fra Paškal Buconjić

Preminuo:
pro 08 1910
U mjestu:
Mostar
Ukratko:

Biskup, iz Drinovaca, u 77. god. života, 59. god. redovništva, 54. god. svećeništva i 31. god. biskupstva. Obnašao je službe profesora filozofije i teologije, župnika, kustoda Kustodije. Za biskupa magedskog i apostolskog vikara u Hercegovini posvećen je 1880. Od 1881. je prvi mostarsko-duvanjski biskup, a 1890. povjerena mu je uprava i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Za svoga biskupskog mandata podigao je preko dvadeset novih župa i crkava. Zbog njegovih hrabrih stavova u obrani prava hrvatskoga katoličkog puka u Hercegovini, kako pred osmanskim, tako pred austrougarskim vlastima, prozvan je hrvatskim Leonidom. Zaslužan je za mnoge pothvate na pastoralnom, narodnom, kulturnom, građevinskom, izdavačkom i humanitarnom planu. Pokopan je u samostanskoj crkvi u Mostaru. Pošto je crkva, spaljena u Domovinskom ratu u svibnju 1992., bila 1995. porušena, kosti su mu prenesene u franjevačku grobnicu na Šoinovcu u Mostaru.

Sjećanje na

velj 25 2019
Humac