O. fra Filip Letić

Preminuo:
kol 29 1823
U mjestu:
Kruševo
Ukratko:

Iz Mostara, u 45. god. života, 25. god. redovništva. Obnašao je službe župnika, samostanskog vikara, gvardijana i definitora Provincije. Pokopan je u Kreševu.

Sjećanje na

kol 19 1834
Čerigaj