogi govore: »Tko će nam pokazati sreću?«
Obasjaj nas, Gospodine,
svjetlom svoga lica!

Čim legnem, odmah u miru i usnem,
jer mi samo ti, Gospodine,
daješ miran počinak.

Drugo čitanje   1Iv 2, 1-5a
On je pomirnica za grijehe naše i svega svijeta.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomir­nica za grijeha naše, i ne samo naše nego i svega svijeta. I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapo­vijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   usp. Lk 24, 32
Gospodine Isuse, otkrij nam Pisma; ražari nam srce dok nam govoriš!

Evanđelje   Lk 24, 35-48

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepo­znaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje ­obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i oge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni ­kostiju nema kao što vidite da ja imam.« ­

Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede. Nato im reče: »To je ono što sam vam ­govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima

i Psalmima o meni napisano.« Tada im ­otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: ­»Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ­ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovije­dati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Zbunjenost i sumnje

Možda nam se neke pojedinosti iz ovog Lukina izvješća čine neobičnima i čudnima, kao primjerice Isusove riječi: «pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam!»; «Opipajte me i vidite…!»; «Imate li ovdje što za jelo?». Čemu toliko isticanje materijalne stvarnosti u svezi s iskustvom najdublje duhovne stvarnosti, pobjede života nad smrću? Sve to ima samo jedan cilj: uvjeriti učenike da pred njima ne stoji nekakav neodređen i zagonetan duh, pogotovo da to što vide nije njihova vlastita utvara, već da je to ponovni susret s njihovim Učiteljem koji im je nasilno otrgnut smrću na križu, ali koji živi zahvaljujući Očevoj snazi kojom je svoga Sina uskrisio iz groba. U svim ukazanjima o kojima govore evanđelja upravo je to središnje pitanje, je li to što oni vide doista raspeti, umrli i pokopani Isus iz Nazareta.

Sve nam to govori kako učenicima nije bilo lako prihvatiti vjeru u Isusovo uskrsnuće. Prazan grob nije nikakav dokaz koji bi sam po sebi rađao vjeru. On je u žena urodio strahom i one su pobjegle od njega, po Jeruzalemu kolaju priče o ukradenom tijelu. Ni svjedočenja onih kojima se Uskrsli već ukazao ne mogu uvjeriti druge da je Isus živ, jer šok Velikog petka bio je prevelik da bi ga se moglo tako lako nadvladati. Zato Uskrsli i upozorava na tragove rana koje su se svjedocima njegova raspinjanja posebno urezale u sjećanje. Po njima će prepoznati da pred njima stoji upravo on, njihov Učitelj koji im je za života iskazivao ljubav koja je svoj vrhunac dosegnula na posljednjoj večeri, u činu predanja za njih: «Ovo činite meni na spomen!». Dvojici učenika iz Emausa upravo će te riječi konačno otvoriti oči da s njima na putu nije bio nikakav stranac, nego njihov Učitelj u novom obličju, zbog čega ga nisu mogle prepoznati njihove tjelesne oči. Ali su ga prepoznale oči vjere u onom času kad je ponovio getu svoje ljubavi s posljednje večere.

Za učenike će Isusovo uskrsnuće postati stvarnost njihova osobnog života tek kad ponovo u susretu s Uskrslim osjete tu ljubav i na nju odgovore vlastitom ljubavlju. A to je moguće samo uspostavljanjem mosta između Raspetog i Uskrslog, između prošlog života učenika koji je protekao u nasljedovanju Isusa i sadašnjeg koji treba biti u znaku svjedočenja za Uskrslog.

Mir kao dar Uskrsloga

Uskrsli Isus ima svoj prepoznatljivi pozdrav koji nije bio poznat za njegova zemaljskoga života: «Mir vama!» Upravo zato to nije samo pozdrav, već istodobno veliki dar Uskrsloga koji je učenike oslobodio sumnja i straha. Svaki oblik mira ima svoj temelj u sigurnosti. Samo čovjek koji je siguran da mu ne prijeti nikakav oblik neposredne opasnosti može osjećati u sebi mir. Uskrsli je svojim ukazanjima učenicima ne samo vratio nego i duboko produbio sigurnost koju su osjećali s njim za života.

Mir je velika tema čitave Biblije, ali je on na poseban način vezan uz osobu Isusa Krista. Njega su već proroci najavili kao kneza mironosnog, a anđeli najavili mir kao program i obećanje njegova rođenja (Lk 2,13s). Doista, svojim navještajem kraljevstva Božjeg Isus želi pomiriti sve moguće suprotnosti među ljudima. On zato blagoslivlja sve mirotvorce i obećava život vječni onima koji se zalažu za mir (Mt 5,9). One koji zbog svojih grijeha dolaze k njemu sa svojim nemirom on otpušta riječima: Idi u miru, oprošteni su ti grijesi! (Lk 7,50; 8,48). S pogledom na njegovu smrt i uskrsnuće Apostol će za Isusa Krista reći: «On je mir naš!» (Ef 2,14).

Kako je Isus od navjestitelja mira postao njegov izvor i jamstvo? Najkraći je odgovor: svojim uskrsnućem. Za njegova života učenici su znali da uza se imaju nekoga tko ih iskreno ljubi i tko im u Božje ime naviješta kraljevstvo Božje i tko ih želi pomiriti s Bogom. Ipak nisu mogli znati da imaju za se onoga tko je jači od smrti i od groba. To će im sinuti tek u susretu s Uskrslim i zato će taj susret i riječ Uskrsloga «mir vama!» postati izvor i razlog neslućene promjene u njihovu životu. Njihov strah i nemir ustupit će mjesto miru i sigurnosti koji će uroditi odvažnošću svjedočenja za njegovo uskrsnuće: Gospodin je uskrsnuo, mi smo tome svjedoci!

Kad bi Crkva, bez obzira na sve nemire svijeta, bila više svjesna koliku je snagu primila u tom daru Uskrsloga, svijet bi imao nadu, unatoč tolikom beznađu koje proizvode mržnja i ratovi. Ako smo u sakramentu pomirenja i u vazmenom slavlju doživjeli mir Uskrsloga, budimo njegovi svjedoci pred ljudima.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, svjetlom Kristova uskrsnuća Bog je raspršio tamu svijeta i obdario nas radošću novoga života. S pouzdanjem mu se utecimo:

Usliši nam molitvu, Gospodine.

 1. Obnovi vjeru svoje Crkve da uvijek bude poslušna tvojoj riječite pouzdanjem u tebe svjedoči svim ljudima radost spasenja i nadu u uskrsnuće, molimo te.
   
 2. Čuvaj u svojoj istini pastire svoga naroda, da hrabrošću propovijedanja i brigom za opće dobro budu dostojni predvodnici zajednicâ koje si povjerio njihovu vodstvu, molimo te.
   
 3. Svojom milošću okrijepi sve u vjeri malodušne, budi bliz onima koji od tebe odlutaše, a svjetlom istine pohodi sve koji te traže, molimo te.
   
 4. Nas, sabrane u zajedništvu vjere, prodahni onom ljubavlju koju si očitovao u muci i smrti svoga Sina, molimo te.
   
 5. Sestre i braću koji u vjeri usnuše, primi u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.

Ne ostavi nas Gospodine u našim sumnjama. Mudrošću svoga Duha okrijepi nas u vjeri i svojom nas pomoći prati na putu koji vodi u vječnost. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

Propovijedi