O. fra Blago Babić Spužević

Preminuo:
lip 28 1928
U mjestu:
Mostar
Ukratko:

Iz Rodoča pokraj Mostara, u 69. god. života, 51. god. redovništva i 46. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika, profesora filozofije, meštra novaka i definitora Provincije. Dovršio je izgradnju župne crkve u Posuškom Gracu, a u Konjicu je teškim trudom sagradio golemu prekrasnu crkvu. Pokopan je na groblju Šoinovac.

Sjećanje na

kol 19 1834
Čerigaj