O. fra Bazilije Senjak

Preminuo:
ruj 27 1934
U mjestu:
Mostar
Ukratko:

Iz Batina, u 55. god. života, 36. god. redovništva i 31. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika, samostanskog vikara, gvardijana i definitora Provincije. Pokopan je na groblju Šoinovac u Mostaru.

Sjećanje na

lip 13 1968
Humac