O. fra Grgo Pinjušić

Preminuo:
kol 23 1796
U mjestu:
Ružići
Ukratko:

S Čerigaja, u 45. god. života i 25. god. redovništva. Obnašao je službe lektor filozofije, kapelana i župnika. Pokopan je na groblju Radmilovac u Ružićima.

Sjećanje na

kol 19 1834
Čerigaj