SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU A

Ulazna pjesma
Ja se u tvoju dobrotu, Gospodine, uzdam, nek mi se srce raduje spasenju tvome!
Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro. (Ps 13, 6)

Zborna molitva
Svemogući Bože, daj da budno osluškujemo poticaje tvoga Duha: da ti čujemo glas te ga riječju i životom slijedimo. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, ovim darovima iskazujemo ti dužnu počast. Daj da naše služenje bude tebi na slavu a Crkvi na spasenje. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ispovijedam sva čudesna djela tvoja, radujem se i kličem tebi, pjevam imenu tvome, Svevišnji. (Ps 9, 2-3)

Popričesna molitva
Svemogući Bože, daj da uberemo plodove spasenja kojima su ova otajstva obećanje i zalog. Po Kristu.

Prvo čitanje Lev 19, 1-2.17-18
Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!

Čitanje Knjige Levitskog zakonika
Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: ‘Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!
Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se!
Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!‘«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 103, 1-4.8.10.12-13
Pripjev: Milosrdan je i milostiv Gospodin.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i ne zaboravi dobročinstva njegovih!
……………
On ti otpušta sve grijehe tvoje,
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti izbavlja život,
kruni te dobrotom i nježnošću.
……………
Milosrdan je i milostiv Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.
………………
Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.
Kako je otac nježan prema sinovima,
tako je Gospodin nježan
prema onima što ga se boje.

Drugo čitanje 1Kor 3, 16-23
Sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.
Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog.
Jer hram je Božji svet, a to ste vi. Nitko neka se ne vara. Ako tko misli
da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar.
Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom.
Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu. I opet: Gospodin poznaje
namisli mudrih, one su isprazne. Zato neka se nitko ne hvasta ljudima
jer sve je vaše. Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet,
ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja 1Iv 2, 5
Tko čuva riječ Kristovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

Evanđelje Mt 5, 38-48
Ljubite neprijatelje!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije.
Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.
Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem:
Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?
Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«
Riječ Gospodnja.

HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Fra Ivan Dugandžić

Ne opirati se
Današnje evanđelje neposredan je nastavak onoga od prošle nedjelje, s kojim čini jednu cjelinu. Riječ je o nizu konkretnih primjera na kojima Isus objašnjava u čemu treba biti nova i drukčija pravednost koju očekuje od svojih učenika, za razliku od one pismoznanaca i farizeja. Ljudi su uvijek bili i jesu osjetljivi na nanesenu im nepravdu. Mnogi su spremni čak i silom tražiti svoju pravdu, pa pritom učine još veću nepravdu. Zato su sve države nastojale zakonima zaštititi pravo slabijeg i nemoćnijeg. Ti zakoni katkada su vrlo strogi, štoviše i okrutni, baš kao što zna biti okrutna nepravda nanesena drugome.
U nekim zemljama još uvijek su na snazi zakoni koji primjerice za krađu propisuju da se lopovu odsijeku prsti ili cijela šaka. Nije malo zemalja u kojima za ubojstvo uvijek slijedi smrtna kazna. Židovski zakoni Isusova vremena također su bili vrlo strogi: „Oko za oko, zub za zub!“ – bijaše načelo koje se strogo primjenjivalo. Nije bilo nikakva milosrđa, vraćalo se istom mjerom. I naravno, nikome nije bilo ni na kraj pamet da taj zakon ne iskoristi sebi u prilog. Pa ipak, unatoč strogoći zakona, nepravda nije iskorijenjena.
Kako onda u tome svjetlu shvatiti Isusovu riječ: „Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi!“ (Mt 5,39). Mnogi su već Isusu prigovarali da je to uzmicanje, kapitulacija pred nasiljem i nepravdom; da je to svojevrstan kukavičluk. Zasigurno ne. To što izgleda kao bojažljivo uzmicanje ustvari je jedina vrsta otpora koja na zlo ne odgovara zlom i ne stvara zatvoreni krug odmazde.

Praštanje umjesto pravdanja
Iz Isusovih savjeta jasno je da on nije htio donijeti neki novi zakon koji bi bio bolji i savršeniji, koji bi bolje štitio pravdu. Ako bolje osluhnemo njegovu riječ, on uopće ne govori ni o zakonu ni o pravdi. Isus je svjestan da je zakon sam po sebi nemoćan, kao što je nemoćan i čovjek prepušten sam sebi. Zato on nudi jedan posve nov put do pravednijih odnosa među ljudima. To je put praštanja umjesto pravdanja. Njegovo traženje da se ne opiremo zlotvoru nipošto nije kukavičluk i uzmicanje, već, možemo slobodno reći, svojevrsna osveta koja protivnika ne izaziva i ne ponižava, već ga suočava s njim samim i njegovim činom i tako otvara novi put.
Ne oprijeti se zlotvoru njegovim oružjem i ne tražiti zadovoljštinu snagom zakona od čovjeka zahtijeva mnogo više snage nego ono prvo. Sveto pismo na jednom mjestu kaže, da se tako zgrće žeravica na glavu njegovu (Izr 25,22). To je jedini način da se prekine đavolski krug mržnje i osvete i da se onome tko je nanio nepravdu dade prilika da uvidi i ispravu svoju grešku. Ljubiti svoje neprijatelje i moliti za svoje progonitelje ne može duhovni slabić i kukavica, nego samo duhovno jaka osoba koja je duboko shvatila primjer Isusova života i ozbiljna uzela njegovu riječ.

