Uznesenje Blažene Djevice Marije

kol 14 2019 Miriam

15. kolovoza 2019.

Ulazna pjesma
Znamenje veliko po­kaza se na nebu: Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. (Otk 12 ,1)

Zborna molitva
Svemogući vjekovječni Bože! Ti si bezgrešnu Djevicu Mariju, Majku svoga Sina, tijelom i dušom uznio u nebesa. Podaj nam, molimo, da uvijek težimo za onim što je gore te budemo sudionici njezine slave. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Uzašao k tebi, Gospodine, naš odani prinos! Po zagovoru blažene Djevice Marije na nebo uznesene rasplamti nam srce ognjem ljubavi da uvijek težimo k tebi. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Svi naraštaji zvat će me blaženom jer mi velika djela učini Svesilni. (Lk 1, 48-49)

Popričesna molitva
Primili smo, Gospodine, spasonosna otajstva: daj nam, molimo te, na zagovor blažene Djevice Marije na nebo uznesene, prispjeti k slavi uskrsnuća. Po Kristu.

Prvo čitanje  Otk 11, 19a; 12, 1-6a.10ab
Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetoga Ivana Apostola
Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu: ­Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja ­imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena pobježe u pustinju, gdje joj Bog pripravi sklonište. I začujem glas na nebu silan: »Sada ­nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam  Ps 45, 10b-12b.16

Pripjev:  Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći.

Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći,
mnoštvom okružena.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni:
zaboravi svoj narod i dom oca svog!«

»Zaželi li kralj ljepotu tvoju,
smjerno se pokloni njemu.«

S veseljem je vode i s klicanjem,
u kraljeve dvore ulazi.

Drugo čitanje  1Kor 15, 20-27a
Prvina Krist, a zatim oni koji su Kristovi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih. Doista, po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrs­nuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao poslje­dnji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt, jer sve podloži nogama njegovim. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja
Uznesena je Marija u nebo; raduje se vojska anđelâ.

Evanđelje  Lk 1, 39-56
Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne.

Čitanje svetoga Evanđelja po Luki
U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu ­Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I ­napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz ­svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod ­utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!« Tada Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasite­lju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi nara-štaji ­zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do ­koljena ­dobrota je njegova nad onima što se ­njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a ­uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a boga­te otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abra­hamu i potomstvu njegovu dovijeka.« Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Stanko Mabić

Ako pozorno pročitate prvo čitanje iz knjige Otkrivenja, koje nam donosi današnja liturgija, uistinu zvuči jezovito. Žena zaodjenuta u sunce, mjesec joj pod nogama a na glavi vijenac od 12 zvijezda, muči se u porođajnim bolima. Dok ona rađa sva u bolima, pred njom stoji jedna ogromna neman, zmaj sa sedam glava i deset rogova, a rep mu je takav da jednim zamahom ruši pola zvijezda na nebu. Taj zmaj čeka da proždre dijete čim se rodi. To je uistinu strašan prizor. Nemoćno dijete, tek rođeno i majka koja je sva u mukama i bolima poroda nemaju nikakve šanse obraniti se. I kad se dijete rodilo, čeka se samo trenutak kad će zmaj proždrijeti nemoćno dijete i njegovu majku, čuje se glas s neba: Evo nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega… Taj glas s neba odgoni zmaja. Ovdje je na slikovit način predstavljena BDM i sotona. Ova slika nam puno govori i o našem osobnom životu i osobnoj borbu protiv sila zla u nama i oko nas. Pred svojim zlom i grijehom stojim kao ono bespomoćno dijete pred zmajem, nemam nikakve šanse pobijediti. Tek kad osluškujem glas s neba u svom srcu i dopuštam da me taj glas vodi, u meni više nema straha i moj zli zmaj nema šanse da mi naudi. Sličnu sliku vidimo i u borbi Davida i Golijata  u kojoj David nema nikakve šanse pobijediti…. Pet Davidovih kamenčića u torbi Gospa u Međugorju koristi da nam na slikovit način ukaže na naše moćno oružje protiv zla i grijeha u našem životu. Pet kamenčića su:

  1. Molitva krunice, molitva srcem
  2. Euharistija
  3. Biblija
  4. Post
  5. Mjesečna ispovijed

Ako budemo koristiti tih pet kamenčića, zlo nad nama više neće vladati.

Prema apokrifnim svjedočanstvima Majka Gospodinova umrla je u vrijeme judejskoga rata, između 66. i 70. godine, a neposredno prije smrti objavio joj se anđeo najavljujući joj prelazak u nebesku slavu. Po anđelovoj objavi Marija se uspela na Maslinsku goru, gdje se redovit povlačila na molitvu. Za njezin rastanak od zemaljskog života svi apostoli osim Tome ne čudesan su način na oblacima bili preneseni u Jeruzalem da bi bili dionici toga jedinstvenoga događaja koji vjerno oslikava buduću proslavu u svakoga krštenika. Marija je ubrzo „usnula“ a apostoli je sahraniše u Getsemanski vrt. Nakon tri dana dolazi apostol Toma i želeći iskazati čast Gospodinovoj Majci, odlazi na grob u kojemu, otvorivši ga, ne nalazi njezina tijela nego rasuto cvijeće, koje simbolizira novi život.

Kad je Marija bila uznesena ne nebo? Marijino nebo je započelo još u Nazaretu. Tada je u njoj počelo nebo živjeti i ona se prema nebu peti. Svoj posljednji korak prema nebu bio je na današnji dan na Maslinskoj gori. Njezino srce je već gore pripadalo samo je trebalo i tijelo prenijeti.

Možemo reći da je Krist svojoj Crkvi ostavo trostruki dar od kojega živi: svoju božansku Riječ i u njoj istinu o Bog i čovjeku, sama sebe u euharistiji i napokon svoju Majku. Ta tri dara nemoguće je razdvojiti i bilo koji od njih zanemariti. Uzeti zajedno, oni predstavljaju puninu kršćanskoga života. 

Što znači za nas Marija?

Sjedio sam u jednoj posve praznoj crkvi u Zagrebu i opušteno razmišljao i molio. Nakon nekog vremena ulazi jedan mladić, prolazi pored mene i dok je prolazio vidio sam na njegovu licu da je posve tužno. Produljio je dalje niz crkvu, došao do Gospina kipa klekao pred Gospu i dugo molio. Kad je završio i kad je opet pored mene prolazio vidio sam da je tuge s njegova lica nestalo. Mogla se vidjeti radost.

Kad Marija dolazi Elizabeti i ona i njezino dijete se raduju. I ispunja je Duh Sveti. Dolazak Marijin prate Duh Sveti i radost. Ono što je Marija u sebi i po svojoj otvorenosti Bogu, puna Duha Svetoga, to prelazi na one s kojima se susreće. Tako je i inače s ljudima. Ono što jesmo prenosimo na druge. Ono kako nam je, zahvaća i one s kojima se susrećemo. Kad govorimo s nekom osobom o drugima, onda više govorimo s onim što jesmo nego riječima. Otvarajući se Bogu dopuštamo da nas zahvati njegov Duh, a on se onda dotiče i onih s kojima se mi susrećemo. Onih kojima idemo.

Neka nam Marija bude put, ne samo prema nebu, nego put prema svakom čovjeku jer to je jedan isti put.