O. fra Andrija Karačić

Preminuo:
pro 07 1889
U mjestu:
Široki Brijeg
Ukratko:

Iz Crnča, u 82. god. života i 66. god. redovništva i 61. god. svećeništva. Bio je profesor filozofije u Napulju, a potom teologije u Ferrari. U napuljskoj provinciji bio je gvardijan i definitor. Po povratku u Bosnu imenovan je provikarom bosanskoga apostolskog vikarijata. U Hercegovini je bio meštar novaka, učitelj sjemeništaraca, župnik, ravnatelj bogoslovnoga studija, vijećnik i kustod Kustodije te generalni vizitator. Pokopan je na groblju Mekovac na Širokom Brijegu.