SVETKOVINA PRESVETOGA TROJSTVA

Ulazna pjesma
Blagoslovljen budi Bog Otac, i jedino­rođeni Božji Sin, i Sveti Duh za milosrđe koje nam je iskazano.

Zborna molitva
Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine, i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života.
Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine Bože naš, zazivamo tvoje sveto ime da posvetiš ove darove. Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: Abba! Oče!   (Gal 4, 6)

Popričesna molitva
Gospodine Bože naš, daj da nam bude na spasenje tijelu i duši ova pričest i vjera u tvoje vječno Trojstvo i jedinstvo koju smo ispovjedili. Po Kristu.

Prvo čitanje    Izl 34, 4b-6.8-9
Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv!

Čitanje knjige Izlaska
U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on ­stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.« Mojsije smjesta pade na zemlju i ­pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam ­stekao blagonaklonost u tvojim očima, ­onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše ­opačine i primi nas za svoju baštinu!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Dn 3, 52-56
Pripjev:   Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi, Gospodine,
Bože otaca naših!

Blagoslovljen budi
u domu svete slave svoje!

Blagoslovljen budi
na prijestolju kraljevstva svoga!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
i sjediš nad kerubima!

Blagoslovljen budi
na svodu nebeskom!

Drugo čitanje   2Kor 13, 11-13
Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   usp. Otk 1, 8
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, koji bijaše, i koji dolazi!

Evanđelje    Iv 3, 16-18
Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Tko je Bog?

Dobro je od vremena do vremena kritički analizirati naš govor o Bogu. Ljudi katkada o Bogu govore s takvom lakoćom kao da sve znaju o njemu. Nije to slučaj samo u propovijedi i katehezi, već i u teologiji. Čudno je kako upravo mnogi teolozi, govoreći o Bogu, olako zaboravljaju da je tu riječ o tajni nad tajnama o kojoj možemo samo zamuckivati, vraćajući joj se uvijek iznova i nastojeći joj se približiti. Nikad nam ne postaje tako bjelodano kako smo sićušni pred tom tajnom kao na svetkovinu Presvetog Trojstva. Tu nam tajna postaje još zagonetnijom, jer kao kršćani vjerujemo da jedan Bog postoji u trima božanskim osobama, Ocu, Sinu Duhu Svetomu. Tek tu naš razum osjeća svu svoju nemoć.

Da je Bog neizmjerna tajna koju ne možemo proniknuti već samo vjerovati, bio je svjestan i stari židovski rabin koji je tomu htio poučiti i svoga učenika. Samo što je ovaj ušao u njegovu sobu, učitelj podiže oči s knjige koju je upravo čita i dočeka svoga učenika pitanjem: „Tko je Bog?“ Učenik samo poluglasno ponovi pitanje, obori glavu i gleda preda se. „Zašto ne odgovoriš?“, pita učitelj. „Jer ne znam“ – priznaje otvoreno učenik. „Nemoj misliti da i ja znadem“, odgovara stari učitelj. „Znam samo da on jest i da nema ništa izvan njega. Eto to je Bog.“

Ipak Bog se sam pobrinuo da ljudima ostavi svoje tragove i u stvorenoj prirodi. Unatoč silnom napretku znanosti, i u nama i oko nas toliko je tajna koje ne možemo objasniti, ali se znademo njima okoristiti i s njima živjeti. Ni najveći učenjaci nam ne mogu do kraja objasniti čudo električne energije, ali svi koristimo njezinu blagodat. Isto je tako s prijenosom zvuka i slike na daljinu, da spomenemo samo ono čime se svaki čas služimo. Uzmimo čovjeka i njegov duh. Iako se ljudi i tjelesno razlikuju, to nije ništa u odnosu na razlike u sferi duha. Svaki čovjek je, čak i sam sebi, velika i nikad do kraja shvatljiva tajna. Sve nas to upućuje na najveću tajnu, na tajnu Božjeg bića.

Tajna se otkriva u ljubavi

Nije Crkva slučajno izabrala ovaj kratki tekst iz Ivanova evanđelja kao navještaj na svetkovinu Presvetog Trojstva: „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“ (Iv 3,16). Riječ je o Bogu koji ljubi svijet i koji u toj ljubavi ide do krajnjih granica. On ne štedi ni Sina Jedinca kako bi taj svijet spasio. Nije se teško složiti da je to najljepša i za nas najvažnija rečenica u cijelom Svetom pismu. Zato je netko rekao da bi, kad bismo znali točan dan u tjednu i sat kad je Isus izgovorio tu rečenicu, trebala zvoniti sva zvona cijeloga svijeta.

Bog se već u Starom zavjetu polagano objavljivao kao Bog ljubavi. Nije se zadovoljio samo time da ga njegov narod slavi zbog njegovih silnih djela kojima mu je podario slobodu i zbog čudesne ljepote njegovih stvorenja, već Izrael u Jahvi sve više spoznaje Boga koji ljubi. Tako prorok Izaija potkraj svoje knjige donosi Jahvinu riječ u kojoj njegova ljubav prema svom narodu poprima prave majčinske crte: „Dojenčad ću njegovu na rukama nositi i milovati na koljenima. Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti – utješit ćete se u Jeruzalemu“ (Iz 66,12sl).

