O. fra Anđeo Glavaš

Preminuo:
tra 29 1786
U mjestu:
Ružići
Ukratko:

Iz Drinovaca, u 46. god. života i 25. god. redovništva. Obnašao je službe kaplena, župnika i samostanskog vikara. Pokopan je na groblju Radmilovac.

Sjećanje na

svibnja 08 1741
Fojnica