TOPOGRAFSKO-HISTORIJSKI ŠEMATIZAM APOSTOLSKOGA VIKARIJATA I FRANJEVAČKE MISIJSKE KUSTODIJE U HERCEGOVINI ZA GODINU GOSPODNJU 1873. od fra Petra Bakule

ruj 06 2017 Miriam

RECIPE 18

Iz tiska je izišao TOPOGRAFSKO-HISTORIJSKI ŠEMATIZAM APOSTOLSKOGA VIKARIJATA I FRANJEVAČKE MISIJSKE KUSTODIJE U HERCEGOVINI ZA GODINU GOSPODNJU 1873. od fra Petra Bakule. 

Knjiga od 639 str. je u Nakladništvu Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM i Franjevačke knjižnice Mostar u Provincijskom nakladničkom nizu RECIPE broj 18. Nakladnik je Dr. fra Miljenko Šteko, provincijal, odgovorni urednik je fra Ante Marić, knjižničar. Prijevod su učinili + fra Vencel Kosir, Pavao Knezović i Petar Ušković Croata. Lektura latinskog teksta prof. ddr. sc. fra Serafin Hrkać, lektura dr. Irina Budimir, korektura dr. Luciana Boban, Jelena Ostojić, fra Ante Marić. Priprava i tisak FRAM-ZIRAL, Mostar. © Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM.

U Uvodnoj riječi je provincijal fra Miljenko između ostaloga naglasio:

Nakladnički niz RECIPE u osamnaestome broju vlastita nakladništva donosi prijevod Šematizma fra Petra Bakule iz 1873. godine. Franjevačka knjižnica Mostar Hercegovačke franjevačke provincije ovim će sveskom na osobit način dati obola prigodom dvjestote obljetnice rođenja autora ovoga Šematizma fra Petra Bakule (1816. – 2016.). Već je za dan njego­va rođenja 24. svibnja HP Mostar, u suradnji s Franjevačkom knjižnicom Mostar, u čast te iste obljetnice, tiskala poštansku marku s njegovim li­kom – prvi dan (FDC) 24. svibnja 2016., 200. obljetnica rođenja fra Petra Bakule, 1816. – 2016.

Prijevodom ovoga Šematizma na hrvatski jezik omogućeno je širem krugu čitatelja upoznavanje povijesti naše franjevačke zajednice, a s tim ujedno i našega zavičaja i povijesti Hercegovine. U nakladničkom nizu RECIPE već su prevedeni šematizmi iz 1853. (fra Anđeo Kraljević), 1889. (fra Nikola Šimović), u prijevodu je šematizam iz 1882. (fra Martin Mi­kulić). Ako uzmemo u obzir da je Bakulin šematizam iz 1867. fra Vencel Kosir preveo 1970. godine (Hercegovina prije sto godina), a šematizam fra Martina Mikulića iz 1903. godine prof. Pavao Knezović 2003. godine, onda će na latinskom ostati nepreveden samo još šematizam fra Dominika Mandića iz 1933. godine.  (…)

Iskreno izručujem zahvalu profesorima Pavlu Knezoviću – koji je i s bolesničkog kreveta koordinirao radom, našem neumornom fra Serafinu Hrkaću i njihovim vjernim studentima i izučenim profesorima latinskog jezika Jeleni Ostojić, Luciani Boban, Josipu Grubeši, te studentima koji su računalno unijeli latinski i hrvatski tekst. Naša je Franjevačka knjižni­ca, pod vodstvom fra Ante Marića, stajala njima na raspolaganju.

Duhovnost

GENERALNE KONSTITUCIJE REDA MANJE BRAĆE

GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE

Bazilije S. Pandžić, HERCEGOVAČKI FRANJEVCI – sedam stoljeća s narodom

ŽIVOTOPIS SV. FRANJE ASIŠKOG