Božja ljubav u Sinu dobiva svoj konkretan oblik. Isus iz Nazareta nije samo ponizni Sluga Božji u smislu dobrog i poslušnog čovjeka, već je on Sin Jedinorođeni. Prva Ivanova poslanica koja se smatra najboljim komentarom Ivanova evanđelja, jer je pisana poslije njega, kao da to želi izravno potvrditi kad kaže: „U ovom se očitova ljubav Božja prema nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu“ (1 Iv 4,9). Time nije do kraja izrečeno bogatstvo Božjeg bića koje se objavljuje čovjeku. Duh Sveti koji je u Starom zavjetu obećan kao obnoviteljska sila posljednjih vremena u Novom zavjetu također poprima osobne crte. Pripremajući svoje učenike na rastanak s njime, Isus im ga obećava kao Branitelja „koga ću vam poslati od Oca – Duha Istine koji od Oca izlazi“ (Iv 15,26). Tu već imamo izraženo bogatstvo Božjeg bića koje će kasnija teologija Crkve definirati kao tajnu Presvetog Trojstva.

Uronjeni u tajnu Božjeg bića

Cilj Očeva predanja Sina za svijet jest „da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“ (Iv 3,16). A to znači da je kršćanski život uronjen u tajnu Presvetog Trojstva. To nalazimo u Novom zavjetu izraženo na različite načine. Na kraju Matejeva evanđelja stoji riječ Uskrsloga kojom šalje učenike: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ (Mt 28,19). Iako je Pracrkva poznavala krštenje „u ime Isusovo“ ili „u Krista“, kako bi se to krštenje razlikovalo od Ivanova krštenja vodom, u teološkom promišljanju Matejeve zajednice stvorena je trojstvena formula krštenja, kako bi se što bolje izrazila dubina onog što se događa na krštenju.

Uronjenost kršćanskog života u tajnu Božjeg bića Pavao izražava u obliku pozdrava. Svoju Drugu poslanicu Korinćanima on završava: „Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama“ (2 Kor 13,13). Nikakvo čudo da je ta riječ našla mjesto kao jedan od mogućih pozdrava na početku svake euharistije. U njoj je izražena ne samo punina objave s obzirom na Boga, već i unutarnja struktura Božjeg djelovanja prema Bibliji. Temelj svega jest Božja ljubav prema svijetu koja se konkretno očituje u Sinu i u Duhu Svemu, što istodobno svjedoči o bogatstvu odnosa u samom Bogu.

Ako čovjek ne može svojim razumom proniknuti tu duboku tajnu, on joj se može približiti u molitvi. I tu nam je Isus primjer koji je kao čovjek i sam u molitvi komunicirao s Ocem. Ali današnja svetkovina i posebno tekst iz Ivanova evanđelja poručuju nam još nešto: kršćanin ne može s Bogom razgovarati a da ne razgovara s čovjekom, ali ni s čovjekom, da ne razgovara s Bogom. Na to je upozorio i veliki židovski mislilac M. Buber: „Dolje i gore međusobno su povezani. Tko želi govoriti s čovjekom, a da u isto vrijeme ne govori s Bogom, njegova riječ neće postići puninu; ali tko želi govoriti s Bogom, a da ne govori i s čovjekom, njegova riječ ide u prazno.“ To je logična posljedica Božje objave u Isusu Kristu za spas svijeta.

Molitva vjernika

U zajedništvu ljubavi, koja nam je objavljena u trojstvenome Bogu, s pouzdanjem zazovimo nebeskoga Oca da nas pohodi svojom milošću. Molimo zajedno:

Gospodine, učvrsti nam vjeru!

 1. Gospodine, budi svojoj Crkvi svjetlo na putu. Čuvaj ju u istini vjere i nadahnjuj je za djela ljubavi, molimo te.
   
 2. Gospodine, budi vrelo mudrosti pastirima kojima si povjerio svoj sveti narod: pomozi im da propovijedanjem i svjedočanstvom života budu živi glas tvoje riječi, molimo te.
   
 3. Gospodine, budi bliz svima koju su u vjeri posustali: mudrošću svoga Duha okrijepi im vjeru i vrati ih na put spasenja, molimo te.
   
 4. Gospodine, izliječi nas od sumnji u vjeri; nek nas tvoj Duh uvede u svu istinu i čuva nas u trajnome zajedništvu s tobom, molimo te.
   
 5. Gospodine, daj da, nahranjeni riječju i tijelom Kristovim, iz ovog slavlja kročimo u život s novom snagom vjere, odgovorni za poslanje koje nam povjeravaš, molimo te.
   

Svemogući Bože, ti si nam se u zajedništvu božanskih osoba očitovao kao Bog ljubavi u koju želiš unijeti sve ljude. Pomozi nam trajno rasti u zajedništvu s tobom da zavrijedimo biti dionici tvoje nebeske slave. Po Kristu Gospodinu našemu.