O. fra Blago Karačić

Preminuo:
stu 25 1994
U mjestu:
Široki Brijeg
Ukratko:

Iz Gornjeg Crnča, u 81. god. života, 60. god. redovništva i 55. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika, samostanskog vikara i gvardijana. Bio je dječja, pjesnička i franjevačka duša. Pisao je priloge u katoličkim listovima i časopisima. Bavio se i slikarstvom. Pokopan je na groblju Mekovac.

Sjećanje na

sij 29 1913
Bologna
sij 29 1896
Mostar