Potreban je novi duh
Evanđelisti nam ne skrivaju kako ni Isusovim učenicima nije bilo lako shvatiti to Isusovo učenje. Trebalo je vremena da polagano usvoje posve nov način razmišljanja, da porastu u tom novom duhu. Jakov i Ivan su u jednom trenutku, kada ih nisu primili u nekom samarijskom selu, u svom nemoćnom bijesu od Isusa zatražili da to selo uništi. A on im na to odgovara: „Ne znate kojega ste duha“ (Lk 9,55). Petar je mislio da Isusa mora braniti mačem od onih koji su došli da ga na silu uhvate. No Isus mu to strogo zabranjuje uz obrazloženje da svi koji se mača hvataju od mača i ginu.
Isusov život u kojemu je bilo samo ljubav i praštanje više je promijenio svijet nego svi zakoni koji su postojali od kada je svijeta i čovjeka. Nakon svih ratnih strahota i u ratu toliko nanesene nepravde, novi suživot među nekoć zaraćenim ljudima moguć je samo zahvaljujući žrtvama koje su spremne podnijeti nepravdu i oprostiti. Tamo gdje nema opraštanja u duhu Evanđelja i iskrene ljubavi život je sličan paklu.
Primjera junačkoga praštanja bilo je uvijek. Na zidu jednog koncentracijskog logora iz 2. Svjetskog rata pronađena je na zidu oštrim predmetom urezana sljedeća molitva: „Mir ljudima koji su zle volje. Smrt svakoj osveti i svakom govoru o kazni, jer je i previše mučenika. Zato, Bože, nemoj mjeriti vagom svoje pravednosti patnje mučenika da bi to uračunao njihovim mučiteljima, već postupi drukčije. Uračunaj im svu onu hrabrost i duhovnu snagu, njihovu skromnost i tihu nadu, koja se nije dala pobijediti, njihov hrabri smiješak koji je nadvladao suze. Uračunaj svu njihovu ljubav i sve žrtve, sva izmučena srca koja su unatoč svemu ostala jaka i u samoj smrti. Sveto, moj Bože, neka bude ubrojeno za uskrsnuće pravednosti – a ne zla.“
Ako se pitamo, odakle uzeti snagu za takvo ponašanje kakvo traži Isus, odgovor ćemo naći u njegovoj riječi: „da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada i pravednicima i nepravednicima“ (5,45). Isus objavljuje Boga koji se oduvijek ponaša prema ljudima onako kako bi se i oni trebali ponašati jedan prema drugome. Prema tome, kršćanin ne treba činiti ništa drugo već iz zahvalnosti prema Bogu za njegovu dobrotu njega oponašati. Amen!

MOLITVA VJERNIKA
Braćo i sestre, otvoreni novosti Kristova nauka, koji rasvjetljuje naše misli i sve naše odnose, iznesimo Bogu svoje molitve.

Gospodine, svojom mudrošću nadahnjuj Crkvu, zajednicu svojih vjernika, da u evanđeoskoj odgovornosti za dobro ljudi i za sav svijet bude uvijek predana naviještanju tvoje istine, molimo te.

Gospodine, ti nas pozivaš na snagu ljubavi koja ljubi i neprijatelje; obnovi u nama svjetlo vjere kako bismo umjeli ustrajno hoditi putem tvojih zapovijedi, molimo te.

Gospodine, ti sav svijet vodiš k zajedništvu u tvome Kraljevstvu: nadahni sve koji ravnaju narodima i državama da budu odgovorni za dar mira u svijetu, molimo te.

Gospodine, obnovi snagu zajedništva u našim obiteljima: što je ranjeno grijehom i sebičnošću, neka bude ozdravljeno snagom opraštanja i ljepotom ljubavi, molimo te.

Gospodine, preporučamo ti one zbog kojih trpimo: rasvijetli im put evanđelja i budi im bliz po našoj strpljivosti koja ne ostavlja mjesto nikakvomu grijehu, molimo te.

Gospodine, budi milosrdan našim dragim pokojnima: oprosti im sve grijehe i uvedi ih u svoju vječnu slavu, molimo te.

Usliši, nebeski Oče, naše vapaje. Usmjeri naše misli i naše korake putem nesebične ljubavi kako bismo mogli ustrajno graditi tvoje Kraljevstvo među ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.