O. fra Franjo Ćorić

Preminuo:
lis 30 1903
U mjestu:
Humac
Ukratko:

Iz Goranaca, u 58. god. života, 40. god. redovništva i 34. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i samostanskog vikara. Pokopan je na Novom groblju na Humcu.