SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU A

Ulazna pjesma
Bog je u svom svetom prebivalištu, Bog što u svom domu ujedinjuje svoj narod: on daje moć i silu narodu svome.   (Ps 68, 6-7.36)

Zborna molitva
Bože, zaštito i uzdanje naše, bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto. Umnoži nad nama svoje milosrđe da se po tvom promislu i vodstvu tako služimo zemaljskim dobrima te srcem prionemo za nebeska. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti, da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život i dovedu nas u vječnu radost. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstava njegovih!  (Ps 103, 2)

Popričesna molitva
Gospodine, primili smo pričest, spomendar muke tvoga Sina. Molimo te da nam bude na spasenje što nam je u svojoj neiskazanoj ljubavi on darovao. Koji živi.

Prvo čitanje   1Kr 3, 5.7-12
Tražio si pronicavost.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!« Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronica­vost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 119, 57.72.76-77.127-130

Pripjev:  O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!

Dio je moj, Gospodine – rekoh –
da tvoje čuvam riječi.
Draži mi je zakon usta tvojih
no tisuće zlatnika i srebrnika.

Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom
po obećanju koje si dao sluzi svom.
Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim,
jer zakon tvoj moja je naslada.

Stoga ljubim zapovijedi tvoje
više no zlato, zlato čisto.
Zato hodim po odredbama tvojim,
mrski su mi svi lažni putovi.

Divna su tvoja svjedočanstva,
stoga ih čuva duša moja.
Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.

Drugo čitanje   Rim 8, 28-30
Predodredi nas da budemo suobličeni slici Sina njegova.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   usp. Mt 11, 25
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Evanđelje   Mt 13, 44-52
Proda sve što ima i kupi onu njivu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je ­blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli?« Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.« Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

fra Ivan Dugandžić

Zakopano blago

Svoj veliki govor o kraljevstvu nebeskom u prispodobama Matej nastavlja trima manjim Isusovim prispodobama koje tu temu osvjetljuju s različitih vidika. Prve dvije žele naglasiti kako je kraljevstvo nebesko iznenadan i nezaslužen Božji dar čovjeku, koji bi logično trebao uroditi velikom zahvalnošću, a treća govori o njegovu konačnom dovršetku, o sudu. Može se slobodo reći da dvije ponajmanje prispodobe koje govore o zakopanom blagu i dragocjenom biseru predstavljaju najveće blago i najljepši biser evanđeoskog govora. Malo je Isusovih riječi koje u isto vrijeme tako jednostavno, a opet tako zorno i snažno izražavaju narav njegove Radosne vijesti kao upravo ta priča o iznenada nađenom zakopanom blagu i dragocjenom biseru koji rađaju oduševljenjem u čovjeku i čine ga spremnim odreći se svega drugoga samo da bi njih posjedovao.

Da bismo dobro shvatili poruku ovih prelijepih priča, dobro je obratiti pozornost na njihovu stvarnu pozadinu. Priče o zakopanom blagu stare su vjerojatno koliko i čovječanstvo. Nije to stvar samo naših narodnih priča i junačkih pjesama. U Isusovo vrijeme u Palestini su kuće bile siromašne i vrlo slabo utvrđene. Bilo je, dakle, vrlo opasno zlato i srebro, dakle blago iz ove priče, čuvati u kući. Zato su ga ljudi zakopavali na svojoj njivi, pamteći to mjesto. No moglo se dogoditi da je vlasnik iznenada umro, a nitko od njegovih sinova nije znao za zakopano blago. Tako je unajmljeni orač mogao prilikom oranja iznenada naići na takvo blago. Budući da je židovski zakon branio uzeti bilo što s tuđeg posjeda, on se mogao poslužiti lukavstvom kako bi se dokopao tog iznenada nađenog blaga. Prodao bi svoj posjed, a onda bi nagovorio vlasnika njive da mu je proda, čuvajući tajnu o zakopanom blagu. Kupivši njivu, s njome mu je pripalo i blago, što je za nj bio razlog velike radosti. 

Dragocjeni biser

Ista je poruka i druge male prispodobe, one o iznenada nađenom dragocjenom biseru. Na Istoku je u to vrijeme bila vrlo raširena trgovina biserima. Pritom je nuđeno svega i svačega, ali pravi trgovac imao je oko za skupocjen biser koji se isplati kupiti, jer on će mu donijeti višestruku zaradu. Naišavši na takav biser, bio je spreman prodati sve što je posjedovao, samo da bi se dokopao tog bisera. Isus želi time ponovo naglasiti: Evanđelje sa svojom novom slikom o Bogu i čovjeku tako je lijepo da će čovjek koji ga je upoznao biti oduševljen do te mjere da mu je ono važnije od svega drugoga.

