O. fra David Zrno

Preminuo:
kol 18 1984
U mjestu:
Split
Ukratko:

U 88. god. života, 70. god. redovništva i 63. god. svećeništva. Bio je doktor teologije. Gotovo čitavi život proveo je u Americi. Obnašao je službe profesora, misionara u Americi, župnika, gvardijana, savjetnika Komisarijata i dugogodišnjega komisara naših franjevaca u Americi. U njegovo je vrijeme ta zajednica snažno napredovala: kupljena je prekrasna zgrada u Chicagu i pretvorena u samostan, otvorena je tiskara i pokrenuti vlastiti časopisi i novine. Pokopan je u franjevačkoj grobnici na groblju Karauli u Tomislavgradu.

Sjećanje na

kol 19 1834
Čerigaj