O. fra Ignacije Jurković

Preminuo:
velj 14 1961
U mjestu:
Chicago
Ukratko:

Iz Bjelimića, župa Glavatičevo, u 71. god. života, 55. god. redovništva i 49. god. svećeništva. Bio je doktor teologije. Obnašao je službe profesora na Franjevačkoj bogosloviji u Mostaru, meštra bogoslova, urednika tjednika Narodna sloboda i upravitelja franjevačke tiskare, tajnika, definitora i kustoda Provincije. Od 1946. je u našoj kustodiji u Americi. Pokopan je na groblju Holy Sepulchre u Chicagu.

Sjećanje na

svibnja 08 1741
Fojnica