Respektabilni zbornik u čast velikanu

kol 16 2017 Dr. fra Robert Jolić

Dr. fra Dominik Mandić (1889. – 1973.). Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u prigodi 40. obljetnice njegove smrti (Mostar – Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2103.), Mostar – Zagreb, 2014., str. 1031+32. Priredio: dr. fra Robert Jolić. Nakladnik: Hercegovačka franjevačka provincija – Franjevačka knjižnica Mostar; RECIPE, knjiga 16. Sunakladnik: Hrvatski institut za povijest, Zagreb.

Dominik Mandić je bez sumnje najpoznatiji hercegovački franjevac u povijesti, a u svoje vrijeme i jedan od najpoznatijih u svijetu. Prošlo je već punih 40 godina od njegove smrti te je u toj prigodi prošle godine u Mostaru i na Širokom Brijegu održan dvodnevni znanstveni skup njemu u čast. Sudjelovalo je preko 40 znanstvenika koji su dobili u zadaću obraditi Mandićev život i njegove brojne djelatnosti, dakako s različitih aspekata i polazišta. Temelj za tako brojne teme i tako uspješan skup je prebogata Mandićeva korespondencija od 1939. (otkako je otišao u Rim na službu generalnog definitora Franjevačkog reda) do njegove smrti 1973. godine, koja je sačuvana u 30 velikih registarskih kutija. Ta građa, koju su u Chicagu u više navrata i u dugom vremenskom razdoblju već odavno složili dr. fra Dionizije Lasić i dr. fra Bazilije Pandžić, konačno je oko 1995. dospjela u samostan na Široki Brijeg. I onda petnaestak godina ostala tu u potpunom zaboravu! Konačno je gvardijan fra Sretan Ćurčić upozorio na tu građu dr. fra Roberta Jolića te su od početka 2011. započele velike pripreme za simpozij o Mandiću. Gvardijan je organizirao i platio presnimavanje te preobilne ostavštine od gotovo 40.000 dokumenata, a potom je nekolicina „dragovoljaca“ krenula u obiman posao izrade kakve-takve regeste kako bi se znanstvenicima omogućio rad na ponuđenim temama. K tome su iz Chicaga dobavljene tamo slučajno zaostale dvije registarske kutije, povađeni su i dokumenti vezani za Mandića koji se čuvaju u Arhivu Provincije, pripremljena i literatura te odabrani stručnjaci za pojedine teme, kojima je potom dostavljena sva potrebna građa. Sve je poslove vodio R. Jolić, uz snažnu podršku uprave Provincije, kako za provincijalstva dr. fra Ivana Sesara, tako njegova nasljednika dr. fra Miljenka Šteke. U projekt je uključen i Hrvatski institut za povijest iz Zagreba, bez kojega bi izvedba ovako obimna i zahtjevna posla bila posve nezamisliva.

Simpozij je održan krajem listopada 2013., a evo devet mjeseci kasnije, nakon silnoga posla, primanja i pregledanja radova, prijepisa Mandićeva Curriculuma vitae, prijeloma i izbora fotografija, svjetlo dana ugledao je i impozantni zbornik radova na preko 1050 stranica.

Zbornik se sastoji od tri dijela: I. Mandićev Curriculum vitae (autobiografski zapis) koji je Mandić pisao 1962. godine; priredio ga je i bilješkama popratio R. Jolić (str. 11-39); II. Radovi sa simpozija (str. 41-1007); III. Slikovni prilog (str. I-XXXII), uz popratne tekstove: Namjesto predgovora (R. Jolić) (str. 5-9), Kazalo osobnih imena (str. 1009-1028) i Sadržaj (str. 1029-1031).

U središnjem dijelu objavljeno je 38 znanstvenih radova iz pera 36-ero autora. Radovi sa simpozija podijeljeni su u tri velika poglavlja: I. Mandić – franjevac i svećenik (12 radova); II. Mandićev društveni rad (politika i karitativno djelovanje) (14 radova); III. Mandićev znanstveni rad (12 radova). Autori su u najvećoj mjeri doktori povijesnih znanosti, što potvrđuje da se radilo uistinu dobro i sustavno te da je zbornik trajan prinos poznavanju ne samo franjevačke i crkvene, nego i opće hrvatske povijesti. Navodim imena autora (po redoslijedu kojim su njihovi radovi objavljeni u zborniku): dr. Robert Jolić, dr. Ante Čuvalo, dr. Vicko Kapitanović, dr. Josip Sopta, mr. Marjan Vogrin, s. Natalija Palac, fra Marinko Šakota, fra Ante Marić, dr. Miroslav Akmadža, dr. Juraj Batelja, dr. Zlatko Matijašević, dr. Ivica Šarac, Tomislav Jonjić (odvjetnik), dr. Ivo Banac, dr. Zlatko Hasanbegović, dr. Ivo Lučić, dr. Velimir Blažević, dr. Mario Jareb, dr. Zoran Grijak, dr. Tihomir Zovko, dr. Massimiliano Valente, Tomislav Đonlić, prof., dr. Jure Krišto, dr. Jadranka Neralić, dr. Draženko Tomić, dr. Dijana Korać, mr. Nikola Mate Roščić, fra Ljudevit Maračić, dr. Pavao Knezović, dr. Mladen Ančić, dr. Milko Brković, dr. Trpimir Vedriš, dr. Milenko Krešić, dr. Franjo Šanjek, fra Gabrijel H. Jurišić i mr. Hrvoje Mandić.

U najvećoj mjeri riječ je uistinu o izvornim znanstvenim radovima, a autorima treba odati svaku pohvalu na izvanrednom zalaganju i vrsnim radovima. Ovaj zbornik radova, već je sada posve izvjesno, doći će kao poslastica u znanstvenim krugovima, a uvjeren sam da će ga rado čitati i izučavati i brojni čitatelji koji nisu profesionalni povjesničari. Iz njega se može u velikoj mjeri spoznati veličina i genijalnost fra Dominika Mandića, njegova širina, poznavanje ključnih ljudi hrvatske crkvene i državne politike, kao i kulturnih djelatnika i znanstvenika, raznovrsnost djelatnosti koje su ga okupirale za vrijeme dugoga i plodonosnoga života.

Dakako, valja odmah jasno reći da Mandić ovim zbornikom nipošto nije iscrpljen; u njegovoj se korespondenciji nalazi još toliko građe da je posve izvjesno kako će o njemu (Mandiću), kao i o brojnim drugim temama, na temelju sačuvane građe biti napisani još brojni tekstovi i razriješen nemali broj povijesnih enigmi.

Zbornik se može nabaviti u Tajništvu Provincije po cijeni od 50 KM.

Robert Jolić

Duhovnost

ŽIVOTOPIS SV. FRANJE ASIŠKOG

FRANJEVAČKI IZVORI

MOLITVENIK FRA ANĐELA NUIĆA

SPISI SVETOGA FRANJE I SVETE KLARE