O. fra Bartul Arbić

Preminuo:
pro 07 1727
U mjestu:
Zaostrog
Ukratko:

U 76. god. života. Obnašao je službe župnika i predstojnika studija provincije Bosne Srebrene za Dalmaciju. Djelovao je na pokrštenju muslimana: obratio je 30 muslimana na katoličku vjeru i krstio ih. Pokopan je u Zaostrogu.

Sjećanje na

velj 25 2019
Humac