FRA LJUBO KRASIĆ

Preminuo:
lip 21 2020
U mjestu:
Čitluk
Ukratko:

21. lipnja 2020. Preminuo u samostanu na Humcu, FRA LJUBO KRASIĆ iz Čitluka. Obnašao je službe župnog vikara, župnika i misionara. Živio je dugo u našoj kustodiji. Preminuo je u 83. godini života, 64. godini redovništva i  56. godini svećeništva. Pokopan na groblju Podadvor u Čitluku.

Sjećanje na

kol 19 1834
Čerigaj