I jedna i druga Isusova priča stavljaju slušatelje pred neumoljivo pitanje: Jesam li već našao zakopano blago svoje vjere, jesam li već kupio dragocjeni biser? Jesam li ikad u životu iskreno rekao u srcu: Bože, hvala Ti što sam kršćanin? Bože, kako sam sretan što znam da me Ti ljubiš i da si dobri Otac! Bože, tu spoznaju i sigurnost koja iz nje proizlazi ne bih mijenjao ni za što na svijetu!

Nije teško uočiti kako je danas premalo radosnoga svjedočenja vjere. Zašto je premalo kršćana za koje bi se moglo reći: Taj i taj čovjek je doista našao zakopano blago svoga života i svoj dragocjeni biser. Puno je više onih koji muku muče sa svojom vjerom, u kojih ona umjesto na radosti počiva na nesigurnosti i strahu od Boga. Zašto je to tako?

Baštinjena i stečena vjera

Stečena ili nađena vjera je ona koju je odrastao čovjek našao u osobnom susretu s Evanđeljem. Doživjevši obraćenje, on je osjetio što to znači nezasluženo primiti spasenje od Boga i to je radosno odjeknulo u njegovu životu. Obraćeni su redovito takvi kršćani. Naprotiv, baštinjena vjera je vjera koju kao djeca primamo na krštenju i koju onda u nama odgajaju naši roditelji. Ona je poput zakopanog blaga sve dotle dok je sami osobno ne otkrijemo kao najveću vrednotu svoga života i ne oduševimo se za nju. Mnogi kršćani čitav život sa strahom razmišljaju, hoće li postići spasenje, zaboravljajući da su već spašeni. Zbog manjka svijesti o tome, darovano im spasenje nije ih učinilo sretnima i nije uspjelo potisnuti strah.

Koliko se gubi nesvjesnim življenjem Evanđelja, potvrđuje priča o ribaru Aronu koji je čitav život maštao o tome što bi učinio da iznenada postane bogat. Vraćajući se jednoga dana s ribarenja, prolazio je obalom jezera uronjen u svoje stare snove. Pritom nogom zapne za neku staru kožnu torbu, podigne je, pogleda unutra i pri slabom večernjem svjetlu otkrije u njoj neke sitne kamenčiće. Sjeo je na prvu klupu i počeo te kamenčiće bacati u jezero, razmišljajući i dalje kako bi bilo lijepo postati bogat. Kad je već u ruci držao zadnji kamenčić, učini mu se na tom slabom svjetlu kao da je taj kamenčić zasvjetlucao. Pogleda ga malo bolje i ostane u čudu. U ruci je držao pravi pravcati dragulj. Tog trenutka postade svjestan kako je zbog svoje površnosti čitavo bogatstvo pobacao u jezero.

Život mnogih kršćana sličan je toj priči. Koliki se čitavi život pitaju, je li Bog milosrdan ili strog, hoće li me kazniti ili nagraditi, iako je Isus davno objavio njegovo očinsko lice? Mnogi prožive čitav život, a da se na njima ne vidi ništa od radosti nalaska zakopanog blaga i skupocjenoga bisera. I ove prispodobe nas na svoj način upozoravaju na Isusovu riječ: „Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu“ (Mt 7,33). To je naše zakopano blago, to je naš dragocjeni biser.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog Otac u nas je pohranio blago svoga Kraljevstva. Zahvalni na njegovu pozivu i daru, molimo ga za mudrost i snagu vjernoga nasljedovanja puta evanđelja.

 1. Svojoj Crkvi, Gospodine, dao si zadaću da bude znak tvoga Kraljevstva na zemlji: vodi ju svojom milošću da njezin život bude vjerna slika tvoje dobrote prema svakom čovjeku, molimo te.
   
 2. Obnovi radost služenja u svima kojima si povjerio brigu za tvoj sveti narod: budi im snaga u njihovim nastojanjima, mudrost u svim traganjima i radost
  u svim sumnjama i neuspjesima, molimo te.
   
 3. Sve koji su zarobljeni blagom ovoga svijeta obogati svojom milošću da u življenju tvoje riječi prepoznaju put do istinske radosti i mira, molimo te.
   
 4. Gospodine, u ovome svetom susretu s tobom hraniš nas svojom riječju i Kristovim tijelom: ne dopusti da zakopamo tvoje blago i pomozi da ga
  s ljubavlju dijelimo svima koje ćemo susresti, molimo te.
   
 5. Puninom svoga spasenja u Kraljevstvu nebeskom obdari našu braću i sestre koji preminuše, molimo te.

Primi, svemogući Bože, naše smjerne molitve i daj nam ustrajno nastojati oko svega što si nam darovao i povjerio. Naše življenje dara vjere zalij svojom milošću da svi koje stavljaš na naš životni put osjete ljepotu tvoje ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu.