ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU A

Ulazna pjesma
Budi mi, Gospodine, hrid zaštite, tvrđava spasenja. Jer ti si hrid moja, tvrđava moja, radi imena svoga vodi me i ravnaj!  (Ps 31,  3-4)

Zborna molitva
Bože, rekao si da boraviš u pravednu i iskrenu srcu. Daj da mi budemo takvi te se trajno nastaniš u nama. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, nek nas ovaj prinos očisti i obnovi na sliku Kristovu, da vršimo tvoju volju i postignemo obećanu nagradu. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.   (Iv 3, 16)

Popričesna molitva
Gospodine, uživali smo kruh s neba.
Daj da ga uvijek budemo gladni jer nam daje pravi život. Po Kristu.

Prvo čitanje   Sir 15, 15-20
Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik.

Čitanje Knjige Sirahove
Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju. Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati. Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve. Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje. Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh. Riječ Gospodnja.

Pripjevni psalam  Ps 119,  1-2.4-5.17-18.33-34

Pripjev:  Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!

Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjemu!
Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže!

……….
Naredbe si svoje dao
da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji
da tvoja čuvam pravila!

……….
Milostiv budi meni, sluzi svojem,
da živim i tvoje riječi čuvam!
Otvori oči moje
da gledam divote tvoga Zakona!

……….
Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih
i ja ću je čuvati do kraja!
Pouči me da se tvoga držim zakona
i čuvat ću ga svim srcem!

Drugo čitanje    1Kor 2,  6-10
Bog prije vjekova predodredi mudrost za slavu našu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju,
nego navješćujemo Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube«. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   usp. Mt 11, 25
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Evanđelje   Mt 5,  20-22a.27-28.33-34a.37 (kraća verzija)
Rečeno je starima… a ja vam kažem.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Vaša riječ neka bude: ‘Da, da – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Pitanje svih pitanja

Pitanje vjernosti Mojsijevu zakonu i uređenje života prema njegovim zapovijedima za Židova Isusova vremena bilo je pitane svih pitanja. Otprilike stoljeće i pol prije Isusa Krista mudri Sirah je očito uvjeren da vjerno izvršavanje zapovijedi Zakona ovisi samo o čovjeku i njegovoj volji, kad kaže: „Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš, pruži ruku svoju“ (Sir 15,15sl). Od samoga početka Izrael je bio uvjeren da u zapovijedima Zakona ima jasne smjernice koje vode u život. A njihovo nepoštivanje vodi u smrt. Potkraj knjige Ponovljenog zakona još jednom se sažimaju Mojsijeve riječi narodu, nakon što je Izraelce podsjetio na sve što je Bog za njih učinio i s njima sklopio Savez: „Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću…Život, dakle, biraj, ljubeći Jahvu, Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo“ (Pnz 30,15.19sl).

S vremenom su te zapovijedi bojažljivo tumačene, pri čemu su i tumačenja često poprimala snagu zapovijedi, pa je u Isusovo vrijeme bilo čak 613 što pozitivnih zapovijedi što različitih zabrana. Prava šuma od koje se nije vidjelo stablo, a stablo je trebalo biti ljubav prema Jahvi i slušanje njegova glasa. Umjesto toga prevladavalo je bojažljivo robovanje slovu Zakona. Židovstvo nije poznavalo liberalno tumačenje u smislu eliminiranja manje važnih zapovijedi, jer sve je bilo važno. Tek je bilo pokušaja doznati „koja je zapovijed najveća u Zakonu?“, na što je Isus odgovorio da je to zapovijed ljubavi prema Bogu i njoj slična zapovijed ljubavi prema bližnjemu, dodavši kako „o tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci (Mt 22,36-40).

Dokinuti ili ispuniti

Rečenica kojom Isus započinje tumačiti svoj stav prema Zakonu zvuči prilično zagonetno: „Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti“ (Mt 5,17). Po svojoj formulaciji ta rečenica sliči na obranu od napada da on svojim životom i učenjem krši odnosno dokida Zakon i Proroke. Evanđelist nam je zabilježio kako su farizeji Isusu prijetili smrću zato što liječi subotom (Mt 12,14), njegovo opraštanje grijeha nazivali su hulom na Boga, zbog druženja s carinicima i grješnicima častili su ga pogrdnim nazivom „izjelica i vinopija, prijatelj carinika i grešnika“ (11,19). I sve to, unatoč činjenici, što on otvoreno kaže da ne želi dokinuti već ispuniti.

Štoviše, Isus je posve jasan, želeći reći kako se nitko u tom smislu na može na njega pozivati: „Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom“ (5,19). Isus nije postupao kao suvremeni liberalni parlamenti koji donose uvijek liberalnije zakone pogodujući ljudskoj slabosti. Kako raste broj rastava u nekoj državi, donose se to liberalniji zakoni. Što veći broj pobačaja, to širi zakoni koji će to staviti u zakonske okvire i zaštititi one koji pobačaje čine. Umjesto da se svim silama stane na put jednom od najgorih zala suvremenog svijeta, drogi, čitave političke stranke se zalažu za legaliziranje blažih oblika. Za početak, dakako, sutra će to ići dalje. Isus nije takav liberalni reformator, ali on ne želi ni umnažati zakone. Njegov izraz „ispuniti“ treba shvatiti u smislu vraćanja prvotnog smisla Mojsijeva zakona, a to je da čovjek slobodno izabere „život i sreću“ te izbjegne „smrt i nesreću“.

Pitanje za kršćanina

Ako je Isus sve zapovijedi sveo za dvije zapovijedi ljubavi, onda pred Bogom vrijedi samo ono što je učinjeno iz ljubavi, a ne iz straha od kazne. Mnogi kršćani idući na ispovijed, pitaju se: „Jesam li uvrijedio Boga?“. Ako nisu svjesni nikakva težeg prekršaja Božjih zapovijedi, mise da su sve učinili što Bog od njih očekuje. Zato mnogi i započinju svoju ispovijed po prilici ovako: „Nisam nikoga ubio, nisam ništa ukrao, nisam nikoga prevario…Ne znam što bih ispovijedao…“ To su mogli reći i farizeji čiju pravednost Isus ne priznaje.

Za kršćanina tek nakon toga započinje pravi problem. Njegovo bi pitanje moralo glasiti: „Koliko sam bio zahvalan Bogu što me ljubi i koliko sam nastojao uzvratiti ljubavlju? Jesam li ljubio i bližnjega koji mi je brat i sestra? Jesam li u tome mogao biti još bolji?“ Inače, sve ostaje na razini farizejske pravednosti koja je daleko od Isusova duha. Zato je netko pomalo ironično definirao kršćanskog farizeja: „Pobožan, ali bez ljubavi; pravedan ali bez prave radosti; u crkvi anđeo, kod kuće đavao, pred Bogom mrtvac.“. Takva izreka ima opravdanje u Isusovoj riječi kojom je farizeje nazvao obijeljenim grobovima. Zato svaki kršćanin mora ozbiljno uzeti Isusovo upozorenje: „Čuvajte se kvasca farizejskoga!“, što će reći: Čuvajte se njihove dvoličnosti i prijetvornosti! Amen.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog nas je u Kristu pozvao da, oslobođeni od svakoga robovanja, hodimo u novosti života. Uputimo nebeskome Ocu molitve, zajedno govoreći: 

Prati nas svojom milošću, Gospodine.
 

 1. Rasvijetli svojim Duhom put Crkve da, vjerna evanđelju, umije svim ljudima donijeti radost i svjedočiti spasenjsku snagu Kristovih zapovijedi, molimo te. 
   
 2. Čuvaj u svjetlu svoje istine sve pastire Crkve; obdari ih hrabrošću naviještanja tvoje riječi pred svim iskušenjima života i pred svim protivljenjima svijeta, molimo te.
   
 3. Okrijepi snagom svjedočanskoga života sve kršćane u našemu društvu kako bi, nasljedujući evanđelje, gradili novi svijet i sve ljude povezivali ljepotom Kristove ljubavi, molimo te.
   
 4. Za one koji zbog vjernosti evanđelju trpe prijezir i poniženje: pomozi im da ne posustanu na putu vjere i daj da njihovo svjedočanstvo bude zalog evanđeoske preobrazbe svijeta, molimo te.
   
 5. Obnovi u nama sve što je ranjeno grijehom i nevjernošću tebi; daruj nam snagu vjere da uvijek prepoznajemo put istine i radosno ti služimo u potpunome predanju srca, molimo te.

Primi, Oče nebeski, naše molitve i obnovi nam želju da te još jasnije spoznamo i još vjernije slijedimo. Prati svojom milošću naše odluke i naša nastojanja na putu vjere. Po Kristu Gospodinu našemu.